Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Работа в Украине
  2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
  3. Криворізький національний університет

Криворізький національний університет

Рівень акредитації: IV

Форма власності: державна

Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз'їзду, 11

Телефон/факс: (056) 409-0606, (0564) 745-198 (факс)

Сайт: www.ktu.edu.ua

Написати листа учбовому закладу

  • Наявність безкоштовного навчання:
  • Наявність платного навчання:
  • Наявність військової кафедри:
  • Наявність гуртожитка:
  • Аспірантура, докторантура:
  • Післядипломна освіта:

Опис: ДВНЗ "Криворізький національний університет" є альтернативою випускникам Дніпропетровщини, тому що освітня діяльність у ньому пов'язана з наданням вищої освіти з 47 напрямів підготовки та 76 спеціальностей і спеціалізацій. Високоякісна матеріальна база, широке застосування мультимедійного та інтерактивного обладнання, інтернет - доступ до освітніх порталів університету, електронні бібліотеки, розвинене студентське самоврядування. ДВНЗ "Криворізький національний університет" готує високоосвічених професіоналів, що дає можливість після його закінчення успішно працевлаштуватися. Наш університет сьогодні забезпечує 90% керівників підприємств, організацій, установ, закладів освіти, органів самоврядування.

Форми навчання: - денна; - заочна

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: - бакалавр; - спеціаліст; - магістр

Перелік факультетів: перелік напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки "бакалавр": - 6.010101 Дошкільна освіта - 6.010102 Початкова освіта - 6.010104 Професійна освіта (за профілем) - 6.010103 Технологічна освіта - 6.020202 Хореографія - 6.020204 Музичне мистецтво - 6.020205 Образотворче мистецтво - 6.020207 Дизайн - 6.020302 Історія - 6.020303 Філологія. Українська мова та література - 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська). - 6.020303 Філологія. Мова і література (російська) - 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька). - 6.030103 Практична психологія - 6.030401 Правознавство - 6.030502 Економічна кібернетика - 6.030503 Міжнародна економіка - 6.030504 Економіка підприємства - 6.030507 Маркетинг - 6.030508 Фінанси і кредит - 6.030509 Облік і аудит - 6.030601 Менеджмент - 6.040101 Хімія - 6.040102 Біологія - 6.040103 Геологія - 6.040104 Географія - 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування - 6.040201 Математика - 6.040203 Фізика - 6.040302 Інформатика. - 6.050102 Комп'ютерна інженерія - 6.050103 Програмна інженерія - 6.050201 Системна інженерія - 6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології - 6.050301 Гірництво - 6.050303 Переробка корисних копалин - 6.050401 Металургія - 6.050402 Ливарне виробництво - 6.050403 Інженерне матеріалознавство. - 6.050502 Інженерна механіка - 6.050503 Машинобудування - 6.050601 Теплоенергетика - 6.050701 Електротехніка та електротехнології - 6.050702 Електромеханіка - 6.051301 Хімічна технологія - 6.060101 Будівництво - 6.070101 Транспортні технології - 6.070106 Автомобільний транспорт - 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій перелік спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки "спеціаліст", "магістр": - 7.01010101 Дошкільна освіта - 8.01010201, 7.01010201 Початкова освіта - 8.01010301, 7.01010301 Технологічна освіта - 8.01010401, 7.01010401 Професійна освіта - 8.02020401, 7.02020401 Музичне мистецтво - 8.02020501, 7.02020501 Образотворче мистецтво - 8.02030201, 7.02030201 Історія - 8.02030301, 7.02030301 Українська мова і література - 8.02030302, 7.02030302 Мова і література (англійська) - 8.02030302, 7.02030302 Мова і література (німецька) - 8.02030302, 7.02030302 Мова і література (російська) - 7.03010301 Практична психологія - 7.03040101 Правознавство - 8.03050201, 7.03050201 Економічна кібернетика - 8.03050301, 7.03050301 Міжнародна економіка - 8.03050401, 7.03050401 Економіка підприємства - 8.03050701, 7.03050701 Маркетинг - 8.03050801, 7.03050801 Фінанси і кредит - 8.03050802, 7.03050802 Банківська справа - 8.03050901, 7.03050901 Облік і аудит - 8.03060101, 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування - 8.03060104, 7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності - 8.04010101, 7.04010101 Хімія - 8.04010201, 7.04010201 Біологія - 8.04010301, 7.04010301 Геологія - 8.04010401, 7.04010401 Географія - 8.04010601, 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища - 8.04020101, 7.04020101 Математика - 8.04020301, 7.04020301 Фізика - 8.04030201, 7.04030201 Інформатика - 8.05010201, 7.05010201 Комп'ютерні системи та мережі - 8.05010301, 7.05010301 Програмне забезпечення систем - 8.05020201, 7.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами - 8.05020101, 7.05020101 Комп'ютеризовані системи управління та автоматика - 8.05030101, 7.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування) - 8.05030102, 7.05030102 Шахтне і підземне будівництво - 8.05030104, 7.05030104 Маркшейдерська справа - 8.05030301, 7.05030301 Збагачення корисних копалин - 8.05040101, 7.05040101 Металургія чорних металів - 8.05040104, 7.05040104 Обробка металів тиском - 8.05040201, 7.05040201 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів - 8.05040304, 7.05040304 Металознавство - 8.05040305, 7.05040305 Термічна обробка металів - 8.05050201, 7.05050201 Технологія машинобудування - 8.05050301, 7.05050301 Металорізальні верстати та системи - 7.05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання - 8.05050309, 7.05050309 Гірничі машини та комплекси - 8.05050311, 7.05050311 Металургійне обладнання - 8.05060101, 7.05060101 Теплоенергетика - 8.05070103, 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання - 7.05070203 Електричний транспорт - 8.05070204, 7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод - 8.05070207 Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв - 8.05130105, 7.05070207 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів - 8.06010101, 7.06010101 Промислове і цивільне будівництво - 8.06010103, 7.06010103 Міське будівництво та господарство - 8.06010104, 7.06010104 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів - 8.06010107, 7.06010107 Теплогазопостачання і вентиляція - 7.06010108 Водопостачання та водовідведення - 8.07010601, 7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство - 8.08010101, 7.08010101 Геодезія - 8.18010018 Адміністративний менеджмент - 7.18010004 Управління проектами

