Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Курси підвищення кваліфікації
  3. Центр післядипломної освіти ВАТ "Укртелеком"

Центр післядипломної освіти ВАТ "Укртелеком"

Телефон: (044) 274-0798

Факс: (044) 274-0699

Адреса сайту: www.gnc.ukrtelecom.ua/study/courses

Місце навчання: м. Київ, вул. Дружківська, 10 Філії: - Луганськ; - Одеса; - Запоріжжя; - Харків; - Львів; - Чернігів; - Cевастополь.

Написати листа учбовому закладу

Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, стану матеріально-технічної бази центра та орієнтується на формування освіченої особистості, здатної до постійного оновлення та поглиблення професійних знань, умінь, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку у соціальній сфері, техніці і технологіях зв'язку, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Напрями навчання:

- транспортні системи первинної мережі; - cистеми комутації та апаратно-програмні комплекси; - обладнання радіофікації. системи фіксованого та рухомого радіозв'язку; - енергозабезпечення; - проектування; - безпека життєдіяльності; - менеджмент; - економіка; - маркетинг; - бухгалтерський облік та фінанси; - інформаційні технології та комп'ютерні мережі; - кабельні системи та кросове обладнання.

Формат освіти:

Дистанційне навчання

Форма навчання:

- навчальні заняття; - індивідуальні завдання; - контрольні заходи.

Тип документа, що видається після навчання:

- свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка - після підвищення кваліфікації загальним обсягом не менше 72 годин; - сертифікат або довідку, що затверджується за місцем навчання - після короткотермінового навчання; - посвідчення встановленого зразка - після навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки.

Додаткова інформація:

Служба підтримки дистанційного навчання здійснює постійний моніторінг дій слухача в системі. Результати моніторінгу у кінці кожного тижня відсилаються слухачеві у вигляді звіту. Слухач представляє звіт керівникові за його вимогою.

↑ Вгору