RUUA
Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Должностные инструкции
 3. Охрана, безопасность
 4. Должностная инструкция начальника охраны (укр.)

Должностная инструкция начальника охраны (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ОХОРОНИ


I. Загальні положення
 1. Начальник охорони відноситься до категорії керівників, приймається і звільняється з роботи наказом директора підприємства.
 2. На посаду начальника охорони призначається особа, що має початкову професійну освіту, спеціальну підготовку і стаж роботи не менше 1 року.
 3. Начальник охорони підпорядковується безпосередньо директорові підприємства та керівнику служби безпеки.
 4. У своїй діяльності начальник охорони керується:
  - Законами України та іншими нормативно-правовими актами;
  - Методичними матеріалами, що стосуються питань охорони підприємства;
  - Статутом підприємства;
  - Наказами і розпорядженнями директора підприємства;
  - Дійсною посадовою інструкцією.
 5. Начальник охорони повинен знати:
  - Закони й інші нормативно-правові акти України, що регламентують роботу з охорони об’єкта та матеріальних цінностей;
  - Специфіку і структуру підприємства, режим роботи його структурних підрозділів;
  - Принципи організації охорони об'єктів підприємства;
  - Характеристики технічних засобів захисту об'єктів від несанкціонованого доступу до них;
  - Зразки перепусток, товаротранспортних накладних та інших перепускних документів;
  - Підписи посадових осіб, що мають право давати розпорядження на ввіз і вивіз товарно-матеріальних цінностей;
  - Правила перевірок вантажів, що вивозяться;
  - Правила користування технічними засобами охоронно-пожежної сигналізації;
  - Порядок прийому під охорону відособлених приміщень, реагування на спрацьовування сигналізації;
  - Місця розташування первинних засобів пожежегасіння і зв'язку, порядок користування ними;
  - Правила огляду речей і особистого огляду, здійснення адміністративного затримання, оформлення матеріалів про правопорушення, застосування спеціальних засобів і засобів радіозв’язку;
  - Загальні принципи надання першої медичної допомоги;
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку й інструкцію про пропускний режим на охоронюваному об'єкті;
  - Правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.
 6. На час відсутності начальника охорони (відрядження, відпустка, хвороба, ін.) його обов'язки виконує заступник (при відсутності такого – особа, призначена у встановленому порядку), що отримує відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на нього обов'язків.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Начальник охорони зобов'язаний:
 1. Забезпечувати охорону об’єктів та матеріальних цінностей підприємства;
 2. Здійснювати контроль за ввозом і вивозом (виносом) матеріальних цінностей;
 3. Негайно доповідати керівництву про прибуття будь-яких контролюючих органів на підприємство;
 4. Припиняти спроби несанкціонованого проникнення на охоронюваний об'єкт;
 5. Здійснювати контроль за роботою встановлених на підприємстві приладів охоронної й пожежної сигналізації;
 6. Повідомляти про їхнє спрацьовування керівнику підприємства а при необхідності - в органи внутрішніх справ або пожежну частину;
 7. З'ясовувати причини спрацьовування сигналізації і вживати заходів до затримки порушників або ліквідації пожежі;
 8. Щоденно контролювати здавання та приймання під охорону обладнаних сигналізацією відособлених приміщень;
 9. Здійснювати дії по попередженню і припиненню правопорушень на охоронюваних об'єктах;
 10. Здійснювати затримку осіб, що намагаються незаконно вивезти (винести) матеріальні цінності з охоронюваного об'єкта або підозрюваних у здійсненні правопорушень, і супроводжувати їх до відділення міліції;
 11. Володіти прийомами рукопашного бою і самозахисту;
 12. Користуватися різними видами зв'язку на охоронюваному об'єкті;
 13. Забезпечувати дотримання надійного контрольно-пропускного режиму;
 14. Надавати всіляку допомогу правоохоронним й іншим державним органам у розслідуванні випадків злочинних посягань на охоронювані об'єкти;
 15. Координувати роботу охорони, керувати діями охоронців при виникненні нештатних ситуацій;
 16. Слідкувати за належним утриманням та використанням вартових собак;
 17. Організувати рух, стоянку, паркування транспортних засобів та належний контроль за ними від злочинних посягань;
 18. Здійснювати постійний контроль за працівниками охорони, слідкувати за охайністю їх зовнішнього вигляду, наявністю засобів зв’язку, ліхтарів, бейджиків, спецзасобів, тощо.
 19. _________________________________________________________________.
 20. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник охорони має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності охорони підприємства;
 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращення охорони підприємства;
 3. Запитувати особисто й одержувати від керівників підрозділів інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків;
 4. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи;
 5. Вносити на розгляд директора підприємства пропозиції про заохочення працівників охорони або про накладення на них стягнень;
 6. Клопотати перед керівництвом підприємства про надання сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник охорони несе відповідальність за:
 1. якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків;
 2. дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
 3. дотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;
 4. правопорушення, вчинені в процесі здійснення свої діяльності, - у межах, визначених діючим адміністративним та цивільним законодавством;
 5. заподіяння матеріальної шкоди - у межах, визначених діючим трудовим та цивільним законодавством України.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Ищете работу?

Ищете персонал?

↑ Наверх