Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Охорона, безпека
  4. Посадова інструкція начальника охорони (укр.)

  Посадова інструкція начальника охорони (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ОХОРОНИ


  I. Загальні положення
  1. Начальник охорони відноситься до категорії керівників, приймається і звільняється з роботи наказом директора підприємства.
  2. На посаду начальника охорони призначається особа, що має початкову професійну освіту, спеціальну підготовку і стаж роботи не менше 1 року.
  3. Начальник охорони підпорядковується безпосередньо директорові підприємства та керівнику служби безпеки.
  4. У своїй діяльності начальник охорони керується:
   - Законами України та іншими нормативно-правовими актами;
   - Методичними матеріалами, що стосуються питань охорони підприємства;
   - Статутом підприємства;
   - Наказами і розпорядженнями директора підприємства;
   - Дійсною посадовою інструкцією.
  5. Начальник охорони повинен знати:
   - Закони й інші нормативно-правові акти України, що регламентують роботу з охорони об’єкта та матеріальних цінностей;
   - Специфіку і структуру підприємства, режим роботи його структурних підрозділів;
   - Принципи організації охорони об'єктів підприємства;
   - Характеристики технічних засобів захисту об'єктів від несанкціонованого доступу до них;
   - Зразки перепусток, товаротранспортних накладних та інших перепускних документів;
   - Підписи посадових осіб, що мають право давати розпорядження на ввіз і вивіз товарно-матеріальних цінностей;
   - Правила перевірок вантажів, що вивозяться;
   - Правила користування технічними засобами охоронно-пожежної сигналізації;
   - Порядок прийому під охорону відособлених приміщень, реагування на спрацьовування сигналізації;
   - Місця розташування первинних засобів пожежегасіння і зв'язку, порядок користування ними;
   - Правила огляду речей і особистого огляду, здійснення адміністративного затримання, оформлення матеріалів про правопорушення, застосування спеціальних засобів і засобів радіозв’язку;
   - Загальні принципи надання першої медичної допомоги;
   - Правила внутрішнього трудового розпорядку й інструкцію про пропускний режим на охоронюваному об'єкті;
   - Правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.
  6. На час відсутності начальника охорони (відрядження, відпустка, хвороба, ін.) його обов'язки виконує заступник (при відсутності такого – особа, призначена у встановленому порядку), що отримує відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на нього обов'язків.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки

  Начальник охорони зобов'язаний:
  1. Забезпечувати охорону об’єктів та матеріальних цінностей підприємства;
  2. Здійснювати контроль за ввозом і вивозом (виносом) матеріальних цінностей;
  3. Негайно доповідати керівництву про прибуття будь-яких контролюючих органів на підприємство;
  4. Припиняти спроби несанкціонованого проникнення на охоронюваний об'єкт;
  5. Здійснювати контроль за роботою встановлених на підприємстві приладів охоронної й пожежної сигналізації;
  6. Повідомляти про їхнє спрацьовування керівнику підприємства а при необхідності - в органи внутрішніх справ або пожежну частину;
  7. З'ясовувати причини спрацьовування сигналізації і вживати заходів до затримки порушників або ліквідації пожежі;
  8. Щоденно контролювати здавання та приймання під охорону обладнаних сигналізацією відособлених приміщень;
  9. Здійснювати дії по попередженню і припиненню правопорушень на охоронюваних об'єктах;
  10. Здійснювати затримку осіб, що намагаються незаконно вивезти (винести) матеріальні цінності з охоронюваного об'єкта або підозрюваних у здійсненні правопорушень, і супроводжувати їх до відділення міліції;
  11. Володіти прийомами рукопашного бою і самозахисту;
  12. Користуватися різними видами зв'язку на охоронюваному об'єкті;
  13. Забезпечувати дотримання надійного контрольно-пропускного режиму;
  14. Надавати всіляку допомогу правоохоронним й іншим державним органам у розслідуванні випадків злочинних посягань на охоронювані об'єкти;
  15. Координувати роботу охорони, керувати діями охоронців при виникненні нештатних ситуацій;
  16. Слідкувати за належним утриманням та використанням вартових собак;
  17. Організувати рух, стоянку, паркування транспортних засобів та належний контроль за ними від злочинних посягань;
  18. Здійснювати постійний контроль за працівниками охорони, слідкувати за охайністю їх зовнішнього вигляду, наявністю засобів зв’язку, ліхтарів, бейджиків, спецзасобів, тощо.
  19. _________________________________________________________________.
  20. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Начальник охорони має право:
  1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності охорони підприємства;
  2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращення охорони підприємства;
  3. Запитувати особисто й одержувати від керівників підрозділів інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків;
  4. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи;
  5. Вносити на розгляд директора підприємства пропозиції про заохочення працівників охорони або про накладення на них стягнень;
  6. Клопотати перед керівництвом підприємства про надання сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Начальник охорони несе відповідальність за:
  1. якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків;
  2. дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  3. дотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;
  4. правопорушення, вчинені в процесі здійснення свої діяльності, - у межах, визначених діючим адміністративним та цивільним законодавством;
  5. заподіяння матеріальної шкоди - у межах, визначених діючим трудовим та цивільним законодавством України.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору