Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Керівники
  4. Директор з організації повітряного руху

Директор з організації повітряного руху

Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності дирекції з обслуговування повітряного руху. За дорученням генерального директора Украероруху (головного підприємства) здійснює взаємодію з міжнародними організаціями з питань обслуговування повітряного руху. Направляє діяльність персоналу з обслуговування повітряного руху на досягнення високих економічних та фінансових результатів Украероруху (головного підприємства).
Спрямовує діяльність дирекції на виконання завдань з обслуговування повітряного простору, організації повітряного руху, метеорологічного та аеронавігаційного забезпечення органів обслуговування повітряного руху. Бере участь у координації ефективного і безпечного використання повітряного простору України та обслуговування повітряного руху, визначає напрями розвитку щодо вдосконалення структури повітряного простору України.
Вирішує питання у межах наданих йому прав, доручає виконання окремих функцій іншим посадовим особам підпорядкованих йому підрозділів. Забезпечує додержання законності використання та удосконалення методів управління персоналом. Бере участь у роботі міжвідомчих комісій та робочих груп з розроблення проектів нормативно-правових актів з питань функціонування об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України.
Організовує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань використання повітряного простору, обслуговування повітряного руху, метеорологічного та аеронавігаційного забезпечення, що належать до його компетенції, а після їх затвердження забезпечує їх впровадження. Представляє Украерорух (головне підприємство) у взаємовідносинах з державними установами, організаціями та фізичними особами на основі визначених повноважень та окремих доручень генерального директора Украероруху (головного підприємства). Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Вживає заходів щодо соціального захисту колективу дирекції.
Здійснює кадрову політику персоналу з обслуговування повітряного руху.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; Статут Украероруху (головного підприємства); Положення про використання повітряного простору України; нормативно-правові акти України та організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, Украероруху, які визначають порядок діяльності Украероруху (головного підприємства) і організацію роботи дирекції з обслуговування повітряного руху; стандарти і рекомендації міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації обслуговування повітряного руху; сучасні методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки і сучасних технологій відповідно до галузі виробництва; економіку, організацію виробництва, праці й управління; методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Наявність свідоцтва диспетчера служби руху. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору