Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
  3. Львівський інститут економіки і туризму

Львівський інститут економіки і туризму

Рівень акредитації: III

Форма власності: державна

Адреса: м. Львів, вул. Менцинського, 8

Телефон/факс: (032) 261-6308, (032) 255-4547, (032) 255-4694 - факс

Сайт: www.liet.lviv.ua

Написати листа учбовому закладу

  • Наявність безкоштовного навчання:
  • Наявність платного навчання:
  • Наявність військової кафедри:
  • Наявність гуртожитка:
  • Аспірантура, докторантура:
  • Післядипломна освіта:

Опис: Львівський державний інститут економіки і туризму - провідний вищий навчальний заклад з розвитку науки про туризм та підготовки висококваліфікованих фахівців з конкурентними перевагами по фаховому володінню іноземними мовами та інформаційними технологіями для туристичної індустрії. Інститут має більш ніж сторічну історію, починаючи від цісарсько-королівської Торгової школи (1900 р.) у Львові до сучасного ВНЗ із розвинутою навчально-матеріальною базою з інноваційними інфраструктурними об’єктами у чотирьох навчальних корпусах і двох гуртожитках та високодосвідченим науково-педагогічним персоналом для забезпечення високої якості підготовки фахівців для найбільш ефективної туристичної сфери світової економіки. Студенти проходять практику у навчально-виробничих комплексах ЛІЕТ, а також на підприємствах Львова, регіону та стажування впродовж 4ох - 6ти місяців за кордоном у Греції, США, Польщі, Німеччині, Швейцарії, Туреччині, Єгипті, Ізраїлі та ін. Інститут співпрацює з ВНЗ Польщі, Швейцарії, Греції, Італії, Грузії, Литви, Чехії, Німеччини, впроваджує міжнародну методику підготовки фахівців для готельного та ресторанного бізнесу. Освітню діяльність інститут здійснює відповідно до ліцензії МОН України серія АД №073063 від 08.01.2013 р. та трьох факультетах.

Форми навчання: - денна, заочна; - за державним замовленням, за кошти фізичних і юридичних осіб

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: - бакалавр; - спеціаліст-магістр

Перелік факультетів: факультет туризму, готельної та ресторанної справи: - "Готельно-ресторанна справа"; - "Туризм"; - "Харчові технології" (спеціалізація "Технологія оздоровчого і профілактичного харчування") факультет менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності: - "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (спеціалізація "Товарознавство та експертиза в митній справі", спеціалізація "Товарознавство та комерційна діяльність"); - "Менеджмент" (спеціалізація "Менеджмент готельного господарства і туризму", спеціалізація "Менеджмент готельного і ресторанного бізнесу") бухгалтерсько-економічний факультет: - "Міжнародні економічні відносини" (спеціалізація "Міжнародний туризм"); - "Облік і оподаткування" (спеціалізація "Облік і фінанси в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі")

Інформація для абітурієнтів

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ: перелік документів, необхідних для вступу до закладу вищої освіти: заяву на ім’я ректора, до якої додає: - копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; - копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); - копію документа, що посвідчує особу та громадянство; - копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII Умов прийому), зарахування за співбесідою (розділ Х Умов прийому), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ Умов прийому) (за наявності); - чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Термін подачі документів для вступу до ВНЗ: з 11 липня 2016 року

Додаткова інформація: Прийом здійснюється на базі повної загальної середньої освіти за державним замовленням і за кошти фізичних і юридичних осіб та у ступеневій вищій освіті на базі молодшого спеціаліста чи бакалавра на вакантні місця для отримання повної вищої освіти, у терміни та на умовах, визначених Міністерством освіти і науки України у 2016 році. Вступник може подати заяви у паперовій або електронній формах. Із Правилами прийому на навчання до Львівського інституту економіки і туризму можна ознайомитися на сайті www.liet.lviv.ua. Приймальна комісія знаходиться за адресою: 79007 м. Львів, вул. Менцинського, 8, головний корпус, каб. №14.

Примітка: для більш повної і детальної інформації стосовно діяльності, терміну і умов прийому абітурієнтів в учбовий заклад звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації ВНЗ.

↑ Вгору