UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
  3. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Поставити питання

Рівень акредитації: ІV

Форма власності: недержавна

Адреса: 04071, м. Київ: вул. Хорива, 1-Г вул. Львівська, 23

Телефон/факс: (044) 409-2762, 424-7008

Сайт: www.vmurol.com.ua

  • Наявність безкоштовного навчання:
  • Наявність платного навчання:
  • Наявність військової кафедри:
  • Наявність гуртожитка:
  • Аспірантура, докторантура:
  • Післядипломна освіта:

Опис: Університет засновано у 1998 році. Університет "Україна" – єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я. Він свідомо взяв на себе місію вчити людей із особливими потребами. У цьому його унікальність. В університеті проводиться науково-дослідна робота, визначено напрями наукових досліджень, створено навчально-дослідну лабораторію фізичної реабілітації інвалідів. Налагоджено співробітництво з українськими, іноземними та міжнародними установами і навчальними закладами. В університеті діють: Інститут піспядипломної освіти, Корпоративний навчальний заклад, Інститут вищої професійної освіти ВМУРоЛ «Україна». Однією з сильних сторін університету є його викладацький склад. Велика частина викладачів має науковий ступінь, багато з них одночасно працює в інших вищих навчальних закладах, передусім у національних, у тому числі й Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, НТУУ «КПІ», КНЕУ ім. Вадима Гетьмана тощо. Та найцікавіші лекції студентам читають «практики» –люди, які не одне десятиліття присвятили не теоретичному вивченню предмету, а застосуванню знань у реальному житті. Це – програмісти, юристи, дизайнери, соціологи, редактори... Ті, кому не з чужих уст відомо про підводні рифи своєї професії та про те, як від них уберегтися. Студенти із захопленням слухають їхні розповіді про різноманітні випадки у професійній діяльності, таким чином здобуваючи найважливіші знання своєї спеціальності – практичні.

Форми навчання: - денна; - заочна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: - бакалавр; - спеціаліст; - магістр.

Перелік факультетів: - Права та суспільних відносин - Інженерно-технологічний - Соціальних технологій - Біомедичних технологій - Комп'ютерних технологій - Філології та масових комунікацій

Інформація для абітурієнтів

Наявність підготовчих курсів для вступу до ВНЗ: Дисципліни доуніверситетської підготовки: українська мова, українська література, англійська мова, математика, історія України, хімія, біологія, творче завдання (живопис, малюнок, композиція).

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ: - заява на ім’я ректора за єдиною формою, у якій зазначається обраний напрям підготовки та форма навчання; - сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти; - паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта); - 6 однакових фотокарток розміром 3x4 см; - військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) для чоловіків; - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; - медична довідка за формою 086/У; - карта профілактичних щеплень за формою 063/O; - копія трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи); - договір на підготовку (у випадку платного навчання); - копія додатку до диплому про вищу освіту (при вступі до магістратури); - автобіографія (при вступі до магістратури); - документи, що дають право на пільги (якщо такі є); - можливо також: декілька файлів, конвертів, папка для документів. Остаточний перелік усіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або засвідчена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: 8 (044) 409-27-62, 8 (044) 424-70-08 .

Додаткова інформація: Безсумнівною перевагою Університету «Україна» перед іншими закладами освіти є те, що він надає свої послуги тим, кого прийнято називати «люди з особливими потребами». Малозабезпечені, діти-сироти та інваліди мають право на безкоштовне (або пільгове) навчання в університеті. Не позбавлені привілеїв і ті, хто навчаються на «відмінно». Таким студентам університет щосеместрово надає знижку в оплаті за навчання. Відсоток цієї знижки можна суттєво підвищити, активно займаючись громадською роботою: ставши старостою групи, беручи участь у благодійник акціях університету, волонтерському загоні, працюючи у студраді… навіть президентом! Звісно, студколективу.

Примітка: для більш повної і детальної інформації стосовно діяльності, терміну і умов прийому абітурієнтів в учбовий заклад звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації ВНЗ.


Часто шукають

↑ Вгору