UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
  3. Чернівецька філія (МАУП)

Чернівецька філія (МАУП)

Поставити питання

Рівень акредитації: III-ІV

Форма власності: приватна

Адреса: м. Чернівці, вул. Шевченка, 28

Телефон/факс: (0372) 581-052, 543-789, (050) 271-4495, (050) 920-0602, (097) 924-3032

Сайт: www.maup.com.ua

  • Наявність безкоштовного навчання:
  • Наявність платного навчання:
  • Наявність військової кафедри:
  • Наявність гуртожитка:
  • Аспірантура, докторантура:
  • Післядипломна освіта:

Опис: Чернівецька філія МАУП створена у 1999 році на базі Чернівецького кооперативного технікуму, що був заснований у 1940 році для забезпечення ступеневої підготовки фахівців. Що стосується відомчої приналежності та форми власності, то Чернівецька філія Міжрегіональної Академії управління персоналом (ЧФ МАУП), як структурний підрозділ Всеукраїнського університету Міжрегіональної Академії управління персоналом, утворена відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Академії 15 березня 1999 року. Причому, Положенням про філію регламентовано, що керівництво філією здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказами ректора МАУП, з числа осіб, які мають досвід навчально-методичної та організаційної роботи у вищих навчальних закладах, мають науковий ступінь або навчаються в докторантурі. За дев'ять років існування та розвитку на ринку освітніх послуг Чернівецької області ЧФ МАУП пройшла наступні віхи: - від 15 березня 1999 року - як Чернівецька філія МАУП (протокол Загальних зборів акціонерів Академії №4); - від 17 листопада 2005 року - як Чернівецький інститут МАУП (протокол №95); - від 25 квітня 2006 року - як Чернівецький коледж МАУП (протокол №40); - від 30 березня 2007 року - як Чернівецька філія МАУП (протокол №21). Сьогодні ЧФ МАУП - це структурний підрозділ Міжрегіональної Академії управління персоналом і Тьюторський центр Телеуніверситету МАУП, що веде підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів на денній, заочній та дистанційній формах навчання (Інтернет-навчання та з використанням мультимедійних технологій) із напрямків: "Правознавство", "Менеджмент організацій", "Економіка і підприємництво", "Практична психологія", "Адміністративний менеджмент".

Форми навчання: денна, заочна

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст

Перелік факультетів: Правознавство: - комерційне та трудове право Менеджмент та адміністрування: - економіка та управління бізнесом Економіка і підприємництво: - інформаційна діяльність підприємства (вперше в Україні); - оціночна діяльність (вперше в Чернівецькій області); - економіка та управління персоналом; - облік і аудит

Інформація для абітурієнтів

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ: - заяву на ім'я ректора Академії із зазначенням обраної спеціальності, освітньо-кваліфікаційного рівня та форми навчання (оформляється у філії); - оригінал документа про освіту (з додатком до атестата чи диплома) та нотаріально завірені копії цих документів (для заочного відділення тільки дві нотаріально завірені копії); - сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінал або завірені нотаріально копії) з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань на обраний вступником напрям підготовки; - ксерокопію ідентифікаційного коду; - сім фотографій (3х4); - медичну довідку за формою 086-У; - довідку з місця роботи (для тих, хто працює); - дві ксерокопії паспорта (1, 2 та 11 сторінки) або свідоцтва про народження; - нотаріально завірене свідоцтво про шлюб (для одружених); - військовий квиток або приписне посвідчення (для денної форми навчання); - конверти з марками по Україні - 5 шт.

Додаткова інформація: За роки свого існування випускникам навчального закладу було видано 1573 дипломи "бакалавра" та "спеціаліста". Його фахівці працюють у різних галузях економіки Чернівецької області, а також в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органах, підприємствах та організаціях краю тощо. Організація навчальної діяльності здійснюється на основі навчальних програм, розроблених і затверджених у Міжрегіональній Академії управління персоналом, як базовому навчальному закладі. На сьогодні у ЧФ МАУП є в наявності 320 навчальних програм із відповідної кількості дисциплін, які містяться на 7 випусках CD-дисках з навчально-методичними розробками програм та різними методичними рекомендаціями. Наукову діяльність у філії здійснюють 22 штатних викладачі та 31 викладач-сумісник (на 01.09.12 року).

Примітка: для більш повної і детальної інформації стосовно діяльності, терміну і умов прийому абітурієнтів в учбовий заклад звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації ВНЗ.


Часто шукають

↑ Вгору