Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії

Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії

Завдання та обов’язки. Здійснює державний нагляд за дотриманням споживачами та суб’єктами електроенергетики режимів виробництва, постачання і споживання електроенергії; проведенням суб’єктами електроенергетики роботи, пов’язаної із забезпечення дотримання споживачами встановлених режимів споживання (постачання) енергії; правильністю визначених величин аварійної та технологічної броні у споживачів та їх відповідністю до фактичних обсягів електроспоживання; використанням споживачами електричної енергії в електротермічних процесах, а також відповідності виданих енергопостачальними організаціями дозволів на застосування електричної енергії в електротермічних процесах до Правил і нормативних документів; відповідності до нормативних документів, які видані суб’єктами електроенергетики, актів-допусків подачі напруги на нові та реконструйовані електричні установки споживачів напругою до 1000 В другої та третьої категорії надійності електропостачання, а також електричних установок, які використовує населення.

Контролює ефективність застосування графіків аварійних відключень, заходів щодо зниження навантаження. Розглядає та подає свої зауваження щодо граничних величин споживання електричної енергії та потужності, які визначені споживачам суб’єктами електроенергетики у відповідності з Порядком постачання електричної енергії споживачам. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за усуненням суб’єктами електроенергетики та споживачами виявлених порушень законодавства про електроенергетику. Бере участь у розробленні споживачами та суб’єктами електроенергетики заходів щодо надійного та безаварійного енергозабезпечення електричною енергією споживачів.

Здійснює: аналіз статистичної звітності, що подається суб’єктами електроенергетики до інспекції Держенергонагляду; перевірку наявності в суб’єктів електроенергетики та у споживачів графіків обмежень електричної енергії та графіків обмежень потужності (ГОЕ, ГОП), графіків аварійного відключення (ГАВ), спеціальних графіків аварійного відключення (СГАВ); контроль стану встановлених у споживачів системних елементів протиаварійної автоматики, що впливають на надійність роботи електромереж (приєднання до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН), автоматики частотного розвантаження (АЧР), та достатність визначених у них обсягів, дає оцінку їх ефективності; державний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії закріплених за ним енергоустановок підприємств і організацій. Підтверджує готовність до роботи (подачі напруги) нових і реконструйованих електричних, тепловикористовуючих установок і теплових мереж споживачів.

Контролює: дотримання і виконання споживачами вимог Правил технічної експлуатації електричних, тепловикористовуючих установок і теплових мереж та інших умов енергоспоживання; технічний стан резервних електростанцій споживачів I категорії з надійності електропостачання і схеми їх увімкнення до електромережі; відповідність схем живлення до категорійності електроприймачів; дотримання споживачами режимів споживання електричної і теплової енергії, дає оцінку ефективності розроблених заходів щодо підтримання режимів споживання.

Забезпечує контроль споживання і передавання в енергосистему реактивної потужності установками споживачів; готовності споживачів до роботи в осінньо-зимовий період і в період виникнення надзвичайних ситуацій; стану оперативно-диспетчерського керування енергогосподарством споживачів; дотримання технічних умов увімкнення електричних і тепловикористовуючих установок до мереж енергопостачальної організації; стану й відповідності обліку виробництва, споживання електричної і теплової енергії до чинних вимог, а також достовірності звітності про енергоспоживання; дотримання споживачами й виробниками електричної і теплової енергії показників якості енергії, а також дотримання споживачами теплової енергії кількості повернення конденсату водяної пари згідно з установленими нормами; за вчасною перевіркою знань Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів персоналом споживачів.

Бере участь у роботі комісії з перевірки знань, відповідальних за електричне й теплове господарство споживачів; обмеженні у встановленому порядку відпуску електричної та теплової енергії; розслідуванні причин і наслідків аварій та пожеж на електроустановках споживачів. Зупиняє роботу, опломбовує електричні й тепловикористовуючі установки у разі порушень вимог Правил технічної експлуатації і Правил користування електричною і тепловою енергією. Контролює вживання заходів щодо обмеження постачання енергії споживачам у разі виявлення порушень ними Правил користування електричною енергією, а також споживачам-боржникам за спожиту електроенергію.

Дає обов’язкові для виконання споживачами та енергопостачальними організаціями приписи щодо усунення виявлених недоліків і порушень вимог правил експлуатації енергоустаткування та користування електричною і тепловою енергією, режимів споживання (постачання) енергії. Проводить цільові обстеження споживачів та суб’єктів електроенергетики згідно з завданнями організацій вищого рівня. Оформляє документацію для передавання справ на споживачів до адмінкомісій, прокуратури та суду.

Повинен знати: Закон України “Про електроенергетику” ; Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії ; постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів ; Правила користування електричною і тепловою енергією; Правила влаштування електроустановок; загальні принципи тарифоутворення; схеми, будову й територіальне розташування об’єктів, що піддягають нагляду; вимоги до обліку електричної і теплової енергії; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Старший державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інспектора державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії або на підприємствах електроенергетики чи в енергетичних підрозділах підприємств інших галузей економіки — не менше 3 років.

Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії: повна або базова вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією на підприємствах електроенергетики або в енергетичних підрозділах підприємств інших гаузей економіки — не менше 3 років.

Створіть краще резюме всього за кілька хвилин і робота Вашої мрії знайдеться швидше!

Створити резюме

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору