Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Работа в Украине
  2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
  3. Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

Рівень акредитації: IV

Форма власності: державна

Адреса: м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10

Телефон/факс: (0512) 765-589

Сайт: www.chdu.edu.ua

Написати листа учбовому закладу

  • Наявність безкоштовного навчання:
  • Наявність платного навчання:
  • Наявність військової кафедри:
  • Наявність гуртожитка:
  • Аспірантура, докторантура:
  • Післядипломна освіта:

Опис: Ректор - Клименко Леонід Павлович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. У закладі навчається понад 4000 студентів на денній формі навчання. Професорсько-викладацький склад: серед 352 викладачів: 8 - дійсні члени і члени-кореспонденти галузевих академій, 10 - заслужені діячі, 60 - доктори наук і професори, 130 - кандидати наук та доценти, 95 - аспіранти, 6 докторанти, 12 - іноземні викладачі. ЧДУ імені Петра Могили нагороджений численними дипломами та грамотами за видатні досягнення та розвиток галузі освіти, науки та спорту. Також університет займає почесні місця у рейтингах найкращих українських навчальних закладів. Університет займає провідне місце і на міжнародному рівні, підтримує постійні стосунки з такими організаціями, як Fulbright Program, IREX, Корпус Миру США, ACCELS, ALDEC, American Council on Education (Американська Рада з питань освіти) (США), Гете-інститут, "Сіменс" (Німеччина), асоціація "Альянс Франсез" (Франція), Phi Beta Delta (Почесна міжнародна спілка вчених), Велика Хартія Університетів "Magna Charta Universitatum", що прийнята у Болоньї в 1988 році та ін.. Матеріально-технічна база: - 11 навчальних корпусів, бібліотека з фондом 150 тис. примірників, у тому числі видання 15 іноземними мовами; 3 читальних зали на 350 місць, інформаційно-комп’ютерний центр, підключений до мережі Інтернет, видавничий відділ, актовий зал, культурно-мистецький центр, водна станція, 2 спортивних зали, 4 тренажерних зали, картинна галерея, 3 гуртожитки, їдальня, 4 кафе.

Форми навчання: - денна та заочна форми навчання

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: - бакалавр; - спеціаліст; - магістр

Перелік факультетів: факультети (інститути) і напрями підготовки: - факультет комп’ютерних наук: "Комп’ютерна інженерія", "Комп’ютерні науки"; - факультет економічних наук: "Фінанси і кредит", "Фінанси і кредит зі знанням іноземної мови", "Економіка підприємства", "Облік і аудит"; - факультет політичних наук: "Політологія", "Міжнародні відносини", "Історія"; - юридичний факультет: "Правознавство"; - факультет еколого-медичних наук: "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", "Приладобудування", "Здоров’я людини"; - факультет соціології: "Соціальна робота", "Соціологія"; - Інститут філології: "Філологія (англійська, німецька, французька)", "Переклад (англійська, німецька мови)", "Філологія (українська і англійська)"; - Інститут державного управління: магістратура за спеціальністю "Державна служба"; - Інститут післядипломної освіти: "Фінанси", "Правознавство", "Іноземна філологія", "Соціальна робота", "Комп’ютерні науки"

Інформація для абітурієнтів

Наявність підготовчих курсів для вступу до ВНЗ: в університеті є курси факультативного вивчення предметів, які виносяться на ЗНО

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ: вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Чорноморського державного університету імені Петра Могили в паперовій або в електронній формі: заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу до заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: - документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього (за особистим вибором оригінали або копії); - сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених приймальною комісією (за особистим вибором оригінали або копії), видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012, або 2013 роках; - паспорт та ідентифікаційний код (копії); - медичну довідку за формою 086-о або її копію; - шість кольорових фотокарток розміром 3 на 4 см.; - приписне свідоцтво для юнаків (копія) усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Чорноморського державного університету імені Петра Могили або в установленому законодавством порядку (копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються)

Термін подачі документів для вступу до ВНЗ: прийом документів на денну форму навчання - з 1 липня по 31 липня 2013 року

Додаткова інформація: Мовами навчання та справочинства в ЧДУ імені Петра Могили є українська та англійська. Починаючи з третього року навчання, студенти можуть поглиблювати знання англійської мови за профілем своєї спеціальності або обрати для вивчення ще одну іноземну - німецьку, французьку, іспанську, польську. Навчальний рік у ЧДУ складається з трьох триместрів: два довгих - зимовий та весняний, один скорочений - літній. У середині осіннього та весняного триместрів є тиждень самостійної роботи. Запроваджена рейтингова система оцінювання знань і самостійної роботи студентів (за стобальною шкалою), навчально-наукові та науково-дослідні семінари, переважно письмові або комбіновані форми атестації. З питань вступу звертайтеся в приймальну комісію університету.

Примітка: для більш повної і детальної інформації стосовно діяльності, терміну і умов прийому абітурієнтів в учбовий заклад звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації ВНЗ.

↑ Вгору