Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
  3. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

  Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

  Поставити питання

  Рівень акредитації: ІV

  Форма власності: державна

  Адреса: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 61

  Телефон/факс: (03849) 3-07-83, 3-05-13, 3-16-31

  Сайт: www.kpnu.edu.ua

  • Наявність безкоштовного навчання:
  • Наявність платного навчання:
  • Наявність військової кафедри:
  • Наявність гуртожитка:
  • Аспірантура, докторантура:
  • Післядипломна освіта:

  Опис: Професорсько-викладацький склад: 745 науково-педагогічних працівників, з яких 67 докторів наук, професорів, 326 кандидатів наук, доцентів. Матеріально-технічна база: 12 навчально-лабораторних корпусів, 12 науково-дослідних центрів, 28 науково-дослідних та навчально-наукових лабораторії, 48 навчальних лабораторій, 122 навчальних та навчально-методичних кабінети, відділ ТЗН, комп’ютерна техніка (1001 одиниця), 9 читальних залів (на 740 посадкових місць), редакційно-видавничий відділ, інформаційно-комп'ютерний центр, 5 спортивних залів, 2 стадіони, 25 спортивних майданчиків, басейн, спортивно-оздоровчий табір, 6 гуртожитків, 2 їдальні на 1830 посадкових місць, наукова бібліотека (понад 1 млн примірників).

  Форми навчання: - денна; - заочна; - екстернатна

  Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: - молодший спеціаліст; - бакалавр; - спеціаліст; - магистр

  Перелік факультетів: - педагогічний; - фізичної культури; - історичний; - української філології та журналістики; - іноземної філології; - корекційної та соціальної педагогіки і психології; - фізико-математичний; - природничий; - економічний; - військової підготовки; - військовий коледж сержантського складу

  Інформація для абітурієнтів

  Наявність підготовчих курсів для вступу до ВНЗ: Підготовче відділення: - річні підготовчі курси: навчання під час учнівських канікул, очно-заочна форма, термін навчання - 8 місяців; - курси вихідного дня: з 18.10.2011 р. по 14.05.2012 р., очно-заочна форма, термін навчання - 8 місяців; - короткотермінові курси інтенсивної підготовки: з 10.07.2012 р. по 22.07.2012 р., очна форма, термін навчання - 2 тижні. Телефон для довідок: (03849) 5-19-57.

  Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ: До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: - документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за особистим вибором - оригінали або копії; - сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) (за особистим вибором оригінали або копії); - копію документа, що засвідчує особу та громадянство; - медичну довідку за формою 086-о або її копію; - шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

  Термін подачі документів для вступу до ВНЗ: Прийом документів на денну, заочну та екстернатну форми навчання: - від осіб, які мають проходити творчі конкурси, що проводить університет, з 2 липня по 17 липня 2012 року; - від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить університет, з 2 липня по 20 липня 2012 року; - від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси, з 2 липня по 31 липня 2012 року.

  Додаткова інформація: Особливості навчання: Фінансування підготовки фахівців у К-ПНУ імені Івана Огієнка здійснюється: - за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням; - за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів; - за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Вартість одного року навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб: 9500 - 11900 грн. (денна форма навчання), 5600 грн. (заочна форма навчання), 5600 грн. (екстернатна форма навчання). На навчання за програмою підготовки офіцерів запасу приймаються на добровільних умовах студенти другого курсу денної форми навчання, які є громадянами України і придатні до військової служби за станом здоров'я. Навчання студентів за програмою підготовки офіцерів запасу триває упродовж трьох років і здійснюється за кошти юридичних або фізичних осіб. Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу. Телефон для довідок: (03849) 3-86-66. В університеті є 6 гуртожитків. Проживання у дво- та тримісних кімнатах. Кімнати обладнані меблями, гуртожитки мають необхідну побутову інфраструктуру, є можливість користуватися Інтернетом. В університеті функціонує аспірантура з 17 спеціальностей, докторантура - з 3 спеціальностей; спеціалізована вчена рада К71.05301 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття ступеня кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України. Телефон для довідок: (03849) 3-33-61. Університет здійснює перепідготовку фахівців з наданням другої вищої освіти з таких спеціальностей: Психологія (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"), Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка. Спеціалізація: Логопедія (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня "спеціаліст"), Корекційна освіта. Логопедія. Спеціалізація: Спеціальна психологія (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"), Корекційна освіта. Сурдопедагогіка. Спеціалізація: Спеціальна психологія (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"), Соціальна педагогіка. Спеціалізація: Соціальний менеджмент (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"). Форма навчання - заочна. Термін навчання - 2 роки. Вартість навчання (на рік) - 5200 грн.

  Примітка: для більш повної і детальної інформації стосовно діяльності, терміну і умов прийому абітурієнтів в учбовий заклад звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації ВНЗ.

  Часто шукають

  ↑ Вгору