Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
  1. Работа в Украине
  2. Справочник квалификационных характеристик профессий работников
  3. ВИПУСК 23. Загальні професії хімічних виробництв

  ВИПУСК 23. Загальні професії хімічних виробництв

  Випуск 23 "Загальні професії хімічних.виробництв" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) опрацьовано відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з уточненням кваліфікаційних характеристик професій робітників з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом упровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції. У Випуску враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування і особливості будови Випуску 24 ЕТКС видання 1986 р.

  У цей Випуск включено кваліфікаційні характеристики професій окремих керівників, професіоналів та фахівців, які є специфічними для даної галузі.

  Проведена уніфікація однорідних та близьких за складом робіт професій. Професія "Апаратник подрібнювання та переддозрівання", яка виключена із Випуску 24 ДКХП (раніше - Випуск 28 ЕТКС), перенесена до цього Випуску і уніфікована у професію "Апаратник мерсеризації (хімічне виробництво)".

  Передбачена спеціалізація для професій: "Апаратник абсорбції" (Виробництво карбаміду) 5 розряд; "Апаратник випарювання" (Виробництво аміачної селітри) 5 розряд; "Апаратник гранулювання" (Виробництво карбаміду) 5 розряд; "Апаратник кристалізації" (Виробництво карбаміду) 4 розряд; "Апаратник перегонки" (Виробництво карбаміду) 5 розряд; "Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції" (Виробництво аміачної селітри) для 4-5 розрядів; "Апаратник розчинення" (Виробництво карбаміду) 4 розряд; "Апаратник синтезу" (Виробництво аміаку) для 4-6 розрядів, (Виробництво карбаміду) 5 розряд.

  У зв'язку із збільшенням обсягів робіт та підвищенням їх складності введено: 5-ий розряд професії "Апаратник приготування хімічних розчинів" (ведення технологічного процесу приготування багатокомпонентних розчинів хімічних сполук в агресивних середовищах для виробництва каталізаторів, які вміщують сульфат натрію, сульфат міді, сульфат заліза тощо з обслуговуванням до 20 різнорідних апаратів); 7-ий розряд професії "Апаратник синтезу" (ведення всіх стадій 2-х і більше принципово різних технологічних процесів синтезу); 6-ий розряд професії "Апаратник спалювання" (ведення технологічного процесу усунення розчину адипатів натрію під час спалювання з сумішшю природного газу і повітря з одержанням розчину та кристалічної соди; обслуговування системи опалення; керування роботою апаратників нижчої кваліфікації); 4-ий розряд професії "Завантажувач-вивантажувач" (завантаження за допомогою системи пневмотранспорту, а також дистанційного пульту керування системою пневмотранспорту ґрануляту полімеру в бункери машин; налагодження, чистка і регулювання устаткування, яке обслуговується); 4-ий розряд професії "Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції" (приймання вибухо- та пожежонебезпечної сировини, зворотної тари, напівфабрикатів, продукції з матеріальною відповідальністю за них; оформлення документів та ведення обліку під час приймання більше 20 найменувань сировини, тари, напівфабрикатів, продукції та відвантаження готової продукції у виробництві полівінілацетатної дисперсії).

  Професійні назви робіт "Ткач" 3-5 розрядів та "Оператор чесальных машин" 3-4 розрядів постановами Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС відповідно від 09.07.90 р. N 272/11-28 та 20.09.90 р. N 378/17-24 вилучено з Випуску 24 ЕТКС та уніфіковано в професії "Ткач" 2-6 розрядів та "Оператор чесального оборудования" 2-4 розрядів, які вміщено у Випуску 47 ЕТКС (Випуск 12 ДКХП "Текстильна промисловість").

  До Випуску внесено відповідні доповнення та зміни до змісту окремих кваліфікаційних характеристик. За відсутністю на підприємствах хімічної та нафтохімічної галузей промисловості Міністерства промислової політики України видів робіт та відповідних професій до Випуску не включено такі професії: за Класифікатором професій ДК 003:2005: "Складальник продукції в аерозольному пакуванні (виробництво фармацевтичних продуктів та косметичних засобів)"; які раніше входили до Випуску 24 ЕТКС видання 1986 року: "Апаратник амінування", "Апаратник виробництва світлосполук", "Апаратник виробництва спектрально-чистих газів", "Апаратник газогенерації", "Апаратник гідратації", "Апаратник дегідратації", "Апаратник деполімеризації", "Апаратник карбоксилування", "Апаратник метоксилування", "Апаратник нітрування", "Аппаратник сплавлення", "Дублювальник листового матеріалу", "Індикаторних", "Пропарювач", "Розбирач пакетів", "Розмелювач", "Склеювач".

  Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено відповідно до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів (за виключенням професії "Апаратник синтезу", для якої передбачено 7-ий розряд). Розряди робіт встановлено відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці.

  Робітники, крім завдань, обов'язків та знань, які передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержуватись правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

  Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, присвоєння і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень викладено у "Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", які подано у Випуску 1 ДКХП "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року N 336.

  Кваліфікаційні вимоги кваліфікаційних характеристик професій працівників розроблено відповідно до Закону України "Про освіту" та Класифікатора професій ДК 003:2005. У випадку, коли на підприємстві задіяні професії тільки вищого розряду (за наявності у ДКХП діапазону розрядів), то перепідготовка та стаж роботи передбачається за технологічно суміжною професією розряду, що передує.

  Вернуться к списку выпусков

  Ищете работу?

  Ищете персонал?

  ↑ Наверх