Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
  1. Работа в Украине
  2. Справочник квалификационных характеристик профессий работников
  3. ВИПУСК 40. Чорна металургія

  ВИПУСК 40. Чорна металургія

  Випуск 40 "Чорна металургія" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) переопрацьований відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з уточненням кваліфікаційних характеристик професій робітників з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом впровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, вимог до якості продукції. У випуску враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережені наступність, традиції застосування і особливості будови випуску 7 ЕТКС видання 1985 р. та Кваліфікаційного довідника посад керівників і спеціалістів, специфічних для підприємств і організацій чорної металургії, видання 1987 року.

  В цей випуск включені професії працівників, які є специфічними для даного виробництва чи виду робіт. Внесені відповідні доповнення та зміни до окремих кваліфікаційних характеристик.

  У зв'язку з обслуговуванням нового, більш потужного та складного устаткування розширений діапазон розрядів професій: "Машиніст розливної машини" у разі обслуговування двострічкових розливних машин у феросплавному виробництві, "Оператор машини безперервного лиття заготовок" на машинах продуктивністю 1 млн. т сталі за рік, "Волочильник труб" уразі виготовлення труб особливо високої точності.

  Виключені застарілі професії робітників, які обслуговували устаткування, виведене з експлуатації: "Верховий доменної печі", "Оператор логоскопа", "Листобійник", "Машиніст реверсивної парової машини прокатного стана", та професії робітників, зайнятих у виробництвах, відсутніх в Україні: "Водопроводник шахтної печі", "Газівник шахтної печі", "Горновий шахтної печі".

  Ряд професій виключено у зв'язку з перенесенням їх до інших випусків ДКХП, а саме: професії "Шихтувальник" та "Шихтувальник-дозувальник" перенесені до випуску 42 ДКХП, професії "Сталевар печі прямого відновлення заліза" та його підручний - до випуску 41 ДКХП.

  Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблені відповідно до восьмирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів, окрім розділів "Виробництво вогнетривів" та "Переробка вторинних металів", які розроблені відповідно до шестирозрядної сітки. Розряди робіт встановлені відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці.

  Усі робітники, крім завдань, обов'язків та знань, які передбачені відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержувати правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

  Кваліфікаційні характеристики застосовуються під час підбору та розстановки кадрів, здійснення контролю за правильністю їх використання відповідно до спеціальності і кваліфікації, під час розробки професійних інструкцій, що закріплюють їх обов'язки, права та відповідальність, а також під час проведення атестації працівників.


  Вернуться к списку выпусков

  Ищете работу?

  Ищете персонал?

  ↑ Наверх