RUUA
Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Должностные инструкции
 3. Логистика, доставка, склад
 4. Должностная инструкция заведующего складом (укр.)

Должностная инструкция заведующего складом (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУЮЧОГО СКЛАДОМ


I. Загальні положення
 1. Дійсна посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідуючого складом.
 2. Завідуючий складом призначається на посаду і звільняється з посади у порядку, встановленому чинним трудовим законодавством України, наказом директора гіпермаркету.
 3. Безпосередньо підпорядковується директору гіпермаркету, комерційним директорам.
 4. На посаду завідуючого складом призначаються особи, які мають базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж роботи за професією не менше 1 року або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта і стаж роботи за професією комірника не менше 2 років.
 5. За відсутності завідуючого складом його обов'язки виконує заступник завідуючого складом.
 6. Завідуючий складом зобов’язаний знати:
  - положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи з організації та ведення складського господарства; номенклатуру, сортамент матеріальних цінностей, що зберігаються, їх властивості і призначення;
  - стандарти і технічні умови на товарно-матеріальні цінності;
  - види, розмір, марки, сортність та інші якісні характеристики товарно-матеріальних цінностей і норм їх витрат;
  - організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
  - правила і порядок зберігання і складування товарно-матеріальних цінностей, положення та інструкції про їх облік, правила комплектування партій різних матеріальних цінностей за технологічними документами;
  - способи зберігання речей, продукції і сировини від псування під час розвантаження, навантаження і утримання на складі;
  - правила застосування складського вимірювального інструменту, пристроїв, механізмів і способи перевірки їх на придатність до роботи;
  - правила проведення інвентаризацій;
  - правила безпечного зберігання і переміщення токсичних, пожежно- і вибухонебезпечних матеріалів;
  - правила експлуатації обчислювальної техніки;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - основи трудового законодавства.
  - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту під час зберігання і переміщення матеріалів та утримання службових приміщень.
  - документообіг: акти прийому товару, його якості, оформлення придбання товару по безготівковому розрахунку, оформлення товару на доставку, умови та процедуру повернення товару постачальнику та його рівноцінного обміну, відповідальне зберігання.
  - права, обов'язки, режим роботи.
  - правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони праці, правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни, протипожежної безпеки, цивільної оборони.
 7. Для виконання обов’язків та реалізації прав завідуючий складом взаємодіє з:
  - Торговим персоналом гіпермаркету в цілому;
  - Асистентами начальників відділів;
  - Транспортним відділом;
  - Відділом зовнішньоекономічної діяльності;
  - Відділом доставки;
  - Відділом прийому товару;
  - Відділом комплектації;
  - Постачальниками.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Планує діяльність складу згідно графіків постачання вітчизняних та зарубіжних товарно-матеріальних цінностей.
 2. Керує роботами комірників, які здійснюють приймання товарно-матеріальних цінностей, що надходять від постачальників, їх зберігання на складі і відпуск, розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів, інвентарю тощо.
 3. Забезпечує зберігання складованих товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання, контролює ведення обліку складських операцій.
 4. Забезпечує додержання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складає встановлену звітність.
 5. Контролює складання дефектних відомостей на браковані товари вітчизняного та імпортного постачальника, актів на їх ремонт і списання, а також на недостачу і псування товарно-матеріальних цінностей.
 6. Організує проведення вантажно-розвантажувальних робіт комірниками та вантажниками на складі з додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту.
 7. Контролює ведення обліку наявних на складі матеріальних цінностей і звітну документацію про їх рух. Бере участь у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей.
 8. Організує навчання персоналу складу, забезпечує його планомірну роботу та трудову дисципліну в колективі.
 9. Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, санітарним станом приміщень, обладнання та інвентарю на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Завідуючий складом має право:
 1. Ознайомлюватися з рішеннями керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва відділу та гіпермаркету пропозиції по вдосконаленню роботи складу.
 3. У межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, які були виявлені та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Порушувати питання про зміну розміру оплати праці підлеглим співробітникам.
 5. Вносити пропозиції керівництву гіпермаркету щодо застосування заходів дисциплінарної та матеріальної відповідальності до працівників.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Завідуючий складом несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, які передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, що визначені чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, що визначені чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Як матеріально-відповідальна особа за завдання матеріальної шкоди – в межах, що визначені чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. За розголошення комерційної таємниці.
 5. За невиконання наказів, розпоряджень безпосереднього керівництва й адміністрації підприємства.
 6. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, які встановлені на підприємстві.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Ищете работу?

Ищете персонал?

↑ Наверх