Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Должностные инструкции
 3. Бухгалтерия, финансы, учет/аудит
 4. Должностная инструкция начальника кассы главной (укр.)

Должностная инструкция начальника кассы главной (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА КАСИ ГОЛОВНОЇ


I. Загальні положення
 1. Начальник каси головної безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник каси головної виконує вказівки _______________.
 3. Начальник каси головної заміняє _______________.
 4. Начальника каси головної заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - інструкції, положення та нормативні документи, які відносяться до ведення касових операцій філіалами (структурними підрозділами) підприємства;
  - інструкції з обліку готівки, матеріальних цінностей, квитанційних книг, із супроводження і охорони цінностей;
  - Поштові правила;
  - Правила користування послугами поштового зв’язку;
  - порядок ведення виробничої документації;
  - правила роботи з електронними комплексами та обчислювальними машинами, які застосовуються під час здійснення касових операцій;
  - основні знання з економіки;
  - організацію виробництва;
  - основи трудового законодавства.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на посаді оператора поштового зв’язку і класу — не менше 3 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує роботу працівників каси головної та операторів із супроводження, які здійснюють перевезення готівки.
 2. Провадить необхідний інструктаж про порядок перевезення готівки та користування вогнепальною зброєю під час виконання службових обов’язків.
 3. Одержує готівку в установах банку та здає надлімітні залишки.
 4. Бере участь у підготовці документів, залаковуванні брезентових сумок (мішків) з готівкою та контролює їх відправку до відділень зв’язку.
 5. Бере участь у розпаковуванні брезентових сумок (мішків) з надлімітними залишками, що надійшли з відділень зв’язку.
 6. Забезпечує облік і збереження готівки, цінних паперів, знаків поштової оплати та інших умовних цінностей та квитанційних книжок суворої звітності.
 7. Контролює дотримання ліміту готівки, встановленої для каси головної та своєчасність здання в банк надлімітних залишків готівки.
 8. Організовує і контролює відправку знаків поштової оплати, квитанційних книжок.
 9. Контролює ведення касової книги обліку готівки і платіжних документів.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник каси головної має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник каси головної несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Ищете работу?

Ищете персонал?

Другие документы

↑ Наверх