Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
  3. Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва

  Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва

  Поставити питання

  Рівень акредитації: III

  Форма власності: недержавна

  Адреса: м.Київ-124, вул. Героїв Севастополя, 9а

  Телефон/факс: 8 (044) 497-5061, 455-4801

  • Наявність безкоштовного навчання:
  • Наявність платного навчання:
  • Наявність військової кафедри:
  • Наявність гуртожитка:
  • Аспірантура, докторантура:
  • Післядипломна освіта:

  Опис: Основні напрями діяльності Інституту визначені його Статутом, а саме: - підготовка висококваліфікованих фахівців згідно з отриманими ліцензіями; - перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств різних форм власності; - науково-дослідна робота; - культурно-освітня, видавнича, методична, фінансово-господарська робота, науково-виробнича, виробничо-комерційна діяльність; - спільна діяльність з підприємствами, установами, організаціями України та за її межами для виконання статутних завдань; - інші види діяльності, що не суперечать діючому законодавству України.

  Форми навчання: - очна, - заочна, - очно-заочна, - екстернат, - вечірня, - дистанційна.

  Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: - бакалавр, - спеціаліст, - магістр.

  Перелік факультетів: - міжнародна економіка; - економіка підприємництва; - облік та аудит; - економічна кібернетика.

  Інформація для абітурієнтів

  Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ: - заява про вступ, в якій вказують обрану спеціальність та форму навчання; - сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти; - медичну довідку за формою 086-У; - шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см; - паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта); - військовий квиток (посвідчення про прописку до призовної дільниці). Вступники заочної форми навчання додатково подають копію трудової книжки з підписом і печаткою відділу кадрів.

  Термін подачі документів для вступу до ВНЗ: Прийом документів на денну форму навчання триває до 28 серпня, на заочну фор­му навчання набір триває цілий рік.

  Додаткова інформація: Викладацький склад інституту в даний час нараховує 54 викладачі вищої категорії, серед них – 7 докторів наук, професорів, 37 доцентів, кандидатів наук. Чисельність викладачів з науко­вими ступенями становить 81,5% від їх загальної кількості. Отже, викладаць­кий склад інституту відповідає найви­щим вимогам. Для поглибленого вивчення інозем­ної мови студентам, викладачам та слу­хачам надається можливість стажуван­ня за кордоном: у Німеччині, США, Англії та інших країнах. Для вступу необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів: - українська мова та література; - математика.

  Примітка: для більш повної і детальної інформації стосовно діяльності, терміну і умов прийому абітурієнтів в учбовий заклад звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації ВНЗ.


  ↑ Вгору