Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
  3. Хмельницький національний університет

  Хмельницький національний університет

  Поставити питання

  Рівень акредитації: IV

  Форма власності: державна

  Адреса: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11

  Телефон/факс: (0382) 37-22-64, 33-74-96, 72-80-76

  Сайт: www.tup.km.ua

  • Наявність безкоштовного навчання:
  • Наявність платного навчання:
  • Наявність військової кафедри:
  • Наявність гуртожитка:
  • Аспірантура, докторантура:
  • Післядипломна освіта:

  Опис: Місія діяльності Університету полягає у якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств, установ та організацій країни кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку людини як особистості завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі передових освітніх технологій. Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 6 інститутів, до складу яких входять 14 факультетів, що забезпечують навчання за 17 напрямками освітньо-кваліфікаційної підготовки, в тому числі: економіка і підприємництво, менеджмент, педагогічна освіта, мистецтво, екологія, прикладна математика, комп’ютерні науки, міжнародні відносини, філологія, інженерна механіка, радіотехніка, електронні апарати. Сьогодні в університеті за 38 спеціальністями навчається більше 14 тисяч студентів. Навчальний процес забезпечують 57 докторів наук, професорів, 340 кандидатів наук, доцентів. У Хмельницькому національному університеті впроваджено ступеневу систему підготовки спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст, магістр. У рамках цієї системи функціонує п’ять навчально-наукових виробничих комплексів, до складу яких входять освітні заклади I-II рівня акредитації, загальноосвітні школи та підприємства. Університет є визнаним в Україні та за її межами науковим центром, у якому працюють більше 15-ти наукових шкіл, докторантура, аспірантура, вчені Ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

  Форми навчання: - денна; - заочна; - дистанційна.

  Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: - бакалавр; - спеціаліст; - магістр.

  Перелік факультетів: - економічний; - бізнесу; - менеджменту; - гуманітарно-педагогічний; - міжнародних відносин; - інженерної механіки; - прикладної математики та комп'ютерних технологій; - технологій і дизайну; - телекомунікаційних систем; - комп'ютерних систем та програмування.

  Інформація для абітурієнтів

  Наявність підготовчих курсів для вступу до ВНЗ: Є підготовче відділення. Випускники відділення користуються всіма пільгами, передбаченими правилами прийому до вищих навчальних закладів. Навчальний рік на ПВ розпочинається для слухачів вечірньої форми навчання – 16 жовтня, заочної форми навчання – 1 листопада. Термін навчання – 9 місяців. Навчальний план містить дисципліни, з яких проводяться вступні іспити. Слухачі користуються бібліотекою університету, навчальними лабораторіями, іногородні забезпечуються гуртожитком.

  Додаткова інформація: При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра денної, заочної (дистанційної) форми за державним замовленням і пільговими довгостроковими кредитами та на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, вступники проходять конкурсний відбір на основі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних для кожного напряму підготовки дисциплін: - математика, українська мова і література - для напрямів підготовки "Інженерна механіка", "Машинобудування", "Електромеханіка", "Зварювання", "Комп’ютерні науки", "Програмна інженерія", "Прикладна математика", "Інформатика", "Комп’ютерна інженерія", "Радіотехніка", "Радіоелектронні апарати", "Телекомунікації", "Технологія виробів легкої промисловості", "Хімічна технологія", "Економічна кібернетика", "Економіка підприємства", "Управління персоналом і економіка праці", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит" та "Менеджмент"; - українська мова і література, історія України - для напряму підготовки "Філологія (Українська мова і література)"; - історія України, українська мова і література - для напрямів підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка", "Професійна освіта", "Технологічна освіта", "Практична психологія". З урахуванням специфіки умов прийому на напрям підготовки "Здоров'я людини" конкурсний відбір вступників проводиться після медичного огляду на основі іспиту з оцінки рівня їх фізичної підготовки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з історії України та української мови і літератури. З урахуванням специфіки умов прийому на напрям підготовки "Дизайн" конкурсний відбір вступників проводиться на основі творчого конкурсу з малюнку і живопису та сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури. Конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра на напрями підготовки "Філологія (Англійська мова і література)", "Філологія (Переклад)", "Міжнародні відносини" проводиться на основі тестування з англійської мови та сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури.

  Примітка: для більш повної і детальної інформації стосовно діяльності, терміну і умов прийому абітурієнтів в учбовий заклад звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації ВНЗ.

  Часто шукають

  ↑ Вгору