Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
  1. Работа в Украине
  2. Справочник квалификационных характеристик профессий работников
  3. Фахівці
  4. Інспектор із збереження вагонного парку (дорожній)

Інспектор із збереження вагонного парку (дорожній)

Завдання та обов’язки. Здійснює у межах залізниці постійний контроль щодо дотримання встановленої технології роботи з вагонами, забезпечує їх збереження на станціях і підприємствах Укрзалізниці, під’їзних коліях підприємств всіх міністерств і відомств під час виконання навантажувально-розвантажувальних, маневрових робіт та інших операцій. Проводить перевірку дотримання встановленої технології роботи, що забезпечує збереження вагонного парку, належний технічний стан пристроїв і механізмів, які здійснюють взаємодію з вагонами, виконання заходів, що направлені на забезпечення вимог Держстандартів, інших нормативних документів, наказів, вказівок, правил та інструкцій Укрзалізниці з питань забезпечення збереження вагонів.

Систематично аналізує і розглядає положення зі збереження вагонного парку на залізничних станціях, промислових і будівельних підприємствах і організаціях, морських та річкових портах, а також результати перевірки разом з керівниками підприємств. Розробляє і реалізує заходи з ліквідації виявлених недоліків і запобігає пошкодженню вагонів. Перевіряє правильність обліку пошкоджень вагонів, своєчасне накладання штрафних санкцій та стягування платежів за пошкодження. Інформує відповідні адміністративні органи про виявлені порушення щодо забезпечення схоронності вагонів. Направляє роботу громадських інспекторів зі збереження вагонного парку, працює в тісному контакті з радою громадських інспекторів.

Бере участь в експертних комісіях, дає консультації і робить висновки з питань збереження вагонів, які відносяться до компетенції старшого інспектора і дорожнього інспектора. Складає і подає, за встановленим порядком, звіт форми ВО-15 про пошкодження вагонів. Бере участь в розробленні річного плану проведення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення збереження вагонного парку, що передбачає впровадження передових прийомів праці і контролює їх виконання. Контролює і направляє роботу інспекторів і старших оглядачів вагонів вагонного депо, працює в тісному контакті з радою громадських інспекторів і залучає їх до проведення ревізій та перевірок, надає їм практичну допомогу в роботі. Постійно контролює роботу з технічного передавання вагонів на під’їзні колії підприємств і організацій, перевіряє виконання технології з передавання вагонів, правильне оформлення і облік випадків пошкодження вагонів, а також проведений підприємствами ремонт вагонів.

Повинен знати: Закон про залізничний транспорт України ; Правила технічної експлуатації залізниць України ; постанови, розпорядження, накази та вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо забезпечення схоронності вагонного парку; Статут залізниць України ; технічні умови навантаження і кріплення вантажів; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; інструкції з експлуатації спеціальних вагонів; правила обліку пошкоджених вагонів; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту; основи економіки, організації праці, виробництва і управління; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Старший інспектор із збереження вагонного парку (дорожній): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді інспектора — не менше 3 років. Інспектор із збереження вагонного парку (дорожній): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи у вагонному господарстві — не менше 2 років.

Ищете работу?

Ищете персонал?

↑ Наверх