UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Вакансії
  3. Вакансії в Києві
  4. Робота Data Engineer в Києві
  5. Data Engineer
Відправити резюме

Data Engineer

Заблокована
146 000 грн.
 29 травня  Київ 
Компанія: Ohires  (https://jobs.ua/company-ohires-1622173) (Всі вакансії)
Рубрики:IT, WEB фахівці

Контакти

Контактна особа:Анна Ортман

Побажання до співробітника

Освіта:не має значення
Досвід роботи:обов'язковий
Графік роботи:віддалена робота

Опис вакансії

Data Engineer


We are looking for a Senior Data Engineer for a top global
leader, manufacturing smart energy solutions.
As a Senior Data Engineer, you will work with the team to
create state-of-the-art data and analytics driven solutions,
working across platforms leveraging both On-prem,
Platform, big data tools and technologies. You will be part of
a data engineering team in charge both on AI and ML
developing Interfaces/ data pipelines, typically involving
large, complex data sets.


What will you be doing:


Thoughtful problem-solving: For you, problem-solving starts
with a clear and accurate understanding of the context. You
can decompose tricky problems and work towards a clean
solution, by yourself or with teammates. You're comfortable
asking for help when you get stuck.
Responsible for building data and analytical engineering
solutions with standard end-to-end design & ETL patterns,
implementing data pipelines, data modeling, data
consumption, and query optimization.
Responsible to enable access of data in providers such as
AWS storage layers and transformations in AWS Data
warehouse and further transporting in respective databases,
consumers, data marts etc.
Demonstrate proficiency knowledge of on web framework
such as Flask or Django, as well as data integration
frameworks such as dbt..

Experience with high-volume production environments
including recovery and resilience infrastructures.
Identify downstream implications of data loads/migration
(e.g., data quality, regulatory, etc.)


Requirements:


• A minimum of 4+ years of similar experience working on
Database(s), ,Data warehouse, , ETL and AWS platform is
required

• Experienced in Deployment process on-Premise and onusing , Dockers, Jenkins
• Experience with Technology Stacks such as ELK, Sentry,
AirFlow
• Delivers results when working on shorter-term (weeksmonths), outcome-focused service engagements
• Articulates the value proposition of existing technology
capabilities and maps them to customer requirements to
minimize incremental cost of development
• Experienced in working with On-Premise (Teradata) data
warehouse – Dimensional and data modelling. Experienced
in one of the ETL like Informatica
• Proficient with query and programming languages like ,
NodeJS
• Comfortable working with OS such as linux and shell
scripting
• Experienced in working in AWS related compute, storage,
and processing (S3, Glue, Lambda, Redshift, , Dynamo DB,
Athena, Sagemaker)


About Websmile


Websmile provides comprehensive and advanced services
to companies that are looking to pick up a product and strive
to succeed and advance in the digital world while setting
clear goals for the short and long term goals.
We are experts in developing advanced systems based on
open source technologies. We provide End-to-End complex
Web Development services in accordance with the needs of
our clients.
Our offices located in Israel and Ukraine.


Ми шукаємо старшого інженера з обробки даних для провідного світового
світового лідера з виробництва розумних енергетичних рішень.
На посаді Senior Data Engineer ви працюватимете з командою над наступними завданнями
створювати найсучасніші рішення на основі даних та аналітики
працюючи на різних платформах, використовуючи як On-prem,
Платформні, інструменти та технології для роботи з великими даними. Ви станете частиною
команди інженерів даних, яка відповідає за AI та ML
розроблятимете інтерфейси/конвеєри даних, що зазвичай включають
великі, складні набори даних.
Що ви будете робити:
Вдумливе вирішення проблем: Для тебе вирішення проблем починається
з чіткого та точного розуміння контексту. Ви
вмієте розкладати складні проблеми на складові та працювати над їхнім чітким
рішення, самостійно або з колегами по команді. Вам не соромно
просити про допомогу, коли ви застрягли.
Відповідаєте за побудову даних та аналітичну інженерію
рішення зі стандартним наскрізним дизайном та патернами ETL,
реалізацію конвеєрів даних, моделювання даних, споживання даних та оптимізацію запитів.
моделювання даних, споживання даних та оптимізацію запитів.
Відповідає за забезпечення доступу до даних у таких провайдерах, як
шари сховища AWS та трансформації в AWS Data
сховище AWS Data та подальше транспортування до відповідних баз даних,
споживачам, вітринам даних тощо.
Продемонструвати знання веб-фреймворків
таких як Flask або Django, а також інтеграції даних
фреймворків, таких як dbt.
Досвід роботи з великими виробничими середовищами
включаючи інфраструктури відновлення та відмовостійкості.
Визначення подальших наслідків завантаження/міграції даних
(наприклад, якість даних, регуляторні вимоги тощо).
Вимоги:
- Мінімум 4+ роки аналогічного досвіду роботи над
Бази даних, сховища даних, платформи ETL та AWS
необхідний

- Досвід розгортання на місці та використання, Dockers, Jenkins
- Досвід роботи з технологічними стеками, такими як ELK, Sentry,
AirFlow
- Досягає результатів при роботі над короткостроковими (тижні-місяці), орієнтованими на результат сервісними завданнями
- Формулює ціннісну пропозицію існуючих технологічних
можливостей існуючих технологій і зіставляє їх з вимогами замовника, щоб
мінімізувати додаткові витрати на розробку
- Досвід роботи з локальними даними (Teradata)
сховище даних - розмірне моделювання та моделювання даних. Має досвід роботи
в одній з ETL, таких як Informatica
- Досвід роботи з мовами запитів та програмування, такими як ,
NodeJS
- Комфортна робота з такими ОС, як linux та shell
написання скриптів
- Досвід роботи в AWS, пов'язаних з обчисленнями, зберіганням
(S3, Glue, Lambda, Redshift, , Dynamo DB,
Athena, Sagemaker)
Про Websmile
Websmile надає комплексні та передові послуги
компаніям, які шукають продукт і прагнуть
досягти успіху і просунутися в цифровому світі, ставлячи перед собою
чіткі цілі на короткострокову та довгострокову перспективу.
Ми є експертами в розробці передових систем, заснованих на
технологій з відкритим вихідним кодом. Ми надаємо комплексні послуги
послуги з комплексної веб-розробки відповідно до потреб
наших клієнтів.
Наші офіси розташовані в Ізраїлі та Україні.

Увага!

Шановні кандидати, звертаємо вашу увагу на платні номери телефонів з кодом 070 (700), 090 (900), а також на прямі короткі мобільні номери. Вартість хвилини розмови з таким номером може становити до 60 грн. Якщо Ви подзвонили за номером телефону вказаному в вакансії, а автовідповідач або людина що відповіла пропонує передзвонити на номер з таким кодом — переконливе прохання, не дзвоніть, щоб не стати жертвою телефонного обману!

Крім того, просимо вас остерігатися вакансій, де потрібне внесення заставної суми або страхового внеску. Пам'ятайте! Будь-яке вкладення коштів, яке потрібно від здобувача, в 90% випадків є шахрайством!

У разі виявлення подібної вакансії натисніть, будь ласка, на кнопку «Скарга», яка знаходиться під текстом кожної вакансії.

Давайте разом позбудемося шахраїв!

Причина скарги *

Опишіть коротко суть скарги *

Шукаєте роботу?

Часто шукають

↑ Вгору