RUUA
Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Должностные инструкции
 3. СМИ, TV, Радио
 4. Должностная инструкция заведующего отдела (редакции) (телевидения, радиовещания) (укр.)

Должностная инструкция заведующего отдела (редакции) (телевидения, радиовещания) (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛУ (РЕДАКЦІЇ) (ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІОМОВЛЕННЯ)


I. Загальні положення
 1. Завідувач відділу безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Завідувач відділу виконує вказівки _______________.
 3. Завідувач відділу заміняє _______________.
 4. Завідувача відділу заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - законодавчі та нормативні акти, постанови, розпорядження, накази, нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються діяльності відділу та визначають вимоги до теле-, радіомовлення;
  - інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку економічного, наукового та культурного життя в країні та за кордоном;
  - передовий вітчизняний досвід організації теле-, радіомовлення;
  - технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм;
  - порядок укладання та виконання договорів;
  - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
  - основи планування та фінансування;
  - нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників;
  - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Стаж журналістської або редакторської роботи — не менше 5 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує всіма видами діяльності відділу (редакції).
 2. Згідно з календарно-тематичним планом мовлення забезпечує створення теле-, радіопрограм на високому художньому рівні.
 3. Бере участь у формуванні концепції мовлення, розробленні відділом (редакцією, творчими об’єднаннями, групами) перспективних і поточних планів мовлення та затверджує їх.
 4. Організовує роботу з розширення та поновлення авторського активу, удосконалення видів і форм мовлення.
 5. Прослуховує та приймає готові програми (передачі), узгоджує мікрофонні матеріали.
 6. Проводить роботу з листами телеглядачів (радіослухачів), враховує їх під час створення програм.
 7. Забезпечує раціональне використання матеріальних, фінансових та технічних ресурсів, розвиток комерційної діяльності.
 8. Згідно з чинним законодавством здійснює заходи щодо забезпечення норм авторського права.
 9. Контролює ведення обліку програм (передач), що вийшли в ефір.
 10. Створює умови для повної реалізації творчих здібностей редакторського художньо-виробничого персоналу відділу (редакції), запровадження прогресивних форм організації та оплати праці.
 11. Вживає заходів щодо залучення до роботи у відділі кваліфікованих працівників, забезпечує раціональний розподіл навантажень між ними, створює умови для творчого зростання та підвищення кваліфікації персоналу, проводить виховну роботу в колективі.
 12. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 13. Вносить пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання дисциплінарних стягнень на порушників дисципліни.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Завідувач відділу має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Завідувач відділу несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Ищете работу?

Ищете персонал?

↑ Наверх