Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
  1. Работа в Украине
  2. Резюме
  3. Резюме в Мелитополе
  4. Резюме Керівник, заступник керівника в
  5. Керівник, заступник керівника
  Предложить вакансию
  Резюме Керівник, заступник керівника
  Гринь Ліана

  Керівник, заступник керівника

  Заблокировано
   21 января   Город: Мелитополь
  Возраст: 44 года
  Режим работы: полный рабочий день
  Рубрики: HR, управление персоналом; Гостиничный бизнес; Руководство
   Состою в браке   Есть дети  Готов к переезду в:
  или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть контактную информацию.

  Опыт работы

  Директор готелю
  Готель
  09.2010 − 12.2017 (7 лет 2 месяца)

  Організація і забезпечення ефективноїдіяльність готелю.

  Забезпечення надання клієнтам інформації про послуги, що надаються.

  Здійснення контролю за якістю обслуговування клієнтів відповідно до класу готелю, правильним використанням, обліком і розподілом житлових номерів і місць, а також дотриманням паспортного режиму.

  Направлення роботу персоналу і служб готелю на забезпечення схоронності і утримання приміщень і майна в справному стані відповідно до правил і норм експлуатації, безперебійної роботи устаткування, зовнішнього благоустрою, дотримання санітарно-технічних і протипожежних правил.

  Забезпеченнярентабельного ведення готельного господарства, своєчасне і якісне надання проживаючим комплексу послуг.

  Організація роботи з профілактичного огляду житлових номерів, підсобних і інших приміщень готелю, по проведенню капітального і поточного ремонту.

  Вживання заходів до зміцнення і розширення матеріально-технічної бази готелю, підвищенню рівня його комфортабельності.

  Забезпечення ведення і своєчасного представлення звітності про господарсько-фінансову діяльність готелю.

  Вживання заходів по забезпеченню готелю кваліфікованим персоналом.

  Забезпечення правильного сполучення економічних і адміністративних методів керівництва.

  Здійснення заходів щодо впровадженню прогресивних форм організації обслуговування.

  Заступник директора школи
  Дружбівська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів
  10.2006 − 09.2010 (3 года 11 месяцев)

  Організація поточного і перспективного планування діяльності педагогічного колективу.

  Координація роботи вчителів та інших педагогічних працівників з виконання навчальних планів та програм.

  Організація і координація розробки необхідної навчально-методичної документації.

  Здійснення систематичного контролю за якістю навчального та виховного процесів і об’єктивністю оцінювання результатів освітньої підготовки учнів, роботою гуртків і факультативів, відвідування уроків та інших видів навчальних занять, що проводяться педагогічними працівниками школи, аналіз їхніх форм та змісту, доведення результатів аналізу до відома педагогів.

  Організація роботи з підготовки й проведення підсумкової державної атестації.

  Організація просвітницької роботи серед батьків, прийом батьків (осіб, які їх замінюють) з питань організації навчально-виховного процесу.

  Наданя допомоги педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій.

  Здійснення контролю за навчальним навантаженням учнів.

  Складання розкладу навчальних занять та іншої освітньої діяльності, в тому числі й культурно-розважальної діяльності, забезпечення якісної і своєчасної заміни уроків тимчасово відсутніх вчителів, ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

  Забезпечення своєчасної підготовки встановленої звітної документації, контроль правильного і своєчасного ведення вчителями класних журналів та журналів груп продовженого дня, іншої документації.

  Участь у комп’ютеризації школи, здійснення заходів щодо збереження контингенту учнів.

  Контроль дотримання учнями правил для учнів.

  Участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, організація підвищення кваліфікації та рівня професійної майстерності, керування роботи методоб’єднань, підвищення свєї кваліфікації.

  Внесення пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу, участь у роботі педагогічної ради школи.

  Участь у підготовці й проведенні атестації педагогічних та інших працівників школи.

  Ведення, підпис і передача директору школи табелю обліку робочого часу безпосередньо підпорядкованих йому вчителів та навчально-допоміжного персоналу.

  Здійснення заході щодо забезпечення навчальних кабінетів сучасним обладнанням, наочними посібниками й технічними засобами навчання, поповнення бібліотеки науково-методичною, художньою, навчальною літературою, фаховими газетами та журналами.

  Організація роботи з дотримання в навчальному процесі норм і правил охорони праці.

  Здійснення контролю за безпечним станом обладнання, приладів, технічних і наочних засобів навчання, які використовуються в навчальному процесі.

  Надання дозволу на проведення навчального процесу з учнями, вихованцями за наявності обладнаних для таких цілей навчальних приміщень, що відповідають нормам і правилам безпеки життєдіяльності і прийняті до експлуатації з укладанням відповідного акту.

  Організація за участю заступника директора з адміністративно-господарської роботи своєчасне та якісне проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, а також підсобних приміщень.

  Складання на підставі даних, отриманих від медичного закладу, списки осіб, які підлягають періодичному медичному огляду, із зазначенням факторів, які зумовлюють необхідність проведення останнього.

  Організація, розробка і періодичний перегляд інструкцій з охорони праці, а також розділів, що стосуються вимог безпеки життєдіяльності, в методичних вказівках до виконання практичних і лабораторних робіт.

  Контроль своєчасного проведення інструктажів для учнів, вихованців, їх реєстрацію у відповідному журналі.

  Визначення методики, порядок навчання правил дорожнього руху, поведінки на воді й вулиці, пожежної безпеки. Здійснення перевірки зазначених знань учнів, вихованців.

  Здійснення спільно з профспілковою організацією адміністративно-господарський контроль за дотриманням правил безпечного користування навчальними приладами та обладнанням, хімічними реактивами, наочними посібниками, шкільними меблями та їх зберіганням.

  Своєчасне вживання заходів щодо вилучення хімічних реактивів, навчального обладнання, приладів, не передбачених типовим переліком, в тому числі саморобних, встановлених у майстернях, навчальних та інших приміщеннях без відповідного акту-дозволу; зупинка навчального процесу у приміщеннях навчального закладу, якщо там створюються небезпечні для здоров’я працівників і учнів умови.

  З’ясування обставин нещасних випадків, що сталися з працівниками, учнями, вихованцями.

  Дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, в громадських місцях.

  Надання учнівським колективам допомогу у проведенні оздоровчих, культурно-освітніх та інших заходів.

  Образование

  Мелітопольський державний педагогічний інститут
  вчитель української мови та літератури
  полное высшее, 09.1994 − 06.2000 (5 лет 9 месяцев)

  Дополнительная информация

  Личные качества, хобби, увлечения, навыки:  Інтереси: історія, література, політика Захоплення: хенд мейд, дизайн, декор Додатково: відсутні шкідливі звички

  Впевнений користувач ПК — MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet, e-mail, оргтехніка, міні АТС

  Хороші навички управління колективом 15 -27 осіб та міжособистісного ділового спілкування, вміння планувати і оптимально організувати робочий процес, приймати рішення та відповідати за їх результати самостійно, здатність аналізувати робочі та конфліктні ситуації, вміння вирішувати їх, навички управління проектами, знання основ діловодства, відмінне управління часом і людьми, що знаходяться в підпорядкуванні, ведення ділової документації

  Цель поиска работы, пожелания к месту работы:  Отримання нової посади

  Причина жалобы *

  Опишите коротко суть жалобы *

  похожие резюме

  Часто ищут

  ↑ Наверх