Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
  1. Работа в Украине
  2. Резюме
  3. Резюме в Киеве
  4. Резюме Менеджер по роботі з клієнтами у банківській сфері в Киеве
  5. Менеджер по роботі з клієнтами у банківській сфері
  Предложить вакансию
  Резюме Менеджер по роботі з клієнтами у банківській сфері
  Дмитрієва Наталія

  Professional resume Профессиональное резюме, в котором указаны: эл.почта, телефон, зарплата, опыт работы, образование и другая важная информация. Менеджер по роботі з клієнтами у банківській сфері

  Заблокировано
  18 000 грн.
   16 февраля   Город: Киев
  Возраст: 44 года
  Режим работы: полный рабочий день
  Рубрики: Банковское дело, ломбарды; Бухгалтерия, финансы, учет/аудит; Офисный персонал
   Есть дети 
  или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть контактную информацию.

  Опыт работы

  Старший експерт відділу реструктуризації клієнтів малого бізнесу Управління по роботі з проблемною заборгованістю
  АТ «Райффайзен Банк Аваль» (банківська сфера ), Киев
  09.2011 − 02.2012 (5 месяцев)
   Есть рекомендации с данного места работы
  Головний експерт з організації та підтримки Департаменту проблемних активів (помічник Директора Департаменту)
  АТ «Райффайзен Банк Аваль» (банківська сфера ), Киев
  03.2010 − 08.2020 (10 лет 5 месяцев)
  • - Організація, підтримка та вдосконалення процесів роботи Департаменту;
  • - Контроль своєчасності та повноти виконання працівниками Департаменту затверджених стратегій та заходів врегулювання проблемної заборгованості;
  • - Направлення на виконання листів Клієнтів, запитів, пропозицій, а також доручень, розпоряджень директора Департаменту керівникам відповідних структурних підрозділів. Забезпечення додержання терміну виконання вказівок і доручень, що взяті на контроль;
  • - Організація підготовки керівництву Департаменту розпоряджень, проектів відповідей на листи, запити тощо з питань роботи з проблемними кредитами;
  • - Збір та надання інформації згідно запитів НБУ та підрозділу Аудиту (у т. ч. в рамках підготовки до аудиторської перевірки роботи Департаменту). Узгодження заходів, контроль їх виконання. Зберігання листів/ довідок/ службових записок, підписаних та наданих НБУ на паперовому носії;
  • - Виконання вимог з управління операційним ризиком (виконання функцій Operational Risk Manager – менеджер ОР, відповідальний за управління ОР, які стались/ були виявлені в Департаменті. Звітування щодо подій ОР, фінансових наслідків, заходів за подіями тощо);
  • - Планування, організація робочих зустрічей, семінарів, он-лайн конференцій Директора департаменту та співробітників;
  • - Проведення організаційної роботи щодо внесення змін у організаційну структуру ДПК (щодо структури, штатного розпису та чисельності працівників Департаменту, призначення, переміщення і звільнення працівників). Ведення Штатного розпису Департаменту;
  • - Розроблення посадових інструкцій співробітників Департаменту, внесення змін, погодження, підписання , зберігання;
  • - Організація контролю за розподілом вхідної кореспонденції між структурними підрозділами Департаменту, що надходить від структурних підрозділів Банку, судів, державної виконавчої служби, державних органів, зовнішніх підприємств та організацій;
  • - Розроблення, погодження, ведення номенклатури Департаменту;
  • - Оформлення для працівників Департаменту документів для виїздів у відрядження, а також підготовка звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, введення контролю витрат;
  • - Заведення у систему «Oracle e-Business Suite» рахунків щодо оплати послуг. Закриття дебіторської заборгованості в системі згідно актів виконаних робіт /надання послуг;
  • - Розробка, погодження, підписання довіреностей співробітників Департаменту;
  • - Адміністрування поштової скриньки Департаменту та Директора департаменту;
  • - Забезпечення комунікації з іншими підрозділами Банку;
  • - Надання консультативної та методологічної підтримки та інше.
   Есть рекомендации с данного места работы
  Старший аналітик Управління по роботі з проблемною заборгованістю
  АТ «Райффайзен Банк Аваль» (банківська сфера ), Киев
  03.2010 − 09.2011 (1 год 6 месяцев)
  • - Проведення незалежного аналізу кредитної справи клієнтів (надалі – позичальників), укладених з ними угод та виявлення можливих ризиків неповернення кредиту, чи подальшого обслуговування боргу, що погіршують позицію Банку як кредитора та/чи заставодержателя;
  • - Вжиття негайних заходів зі зменшення ризиків неповернення заборгованості позичальників та зменшення юридичних ризиків, що погіршують позицію Банку як кредитора та/ чи заставодержателя у строки та в порядку, передбаченими нормативними документами Банку;
  • - Збір необхідної додаткової (тієї, що не міститься в матеріалах кредитної справи) інформації про позичальників, фінансових та майнових поручителів, з метою прийняття максимально ефективних рішень щодо подальшої роботи з проблемною заборгованістю на ранніх стадіях;
  • - Розробка комплексної подальшої стратегії з повернення проблемної заборгованості позичальників чи повернення кредиту до ризик статусу Standard чи Pre-workout;
  • - Моніторинг дотримання Позичальниками умов затверджених стратегій повернення проблемної заборгованості протягом всього строку супроводження справи Департаментом;
  • - Розробка та впровадження детальних планів заходів щодо повернення проблемної заборгованості позичальників, усунення чи максимально можливе зменшення ризиків за кредитною операцією чи повернення кредиту до ризик статусу Standard чи Pre-workout;
  • - Регулярна комунікація(в разі необхідності) з позичальниками (власниками бізнесу, керівництвом підприємств – боржників), фінансовими та майновими поручителями за допомогою зустрічей, листування і телефонних переговорів, відео конференцій з метою погашення ними кредитної заборгованості. Під час зустрічей та переговорів з позичальниками, поручителями та гарантами вжиття заходів щодо покращення обслуговування боргу та позиції банку щодо забезпечення, в т. ч. шляхом пред’явлення вимог щодо надання додаткової застави чи/та усунення юридичних недоліків;
  • - Виїзди на місце діяльності позичальників(в разі необхідності), з метою отримання об’єктивної інформації про виробничі/складські/офісні потужності позичальника, стан ведення бізнесу, отримання додаткової інформації, необхідної для прийняття рішень щодо подальшої роботи з позичальником;
  • - Підготовка документів по результатам проведених зустрічей з позичальниками, з обов’язковим відображенням позиції позичальника, позиції Банку та рекомендацій щодо можливих шляхів подальшої роботи ( в разі проведення зустрічі);
  • - Підготовка, розгляд та аналіз заявок по позичальниках, щодо доцільності проведення реструктуризації боргу, інших заходів по роботі з проблемною заборгованістю на ранніх стадіях з подальшим винесенням на розгляд Кредитного комітету АТ «Райффайзен Банк Аваль» / Комітету з проблемних кредитів АТ «Райффайзен Банк Аваль». Підготовка висновків щодо оцінки ризиків по запропонованим стратегіям роботи з позичальниками в порядку, передбаченому нормативними документами Банку;
  • - Проведення реструктуризації заборгованості позичальників, в порядку, передбаченому нормативними документами Банку;
  • - Підготовка та проведення кредитних оглядів по позичальникам в порядку та у строки, передбачені нормативними документами Банку. У випадку необхідності ініціювання перед Управлінням по роботі з заставним майном Департаменту корпоративних ризиків перегляду вартості застави;
  • - У випадку необхідності, здійснення максимально оперативного перегляду затвердженої стратегії роботи з позичальниками та коригування планів заходів щодо повернення проблемної заборгованості, усунення чи максимально можливого зменшення ризиків за кредитною операцією чи повернення кредиту до ризик статусу Standard чи Pre-workout;
  • - Погодження з керівництвом відділу стратегії роботи з позичальником, проведення переговорів та впровадження обраної стратегії.
   Есть рекомендации с данного места работы
  Начальник відділу
  ТОВ «УКРПРОМБАНК» (Банківська сфера), Киев