Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
  1. Работа в Украине
  2. Управление персоналом
  3. Ведение кадрового учета

  Ведение кадрового учета

  Многие молодые специалисты в области подбора персонала, кадрового учета и управления персоналом не знают, где найти ответы на те или иные вопросы, связанные с кадрами. Часть идет за помощью к опытным специалистам, другие ищут советы по нужным вопросам в сети Интернет. Чтобы облегчить жизнь кадровику и стать максимально полезным ресурсом при ведении кадрового учета на предприятии, мы открыли раздел "Ведение кадрового учета". Здесь Вы найдете ответы на многие вопросы, советы по составлению должностных инструкций, форм отчетности и по ведению кадрового учета в общем.

  • Зміни до штатного розпису
  • Процедура скорочення штатних одиниць у штатному розписі може бути значно складнішою. Наприклад, за штатним розписом передбачено шість посад, чотири з яких зайнято, а дві вакантні. Скорочення двох вакантних відбувається в такому самому порядку, як...

  • Деякі рекомендації щодо розроблення штатного розпису
  • Слід зазначити, що штатний розпис є підсумковим кадровим документом, який складається на підставі інших документів щодо кадрів. Тому його складанню передує підготовча робота. Щоб зорієнтувати підприємства щодо такої роботи, на¬ведемо приблизний перелік...

  • Особливості процедури складання штатного розпису
  • Штатний розпис — документ довільної форми складання. Розробляється він здебільшого тільки для працівників з почасовою оплатою праці, а для працівників з відрядною оплатою праці на практиці майже не застосовується.

  • Сутність штатного розпису
  • Будь-яка особа, що має стосунок до складання штатного розпису чи його перевірки, повинна розуміти сутність згаданого документа. У зв'язку з цим зазначимо, що на практиці сьогоднішній підхід до розроблення штатного розпису багато в чому базується на тих підходах, які були...

  • Що таке "штатний розпис"?
  • В уяві багатьох людей штатний розпис є неодмінним атрибутом підприємства. Навіть працівники контролюючих органів досить часто вимагають подавати їм на перевірку цей документ, щоб знайти у ньому якісь помилки чи неузгодженості й покарати за це підприємство. Зважаючи на поширеність на практиці різноманітних питань, що виникають стосовно штатного розпису, пропонуємо...

  • Юрист у штаті чи за угодою?
  • Юрист, що працює на підприємстві, знає всі тонкощі роботи "своєї" організації — від статуту до подробиць щодо "оптимізації оподаткування", які не підлягають розголошенню. Тому при вирішенні деяких питань він може виявитися особою, значно кориснішою, ніж найвидатніші "вузькі" спеціалісти, які працюють у цій галузі права.

  • Інформування працівників про зміну істотних умов праці (ІІІ частина)
  • Слід сказати, що працівник, котрий ознайомився зі змістом майбутніх змін (отримав попередження), має право погодитися із ними, а може й відмовитися. Перший варіант, по суті, є безспірним і особливих складностей не викликає.

  • Інформування працівників про зміну істотних умов праці (ІІ частина)
  • Зміни в організації виробництва і праці з точки зору права — явище правомірне, а у площині практичної значущості можуть виявитися ще й надзвичайно важливими для підприємства. Відтак гамлетівська риторика "бути чи не бути" керівником, як правило, відкидається.

  • Інформування працівників про зміну істотних умов праці (І частина)
  • Конкуренція у сучасному світі вимагає, щоб суб'єкти господарювання виявляли достатню гнучкість й оперативність під час вирішення виробничих та комерційних питань. Реалізація продукту чи послуги, що найповніше відповідають інтересам клієнтів, принесе більше прибутку виробникам і постачальникам.

  • Атестація працівників
  • Атестація працівників — найважливіша складова системи роботи з кадрами, з допомогою якої керівник має змогу вдосконалювати кадровий склад підприємства, установи чи організації. Проведенню атестації повинна передувати підготовча й організаційна робота. Кадрова служба підприємств, організацій чи установи ...

  • Практика складання, внесення змін і застосування
  • Штатний розпис, як правило, складають в цілому по підприємству і затверджують на кожний календарний рік до його початку. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штатного розпису окре¬мого структурного підрозділу.

  • Ухвалення рішень про прийняття на роботу
  • Процедури, пов'язані з прийняттям на роботу, виконуються кадровою службою підприємства, установи, організації. Особа, яка працевлаштовується на роботу, зобов'язана подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (якщо ж вона працевлаштовується вперше — диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку).

  • Сумісництво та суміщення в державних закладах освіти
  • При сумісництві робота виконується у вільний від основної роботи час. При суміщенні — у той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи. При сумісництві тривалість роботи не може перевищувати...

  • Строкові трудові договори
  • При укладенні строкових трудових договорів працівники подають заяву, в якій вони просять прийняти на відповідну роботу за строковим трудовим договором із за¬значенням конкретного строку чи на час виконання робіт.

  • Должностная инструкция: требования к ее составлению
  • Описание процесса составления ДИ, разобранных на примерах должностных инструкций. Материал выступления Катрича С.В. на Заседании Клуба менеджеров по персоналу, а также выдержка из книги "Делопроизводство в кадровой службе"

  • Составление должностных инструкций (І часть)
  • Фрагмент книги “Кадры предприятия. 300 образцов должностных инструкций”. Сборник предназначен помочь при разработке должностных инструкций служащих и решении иных кадровых вопросов

  • Составление должностных инструкций (ІІ часть)
  • Советы и рекоммендации, как заполнять следующие поля должностной инструкции: Общие положения, Должностные обязанности, Права, Ответственность и пр.

  • Как составить должностную инструкцию
  • Советы по составлению должностных инструкций, стандарты и требования к документам, порядок заполнения должностной инструкции

  Ищете работу?

  Ищете персонал?

  Другие документы

  ↑ Наверх