Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Работа в Украине
  2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
  3. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Рівень акредитації: IV

Форма власності: державна

Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2

Телефон/факс: (04744) 4-05-20, (04744) 3-45-82, (063) 227-1377, (050) 213-4143, (04744) 4-05-20

Сайт: udpu.org.ua

Написати листа учбовому закладу

  • Наявність безкоштовного навчання:
  • Наявність платного навчання:
  • Наявність військової кафедри:
  • Наявність гуртожитка:
  • Аспірантура, докторантура:
  • Післядипломна освіта:

Опис: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини - сучасний вищий навчальний заклад, який об'єднує 1 навчально-науковий інститут і 11 факультетів, на яких ведеться підготовка бакалаврів (з 32 напрямків), фахівців (з 27 спеціальностей) і магістрів (з 26 спеціальностей). У складі університету 40 кафедр. Серед понад 560 науково-педагогічних працівників ВНЗ 2 академіка, 43 доктори наук, 44 професори, 279 кандидатів наук, 194 доцента. Загальний контингент студентів становить понад 8,5 тисяч. За роки свого існування університет підготував близько 60 тис. фахівців. Досить багато випускників стали майстрами педагогічної праці, досягли вершин в науці, обрані народними депутатами, державними діячами. Ряд вихованців університету стали викладачами багатьох вузів України. При Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини функціонує аспірантура і докторантура. Університет має досвід плідного міжнародного співробітництва з закладами освіти США, Великобританії, Канади, Франції, Польщі, Німеччини, Фінляндії, Китаю, Росії, Білорусі, Молдови. Вчені - викладачі університету та вуз є членами міжнародних адміністративних структур, асоціацій та товариств в Англії, США, Швеції, Данії, Нідерландах, Росії. В УДПУ ім. Павла Тичини здійснюється підготовка іноземних громадян.

Форми навчання: - денна; - заочна

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: - бакалавр; - спеціаліст; - магістр