Інформація для абітурієнтів

Наявність підготовчих курсів для вступу до ВНЗ: Підготовчі курси - (0564) 743-130: - педагогічний інститут - (0564) 742-562; - металургійний інститут - (0564) 929-475; - політехнічний коледж - (0564) 211-643; - гірничий технікум - (0564) 533-074; - індустріальний технікум - (0564) 351-012; - інгулецький - (0564) 222-205; - гірничо-електромеханічний - (0564) 530-210; - автотранспортний - (0564) 663-634, 663-438; - Жовтоводське педагогічне училище - (05652) 2-54-16; - Нікопольське педагогічне училище - (05662) 2-13-13.

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ: - заяву про вступ до університету, у якій вказують напрям підготовки; - документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього за особистим вибором оригінали або завірені копії; - сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії; - копію документа, що посвідчує особу та громадянство; - медичну довідку за формою 086-о або копію; - шість кольорових фотокарток розміром 3 на 4 см. Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон) військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Термін подачі документів для вступу до ВНЗ: Початок прийому заяв та документів з 1 липня. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить університет, - 20 липня; закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань, - 31 липня. Термін зарахування вступників на денну форму навчання за держзамовленням - не пізніше 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 25 серпня.

Додаткова інформація: Післядипломна освіта: - перепідготовка (на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр); - здобуття вищої освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня за іншою спеціальністю (друга вища освіта) за різницею в навчальних планах; - підвищення кваліфікації; - стажування. Більш детальну інформацію про Правила прийому до університету можна знайти на сайті: www.ktu.edu.ua. Адреса приймальної комісії: 50027, м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз'їзду, 11, кім. 228, тел. 741-616. Консультаційні пункти: - педагогічний інститут (0564) 715-834; - економічний інститут (056) 407-1570; - металургійний інститут (0564) 929-475. Структурні підрозділи: - Гірничий технікум: 50029 м. Кривий Ріг, вул. Олександра Невського, 3; - Інгулецький технікум: 50102 м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 8; - Індустріальний технікум: 50079 м. Кривий Ріг, вул. Ю. Смирнова, 47; - Автотранспортний технікум: 50063 м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського, 26; - Гірничо-електромеханічний технікум: 50096 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37; - Політехнічний технікум: 50026 м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 33; - Жовотоводське педагогічне училище: 52206 м. Жовті Води, вул. І. Франка, 5; - Нікопольске педагогічне училище: 53210 м. Нікополь, вул. Станіславська, 7.

Примітка: для більш повної і детальної інформації стосовно діяльності, терміну і умов прийому абітурієнтів в учбовий заклад звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації ВНЗ.

↑ Вгору