Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Керівники
  4. Директор із розвитку аеронавігаційної системи

Директор із розвитку аеронавігаційної системи

Завдання та обов'язки. Організовує, забезпечує і контролює роботу дирекції. Приймає рішення з питань, які знаходяться в компетенції дирекції. Організовує підготовку тендерної документації з питань технічного розвитку аеронавігаційної системи. Організовує планування, інтегрування та управління впровадженням проектів. Звітує генеральному директору про хід виконання плану розвитку аеронавігаційної системи, стан реалізації проектів. Подає на затвердження генеральному директору програми і плани розвитку аеронавігаційної системи.
Пропонує заходи щодо дотримання виконання плану розвитку аеронавігаційної системи. Організовує проведення тендерів, випробувань. Вивчає проекти, стан їх упровадження, контролює своєчасність їх виконання. Взаємодіє з керівництвом апарату управління, структурних підрозділів підприємства, іншими організаціями та відомствами. Бере участь у підготовці концепції і програми розвитку підприємства, проектів, договорів, контрактів. Вивчає ділові якості особового складу, здійснює підбір і розстановку кадрів дирекції. Вживає заходів щодо створення сприятливих умов праці особового складу дирекції. Контролює виконання посадових обов'язків, вимог трудової дисципліни працівниками дирекції.

Повинен знати: закони та інші нормативні документи, що регламентують діяльність авіаційної галузі та підприємства в Україні; накази, вказівки, інструкції та інші розпорядчі документи підприємства; документи, які регламентують діяльність дирекції; чинне законодавство України, що стосується діяльності підприємства; законодавство України про охорону праці; основи трудового законодавства України; довгострокові та короткострокові плани розвитку аеронавігаційної системи України; чинні документи, що регламентують процедури управління проектами; основні документи та нормативні акти, які регламентують діяльність у галузі проектування та будівництва в Україні; національний план конвергенції та імплементації України; документи Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Євроконтролю, що регламентують діяльність у галузі обслуговування повітряного руху.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі експлуатації та розвитку аеронавігаційних систем - не менше 7 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору