Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
  1. Работа в Украине
  2. Справочник квалификационных характеристик профессий работников
  3. ВИПУСК 5. Добувна промисловість

  ВИПУСК 5. Добувна промисловість

  Розділ “Вугільна промисловість” складається із підрозділів: "Керівники. Професіонали. Фахівці”, “Загальні професії робітників гірничих та гірничо-капітальних робіт”, “Загальні професії робітників збагачення, агломерації, брикетування”, “Професії робітників з видобування та збагачення вугілля, будівництва вугільних шахт і розрізів”, “Професії робітників гірничорятувальної служби”.

  До розділу включені кваліфікаційні характеристики професій робітників: Машиніст підіймальної машини, Набирач проб у шахті, Оператор автоматичного газового захисту, Оператор сейсмопрогнозу, Респіраторник.

  При використанні розділу “Вугільна промисловість” необхідно керуватися наступним: виконавцю, який вперше здійснює обслуговування агрегатів, машин та іншого технологічного обладнання, а також повністю не оволодів усім комплексом робіт для самостійного ведення технологічного процесу чи не має необхідних навичок у налагодженні та регулюванні обслуговуваної техніки, адміністрація підприємства за погодженням з профспілковим комітетом має право встановлювати розряд, знижений на один, всупереч передбаченому кваліфікаційною характеристикою, терміном до шести місяців. Після закінчення цього терміну присвоюється остаточний розряд в установленому порядку.

  Протягом зазначеного терміну адміністрація підприємства зобов’язана допомагати такому робітникові в повному оволодінні всім комплексом робіт, зазначених у кваліфікаційній характеристиці відповідного розряду. Робітники, зайняті на підземних роботах, повинні знати правила замірювання газів у повітрі та в разі потреби проводити таке замірювання на своєму робочому місці. Робітники, зайняті обслуговуванням агрегатів, машин та механізмів, повинні виконувати роботи з обслуговування іншого обладнання, пристроїв і оснащення, розміщених на одній чи суміжних відмітках у комплекті з основним обладнанням; володіти слюсарною справою, знаннями та навичками в обсязі, необхідному для виявлення та усунення неполадок. У зв’язку з впровадженням у виробництво технологій нових торфових виробів, в яких процеси сушіння торфу та пресування торфової маси аналогічні процесам під час брикетування торфу та пресування торфоплит, Укрторфом внесені зміни в найменуванні професій робітників Апаратник сушіння торфу та торфових виробів і Пресувальник торфових виробів.

  Для ряду професій у характеристиці робіт нижчих розрядів, виходячи із умов чи характеру виробничої діяльності, зазначено, що виконання окремих робіт здійснюється під керівництвом робітника вищої кваліфікації, який у таких випадках повинен мати відповідний досвід і навички. Крім робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками, робітники повинні також виконувати всі процеси та операції з приймання і здавання зміни, своєчасної підготовки робочого місця, обладнання, устаткування, інструментів, приладів та утримання їх у належному порядку; ведення установленої технічної документації, повинні знати різновиди браку, причини його виникнення, способи запобігання та усунення, передові методи і прийоми праці, виконувати та додержувати правил і норм охорони праці, правила внутрішнього трудового розпорядку.

  Кваліфікаційні характеристики розроблені відповідно до шестирозрядної тарифної сітки. Розряди робіт установлені відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці.

  Вернуться к списку выпусков

  Ищете работу?

  Ищете персонал?

  ↑ Наверх