Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
  1. Работа в Украине
  2. Вакансии
  3. Вакансии в Чернигове
  4. Работа Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції в Украине
  5. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
  Отправить резюме

  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

  Заблокирована
  5 800 грн. + %
   19 июля 2022  Чернигов 
  Компания: Головне управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області  (https://jobs.ua/company-golovne-upravlnnya-derjavno-kaznacheysko-slujbi-ukrani-u-cherngvsky-oblast-413228) (Все вакансии)
  Рубрики:Офисный персонал; Юриспруденция, право

  Контакты

  Телефон: +38 (046) 265-19-64
  Контактное лицо:Сулім Наталія Миколаївна
  Адрес:м. Чернігів, вул. Реміснича, б. 27

  Пожелания к сотруднику

  Образование:полное высшее
  Опыт работы:не требуется
  График работы:полный рабочий день

  Описание вакансии

  Посадові обов'язки:

  - розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням або правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

  - організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області (далі – Головне управління), підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику Головного управління відповідних пропозицій;

  - надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції, у тому числі надання роз’яснень щодо заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

  - здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника Головного управління та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

  - перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному Законом України «Про запобігання корупції» порядку;

  - здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення працівниками Головного управління та Управлінь Казначейства Закону України «Про запобігання корупції»;

  - розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Головного управління та Управлінь Казначейства;

  - здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

  - інформування керівника Головного управління, Національного агентства з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

  - ведення обліку працівників Головного управління та Управлінь Казначейства, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

  Умови оплати праці:

  посадовий оклад – 5800 грн.;

  надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

  надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

  Інформація про строковість призначення на посаду:

  у період дії воєнного стану до призначення на цю посаду переможця конкурсу, або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану

  Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби у період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання.

  Для призначення на посаду особи подають на електронну пошту Головного отправить резюме.gov.ua резюме за формою згідно з додатком 2/1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами), в якому обов'язково зазначається така інформація:

  посада, на яку подається резюме;

  прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

  реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

  підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

  відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, (за наявності відповідних вимог).

  Резюме приймається до 16 год. 45 хв.  29 липня 2022 року

  Кваліфікаційні вимоги:

  1. Освіта: вища, ступеня не нижче  молодшого бакалавра або бакалавра, бажано галузь знань «Право»

  2. Досвід роботи: не потребує

  3. Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

  Вимоги до компетентності

  1. Відповідальність

  - усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

  - усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

  - здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

  2. Уважність до деталей

  - здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

  - здатний враховувати деталі при прийнятті рішень

  3. Самоорганізація та самостійність в роботі

  - уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

  - здатність до самомотивації (самоуправління);

  - вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

  4. Ефективність координації з іншими

  - здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

  - уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

  - здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль

  Професійні знання

  1. Знання законодавства

  Конституції України;

  Закону України "Про державну службу";

  Закону України "Про запобігання корупції" та іншого законодавства

  2. Знання законодавства у сфері

  Бюджетного кодексу України;

  Кодексу України про адміністративні порушення;

  Кримінального кодексу України;

  постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»;

  постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

  постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 №950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання корупції" прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

  наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»;

  наказу Національного агентства з питань запобігання корупції  від 17.03.2020 №102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»;

  наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.03.2020 №112/20 «Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах»;

  наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 «Щодо вдосконалення процесу управління корупційними ризиками»;

  наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 448/21 «Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

  наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 449/21 «Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

  наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 450/21 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування»;

  наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 451/21 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента»;

  наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.08.2021 № 539/21 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»;

  наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 31.08.2021 № 553/21 «Про затвердження Порядку проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

  Інформація про вакансію розміщена за посиланням: cg.gov.ua/index.php?id=37445&tp=1 

  Внимание!

  Уважаемые соискатели, обращаем ваше внимание на платные номера телефонов с кодом 070 (700), 090 (900), а также на прямые короткие мобильные номера. Стоимость минуты разговора с таким номером может составлять до 60 грн. Если Вы позвонили по номеру телефона указанному в вакансии, а автоответчик или ответивший человек предлагает перезвонить на номер с таким кодом — убедительная просьба, не звоните, чтобы не стать жертвой телефонного обмана!

  Кроме того, просим вас остерегаться вакансий, где требуется внесение залоговой суммы или страхового взноса. Помните! Любое вложение средств, которое требуется от соискателя, в 90% случаев является мошенничеством!

  В случае обнаружения подобной вакансии нажмите, пожалуйста, на кнопку «Жалоба», которая находится под текстом каждой вакансии.

  Давайте вместе избавимся от мошенников!

  Причина жалобы *

  Опишите коротко суть жалобы *

  Ищете работу?

    VIP вакансии

  Часто ищут

  ↑ Наверх