Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Работа в Украине
  2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
  3. Національна академія природоохоронного і курортного будівництва

Національна академія природоохоронного і курортного будівництва

Рівень акредитації: IV

Форма власності: державна

Адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 181

Телефон/факс: (050) 397-7515, 397-1004

Сайт: pk.napks.edu.ua

Написати листа учбовому закладу

  • Наявність безкоштовного навчання:
  • Наявність платного навчання:
  • Наявність військової кафедри:
  • Наявність гуртожитка:
  • Аспірантура, докторантура:
  • Післядипломна освіта:

Опис: В даний час Національна академія природоохоронного і курортного будівництва є єдиним в Криму державним вищим учбовим закладом 4-го освітнього рівня акредитації, що здійснює підготовку бакалаврів, фахівців та магістрів для будівельної індустрії, містобудування і ландшафтної архітектури, комунального і водного господарства, енергетики, економіки. На базі академії регулярно проводяться наукові міжнародні, всеукраїнські та регіональні конференції. Академія встановила й підтримує міжнародні зв'язки з учбовими закладами і науковими центрами Росії, Німеччини, Франції, Польщі, Голландії, США, Ірану, Китаю, В'єтнаму, Східнопричорноморських країн та ін.

Форми навчання: - денна, - заочна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: - молодший спеціаліст; - бакалавр; - спеціаліст; - магістр

Перелік факультетів: - архітектурно-будівельний; - водних ресурсів та енергетики; - економіки та менеджменту; - підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

Інформація для абітурієнтів

Наявність підготовчих курсів для вступу до ВНЗ: У центрі діють три види підготовчих курсів з різними термінами навчання: - 7,5-місячні курси; - 7,5-місячні курси (скорочений навчальний план) для іногородньої і працюючої молоді; - курси інтенсивної підготовки до творчого конкурсу.

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ: До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: - документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії; - сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії; - копію документа, що посвідчує особу і громадянство; - медичну довідку за формою 086-о або її копію; - шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. При наявності розбіжностей в прізвищі, імені, по батькові в документі, що посвідчує особу і громадянство, документі про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, сертифікаті (сертифікатах) зовнішнього незалежного оцінювання, вступник додатково додає наступні документи: - копію свідоцтва про шлюб (свідоцтва про розлучення, свідоцтва про зміну прізвища, імені, по батькові), або довідку закладу освіти, який видав документ з помилкою про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Термін подачі документів для вступу до ВНЗ: Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання: - з 02 липня по 13 липня 2012 року; - з 14 липня по 27 липня 2012 року; - з 30 липня по 17 серпня 2012 року; - з 20 серпня по 23 серпня 2012 року.

Додаткова інформація: Всі вступні екзамени для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, проводяться у письмовій формі на підставі програм, які відповідають програмам загальноосвітніх навчальних закладів. Програми вступних екзаменів розробляються НАПКБ і затверджуються головою приймальної комісії не пізніше як за чотири місяця до початку прийому документів. Не допускається введення до екзаменаційних білетів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Затверджені програми вступних екзаменів обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах та офіційному веб-сайті приймальної комісії НАПКБ. Тривалість вступних екзаменів: - математика - 3 академічні години; - фізика - 3 академічні години; - географія - 3 академічні години; - українська мова та література - 2 академічні години. Вступники, які атестовані з української мови та літератури, обов'язково складають вступний екзамен з цієї дисципліни. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія НАПКБ проводить вступний екзамен з російської мови. Результат екзамену з російської мови зараховується замість бала конкурсного предмету українська мова та література.

Примітка: для більш повної і детальної інформації стосовно діяльності, терміну і умов прийому абітурієнтів в учбовий заклад звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації ВНЗ.

↑ Вгору