Перелік факультетів: ступінь "Бакалавр" Факультет дошкільної та корекційної освіти: - 01012 Дошкільна освіта (початкова освіта, практична психологія, спеціальну освіта (логопедія)); - 01016 Спеціальна освіта (логопедія) (спеціальна психологія, дошкільна освіта) Факультет початкової освіти: - 01013 Початкова освіта (практична психологія, дошкільна освіта, інформатика, іноземна мова) Факультет мистецтв: - 01014 Середня освіта. Образотворче мистецтво (дизайн, художня культура); - 01014 Середня освіта. Хореографія (художня культура, режисура хореографічних виховних шкільних заходів); - 01014 Середня освіта. Музичне мистецтво (народні інструменти, струнні інструменти, духові інструменти, фортепіано, естрадний спів, соціальна робота); - 02025 Музичне мистецтво (народні інструменти, струнні інструменти, духові інструменти, фортепіано, естрадний спів, соціальна робота); - 01014 Образотворче мистецтво (дизайн, художня культура) Факультет професійного і технологічної освіти: - 01014 Середня освіта. Трудове навчання (технології) (інформатика, фізична культура); - 01015 Професійна освіта. Харчові технології; - 01015 Професійна освіта. Комп'ютерні технології; - 01015 Професійна освіта. Дизайн. Природничо-географічний факультет: - 01014 Середня освіта. Хімія (інформатика, природознавство, біологія); - 01014 Середня освіта. Біологія (практична психологія, хімія); - 01014 Середня освіта. Географія (біологія) Факультет фізики, математики, інформатики: - 01014 Середня освіта. Фізика (математика, інформатика, біологія); - 01014 Середня освіта. Математика (економіка, фізика, інформатика); - 01014 Середня освіта. Інформатика (фізика, математика, мережеві технології та системне адміністрування) Факультет фізичного виховання: - 01014 Середня освіта. Фізичне виховання Факультет соціального і психологічного освіти: - 05053 Психологія (соціальна педагогіка, практична психологія, соціальна робота, асистент вчителя інклюзивного навчання, медична психологія, PR-менеджмент); - 23231 Соціальна робота (практична психологія, соціальна педагогіка, фізичне виховання, організація соціально-виховної діяльності в позашкільних установах і оздоровчих таборах, асистент вчителя інклюзивного навчання, правознавство та облік в системі соціального захисту населення, менеджмент соціальної роботи) Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти: - 05051 Економіка (економічна безпека підприємства, державна політика і суспільний розвиток); - 07071 Облік і оподаткування (облік і аудит в сфері торгового бізнесу, облік і аудит в сфері готельно-ресторанного бізнесу); - 07072 Фінанси, банківська справа і страхування (автоматизовані системи управління підприємством, фінансовий менеджмент); - 07073 Менеджмент (менеджмент медичного і фармацевтичного обслуговування, державна служба і державне управління, кадровий менеджмент (HR-технології)); - 07075 Маркетинг (товарознавство і експертиза в митній справі, маркетинг медичного і фармацевтичного обслуговування, технології і дизайн в рекламному бізнесі); - 07076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність (оцінка бізнесу та інвестицій); - 24241 Готельно-ресторанна справа (інноваційні технології ресторанного господарства, організація анімаційних послуг); - 24242 Туризм (менеджмент готельно-ресторанної справи, менеджмент в сфері міжнародного туризму) Факультет української філології: - 01014 Середня освіта. Українська мова і література (мова і література (англійська), українознавство, польська мова, російська мова, історія, практична психологія, соціальна робота, редагування освітніх видань, шкільне бібліотекознавство) Факультет іноземних мов: - 01014 Середня освіта. Мова і література (англійська) (німецька мова, французька мова, іспанська мова, китайська мова) Історичний факультет: - 01014 Середня освіта. Історія (правознавство, географія, історична туризмознавство); - 03032 Історія та археологія Освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" - 01013 Початкова освіта (практична психологія, фізична культура, іноземна мова (англійська), інформатика); - 01012 Дошкільна освіта (практична психологія; спеціальну освіту (логопедія), початкова освіта); - 01016 Спеціальна освіта (логопедія) (спеціальна психологія); - 01014 Середня освіта. Хореографія (художня культура, режисура хореографічних виховних шкільних заходів); - 01014 Середня освіта. Образотворче мистецтво (художня культура, дизайн); - 01014 Середня освіта. Музичне мистецтво (народні інструменти, струнні інструменти, духові інструменти, фортепіано, естрадний спів, художня культура, соціальна робота); - 01014 Середня освіта. Трудове навчання (технології) (інформатика, фізична культура); - 01015 Професійна освіта. Харчові технології; - 01015 Професійна освіта. Комп'ютерні технології; - 01014 Середня освіта. Біологія (хімія, практична психологія); - 01014 Середня освіта. Географія (біологія); - 01014 Середня освіта. Хімія (інформатика); - 01014 Середня освіта. Фізика (інформатика, математика); - 01014 Середня освіта. Математика (інформатика, фізика); - 01014 Середня освіта. Фізичне виховання; - 23231 Соціальна робота (практична психологія, соціальна педагогіка, фізичне виховання); - 005053 Психологія (соціальна робота, практична психологія, соціальна педагогіка); - 05051 Економіка підприємства; - 07076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність (оцінка бізнесу та інвестицій); - 07072 Фінанси, банківська справа і страхування (автоматизовані системи управління підприємством, фінансовий менеджмент); - 07075 Маркетинг (товарознавство і експертиза в митній справі, маркетинг медичного і фармацевтичного обслуговування, технології і дизайн в рекламному бізнесі); - 24242 Туризм (менеджмент готельно-ресторанної справи, менеджмент в сфері міжнародного туризму); - 01014 Середня освіта. Українська мова і література (українознавство; російську мову; практична психологія; редагування освітніх видань, мова і література (англійська)); - 01014 Середня освіта. Мова і література (англійська) (німецька мова; французька мова); - 03032 Історія та археологія (правознавство; географія); - 01014 Середня освіта. Історія (правознавство, географія) Ступінь "Магістр" - 01013 Початкова освіта; - 01012 Дошкільна освіта; - 01014 Середня освіта. Образотворче мистецтво; - 02025 Музичне мистецтво (естрадний спів, оркестрові інструменти, фортепіано); - 01014 Середня освіта. Трудове навчання; - 01015 Професійна освіта. Харчові технології; - 01015 Професійна освіта. Комп'ютерні технології; - 01014 Середня освіта. Біологія (хімія); - 01014 Середня освіта. Географія (біологія); - 01014 Середня освіта. Хімія (інформатика); - 01014 Середня освіта. Математика; - 01014 Середня освіта. фізика; - 23231 Соціальна робота (практична психологія, соціальна педагогіка); - 05053 Психологія (практична психологія, соціальна педагогіка, соціальна робота); - 01011 Науки про освіту (педагогіка вищої школи); - 07073 Менеджмент (управління навчальним закладом); - 07073 Менеджмент (бізнес-адміністрування (МВА), державна служба і державне управління, аналітичне забезпечення бізнес-процесів, управління фінансово-економічною безпекою); - 07072 Фінанси, банківська справа і страхування (автоматизовані системи управління підприємством, фінансовий менеджмент); - 05051 Економіка (економіка підприємства); - 07 074 Публічне управління і адміністрування (адміністративний менеджмент, управління персоналом і HR-технології); - 01014 Середня освіта. Українська мова і література; - 03035 Філологія. Українська мова і література; - 03034 Культурологія (українознавство); - 03035 Філологія. Мова і література (англійська); - 01014 Середня освіта. Мова і література (англійська); - 03032 Історія та археологія; - 01014 Середня освіта. Історія

Інформація для абітурієнтів

Наявність підготовчих курсів для вступу до ВНЗ: в університеті працюють підготовчі курси з української мови та літератури, історії України, польської мови, математики, біології, англійської мови, фізики, хімії, географії; хореографії, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, фізичного виховання

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ: для вступу подаються такі документи: - паспорт (і ксерокопію 1, 2 і 11 сторінок); - військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці); - документ державного зразка (оригінал) про освіту, на підставі якого здійснюється вступ в університет, і додаток до нього; - сертифікат ЗНО (для осіб, які вступають на основі загальної середньої освіти); - медичну довідку за формою 086-о з зазначеними в ній щепленнями; - копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи); - 6 фотокарток розміром 3 * 4 см; - копію свідоцтва про шлюб та документів, які дають право на пільги, вступник пред'являє особисто

Термін подачі документів для вступу до ВНЗ: - прийом документів (ступінь "Бакалавр") на денну форму навчання з 11.07 по 27.07.2016 р.; - прийом документів на заочну форму навчання (ступінь "Бакалавр") з 11.07 по 2.08.2016 року; - прийом документів на денну форму навчання (ОКР "Спеціаліст" та ступінь "Магістр") з 6.07 по 18.07.2016 року; - прийом документів на заочну форму навчання (ОКР "Спеціаліст" та ступінь "Магістр") з 15.04 по 29.04.2016 року, з 12.07 по 27.07.2016 року

Додаткова інформація: До послуг студентів функціонують студентський клуб, спортивний клуб, студії дозвілля, студентський театр, творчі колективи. Випускникам видається диплом державного зразка.

Примітка: для більш повної і детальної інформації стосовно діяльності, терміну і умов прийому абітурієнтів в учбовий заклад звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації ВНЗ.

↑ Вгору