Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Работа в Украине
  2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
  3. Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин

Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин

Рівень акредитації: IV

Форма власності: недержавна

Адреса: АР Крим, м. Феодосія, бул. Адміральський, 34

Телефон/факс: (06562) 3-48-47, 3-25-43

Сайт: www.ffea.crimea.ua

Написати листа учбовому закладу

  • Наявність безкоштовного навчання:
  • Наявність платного навчання:
  • Наявність військової кафедри:
  • Наявність гуртожитка:
  • Аспірантура, докторантура:
  • Післядипломна освіта:

Опис: Феодосійська фінансово-економічна академія є вищим навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для організацій та установ різних форм власності, які працюють в умовах ринкових відносин. У навчальному закладі отримують професійну освіту громадяни України. В Академії введена ступенева система підготовки фахівців за принципами Болонської декларації. У рамках цієї системи функціонують 2 факультети. Факультет економіки і права здійснює підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів за наступними спеціальностями: - менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; - менеджмент організацій і адміністрування; - туризм; - фінанси і кредит; - управління фінансово-економічною безпекою; - облік і аудит; - правознавство. Запроваджена система організації навчального процесу передбачає проведення тренінгів-семінарів, ділових ігор, мозкових атак та інших інноваційних методів навчання, що враховують індивідуальні здібності студентів. Ефективно сформовані професійні вміння та навички закріплюються під час проходження практики на виробництві з подальшою можливістю працевлаштування. Випускники Академії отримують дипломи державного зразка України відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Після отримання диплома випускники мають можливість працювати на відповідних посадах або продовжити навчання в аспірантурі або на факультеті післядипломної освіти. Факультет післядипломної освіти та підвищення кваліфікації створений для надання можливості безперервного навчання, яке є одним з принципів Державної національної програми "Освіта" (Україна XXI століття). Безперервність освіти відкриває можливість постійного поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки і перетворює навчання в процес, що триває протягом усього життя людини. На факультеті можна поглибити професійні знання та вміння, одержати нову кваліфікацію або другу вищу освіту на базі раніше отриманого освітнього рівня і досвіду практичної роботи. Форми і терміни підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів в Академії визначаються залежно від конкретних потреб замовника. Завдяки успішному поєднанню теоретичного та практичного навчання, випускники Академії мають високу конкурентоспроможність на ринку праці. Вони успішно працюють на виробництві, в торгівлі, сфері послуг, в малому і середньому бізнесі.

Форми навчання: - денна; - заочна

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: - молодший спеціаліст; - бакалавр; - спеціаліст; - магістр

Перелік факультетів: - факультет економіки і права; - факультет післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

Інформація для абітурієнтів

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ: - ксерокопія документа про освіту та ксерокопія додатка до документа про освіту, засвідчені Академією або нотаріально; - сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або ксерокопії, завірені Академією або нотаріально) з предметів, що відповідають переліку вступних іспитів в Академію за певним напрямом підготовки; - оригінал медичної довідки форми 086-У; - 6 кольорових фотографій (3х4 см); - ксерокопія паспорта абітурієнта (1, 2, 11 сторінки) з обов'язковим пред'явленням оригіналу; - ксерокопія свідоцтва про народження абітурієнта (для осіб до 18 років) з обов'язковою присутністю одного з батьків неповнолітнього зі своїм паспортом для підписання договору; - ксерокопія довідки про присвоєння абітурієнту ідентифікаційного номера; - ксерокопія приписного свідоцтва (для абітурієнтів-юнаків денної форми навчання); - нотаріально завірена ксерокопія свідоцтва про укладення шлюбу або довідка з органів РАЦСу або інший документ, що підтверджує зміну прізвища (якщо документ про освіту виданий на інше прізвище)

Термін подачі документів для вступу до ВНЗ: прийом документів на денну форму навчання: - за освітньо-професійними програмами бакалавра - з 1 липня 2013 р. до 31 липня 2013 р.; - для осіб, які мають право складати вступні іспити - з 1 липня 2013 р. до 20 липня 2013 р.; - за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра - з 15 липня 2013 р. до 13 серпня 2013 р. прийом документів на заочну форму навчання: - за освітньо-професійними програмами бакалавра - з 2 вересня 2013 р. до 30 вересня 2013 р.; - для осіб, які мають право складати вступні іспити - з 2 вересня 2013 р. до 25 вересня 2013 р.; - за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра - з 2 вересня 2013 р. до 30 вересня 2013 р.

Додаткова інформація: Терміни навчання: на денній формі навчання: - молодший спеціаліст - 3 роки; - бакалавр - 4 роки; - спеціаліст (на базі ОКР "бакалавр" відповідного напряму) - 1 рік; - магістр (на базі ОКР "бакалавр", "спеціаліст" відповідного напряму/спеціальності) - 1 рік на заочній формі навчання: - молодший спеціаліст - 3 роки; - бакалавр - 4 роки; - спеціаліст (на базі ОКР "бакалавр" відповідного напряму) - 1 рік; - магістр (на базі ОКР "бакалавр", "спеціаліст" відповідного напряму/спеціальності) - 1 рік; - на базі диплома молодшого спеціаліста відповідного напряму навчання здійснюється за скороченою програмою (2 роки). Для абітурієнтів з атестатами про повну середню освіту необхідною умовою для вступу в Академію є участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО). Результати ЗНО, представлені у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, будуть зараховуватися як вступні іспити до Академії. Абітурієнти, що поступають на освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", пред'являють сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з оцінкою по профільному предмету не менше 140 балів в залежності від обраної спеціальності: "Облік і аудит" та "Фінанси і кредит": - українська мова та література; - математика; - географія або історія України "Менеджмент": - українська мова та література; - математика; - географія або іноземна мова "Правознавство": - українська мова та література; - історія України; - іноземна мова або математика "Туризм": - українська мова та література; - географія; - історія України або іноземна мова Особи, які отримали повну загальну середню освіту до введення зовнішнього незалежного оцінювання, тобто в 2007 р. і раніше, приймаються до Академії на денну та заочну форми навчання без сертифікатів за результатами вступних випробувань з предметів: "Облік і аудит" та "Фінанси і кредит": - українська мова та література; - математика; - географія або історія України "Менеджмент": - українська мова та література; - математика; - географія або іноземна мова "Правознавство": - українська мова та література; - історія України; - іноземна мова або математика "Туризм": - українська мова та література; - географія; - історія України або іноземна мова. Особи, які приймаються з дипломом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста відповідного напряму для продовження навчання на наступному освітньо квалікафіціонном рівні складають вступні іспити зі спеціальності у формі письмового тестування. (Для вступу до магістратури - додатковий іспит з іноземної мови).

Примітка: для більш повної і детальної інформації стосовно діяльності, терміну і умов прийому абітурієнтів в учбовий заклад звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації ВНЗ.

↑ Вгору