RUUA
Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Должностные инструкции
 3. Сфера развлечений
 4. Должностная инструкция дежурного зала игровых автоматов, аттракционов и тиров (укр.)

Должностная инструкция дежурного зала игровых автоматов, аттракционов и тиров (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЧЕРГОВОГО ЗАЛУ ІГРОВИХ АВТОМАТІВ, АТРАКЦІОНІВ І ТИРІВ


I. Загальні положення
 1. Черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів виконує вказівки _______________.
 3. Черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів заміняє _______________.
 4. Чергового залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - інструкції та правила гри;
  - розпорядок роботи залу;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова загальна середня освіта.
  - Одержання професії безпосередньо на виробництві.
  - Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Видає відвідувачам і приймає в установленому порядку необхідний інвентар.
 2. Стежить за дотриманням інструкцій та встановлених правил гри.
 3. Забезпечує зберігання інвентарю та майна, а також дотримання порядку, чистоти в залі.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


III. Права

Черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Ищете работу?

Ищете персонал?

↑ Наверх