Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Работа в Украине
  2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
  3. Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет

Рівень акредитації: IV

Форма власності: державна

Адреса: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95

Телефон/факс: (0432) 560-848, 598-325

Сайт: vntu.edu.ua

Написати листа учбовому закладу

  • Наявність безкоштовного навчання:
  • Наявність платного навчання:
  • Наявність військової кафедри:
  • Наявність гуртожитка:
  • Аспірантура, докторантура:
  • Післядипломна освіта:

Опис: Навчально-наукову дiяльнiсть в унiверситетi здійснюють 47 кафедр, 26 iз яких мають фiлiї на пiдприємствах м. Вiнницi та областi, 36 очолюються докторами наук, професорами, бiля 84% викладачiв випускаючих кафедр та 72% викладачiв унiверситету мають науковi ступенi та звання; 2% викладачiв кафедр мають почеснi звання "Заслужений", а 10% є академiками та членами-кореспондентами державних галузевих та громадських Академiй.

Форми навчання: - денна; - заочна

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: - бакалавр; - спеціаліст; - магістр

Перелік факультетів: до складу ВНТУ входять 8 навчально-наукових інститутів: - Інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління (IнАЕКСУ); - Інститут будівництва, теплогазопостачання та екології (IнБТГПЕ); - Інститут електроенергетики, екології та електромеханіки (IнЕЕЕМ); - Інститут інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії (IнIТКI); - Інститут машинобудування та транспорту (IнМТ); - Інститут радіотехніки, зв'язку та приладобудування (IнРТЗП); - Інститут фундаментальної економічної підготовки (IнФЕП); - Інститут екології та екологічної кібернетики і сім інтегральних інститутів, призначених для забезпечення навчального процесу: - Інститут магістратури, аспірантури та докторантури (IнМАД); - Інститут гуманітарно-педагогічекіх проблем та виховання (IнГППВ); - Інститут інтеграції навчання з виробництвом (IнIНВ); - Інститут міжнародних зв'язків (IнМЗ); - Інститут довузівської підготовки (IнДП)

Інформація для абітурієнтів

Наявність підготовчих курсів для вступу до ВНЗ: Прийом документів з 14-го липня. Початок занять з 1-го жовтня Тривалість навчання 8 місяців, форми навчання - очна та заочна.

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ: До заяви про вступ до ВНТУ додається: - оригінали або нотаріально завірені копії сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти; - медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію); - 8 фотокарток розміром 3х4; - ксерокопію паспорта (2 прим., 1-а сторінка); - ксерокопію довідки про ідентифікаційний код; - ксерокопії документів, що дають право на пільги; - характеристику від командування військової частини для осіб, які відслужили військову службу.

Термін подачі документів для вступу до ВНЗ: Прийом документiв на денну та заочну форми навчання проводиться з 1 червня по 15 липня.

Додаткова інформація: Для вступу необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів: - українська мова та література; - математика або фізика. Кафедра фінансів ВНТУ готує: - менеджерів-фінансистів, інноваційних менеджерів, навчання управлінню фінансовими ризиками. Кафедра є єдиною на Вінниччині, яка готує не просто фахівців, що розуміються у сутності фінансово-кредитних відносин, а менеджерів - які до того ж управляють фінансовими, кредитними та грошовими потоками. Більш докладно: http://fk.vntu.edu.ua/.

Примітка: для більш повної і детальної інформації стосовно діяльності, терміну і умов прийому абітурієнтів в учбовий заклад звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації ВНЗ.

↑ Вгору