Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики

Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики

Завдання та обов’язки. Бере участь в організації підвищення рівня експлуатації і вдосконалення технічних засобів протиаварійної автоматики (ПА), що забезпечують надійність паралельної роботи об’єднаної енергосистеми України з енергосистемами суміжних держав. Оптимізує використання програмних і технічних засобів, закріплених за ним, бере участь в організації автоматизації робочого місця інженера сектора ПА. Аналізує проектну документацію з протиаварійної автоматики, бере участь у розробленні і зміні структурних і принципових проектних схем. Вибирає принципи і типи пристроїв ПА на підвідомчих підприємствах з метою забезпечення надійної, стійкої та економічної роботи енергосистеми, вимкнення пошкодженого устаткування, локалізації аварій і сигналізації порушень нормального режиму, підвищення надійності електропостачання відповідальних споживачів.

Бере участь у виборі і перегляді уставок протиаварійної автоматики. Здійснює оперативно-технічне керівництво служби РЗА підпорядкованих підприємств у частині впровадження, вдосконалення та експлуатації пристроїв ПА. Контролює відповідність заданих схем, уставок і характеристик пристроїв протиаварійної автоматики до схем первинних з’єднань і режимів роботи об’єднання. Контролює відповідність виконавчих схем до заданих уставок та характеристик. Забезпечує узгодження виконавчих схем ПА підпорядкованих зон електричної мережі. Бере участь у розробленні і перегляді інструкцій та оперативних вказівок чергового диспетчера з обслуговування пристроїв протиаварійної автоматики та високочастотних каналів.

Бере участь у складанні і періодичному перегляді переліку пристроїв протиаварійної автоматики і високочастотних каналів, що знаходяться в управлінні і веденні чергового диспетчера. Рецензує і підготовляє для узгодження пускові схеми й передбачений у них обсяг пристроїв ПА. Готує програми післяаварійних перевірок пристроїв ПА. Бере участь у розгляді оперативних заявок, оперативних програм уведення нових об’єктів, програм випробовування комплексів протиаварійної автоматики, оперативних програм з вимкнення-ввімкнення первинного устаткування. Здійснює оперативно-технічний контроль за роботою засобів ПА підпорядкованих енергосистем (енергокомпаній).

Бере участь у розробленні системи інформаційного забезпечення диспетчера інструктивними матеріалами, оперативними вказівками й довідковими даними з протиаварійної автоматики енергосистеми. Забезпечує вчасне видавання завдань з ПА в енергосистеми (компанії, підприємства) і контролює виконання цих завдань. Несе відповідальність за повноту завдання і правильність прийнятих рішень. Проводить своєчасний і ретельний аналіз випадків неправильної роботи протиаварійної автоматики в підпорядкованій зоні. Бере участь у комісіях з розслідування роботи протиаварійної автоматики в електричних мережах і на генеруючих об’єктах об’єднаної енергосистеми України.

Бере участь у розробленні і забезпечує впровадження заходів, що унеможливлюють повторні відмови й неправильні дії протиаварійної автоматики. Бере участь у підготовці інформаційних листів. Забезпечує складання і вчасне погодження графіків технічного обслуговування пристроїв протиаварійної автоматики з урахуванням взаємопогодження з енергокомпаніями і з графіком ремонтів устаткування. Контролює вчасне виконання графіків перевірок. Бере участь у розробленні, розгляді програм випробувань комплексів протиаварійної автоматики і у випробовуванні проходження команд по високочастотних каналах. Бере участь в організації і проведенні цих випробувань. Організовує і проводить випробування нових пристроїв ПА. Контролює виконання завдань, інформаційних і директивних матеріалів з протиаварійної автоматики в підпорядкованих енергокомпаніях.

Бере участь у підготовці технічних умов на розроблення нових і модернізацію існуючих пристроїв протиаварійної автоматики. Проводить постійний облік, аналіз і прогнозування дій пристроїв ПА на закріплених підприємствах, готує опис неправильних дій пристроїв ПА і розробляє заходи для їх усунення. Бере участь у роботі комісій з перевірки роботи служб релейного захисту і автоматики енергокомпаній, розробляє методичні вказівки з укладання інструкцій для оперативного персоналу з обслуговування пристроїв ПА на підвідомчих підприємствах.

Повинен знати: збірку директивних матеріалів з експлуатації енергосистем (електрична частина. Розділ 3); Правила влаштування електроустановок (Розділ 3); Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; Правила безпечної експлуатації електроустановок і протипожежної безпеки під час експлуатації електроустановок; правила технічного обслуговування пристроїв релейного захисту, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій і ліній електропередачі; керівні вказівки з протиаварійної автоматики; технічні характеристики основного устаткування електричних мереж, теплових електричних станцій, гідроелектростанцій, що беруть участь у протиаварійному керуванні потужністю; принципи організації комплексів протиаварійної автоматики об’єднаної енергосистеми України; технічні характеристики застосовуваних пристроїв протиаварійної автоматики; Інструкцію з розслідування та обліку технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України ; експлуатаційні та протиаварійні керівні документи та інформаційні листи енергокомпаній і Національної енергетичної компанії “Укренерго”, що стосуються протиаварійної автоматики; вказівки з організації робіт на панелях і в колах релейного захисту та автоматики; автоматику протиаварійного керування на електричних станціях і підстанціях; типове положення про служби релейного захисту й автоматики та положення про службу релейного захисту й автоматики за місцем роботи; виробничі інструкції підприємства або організації (у частині експлуатації пристроїв протиаварійної автоматики); інструкції з обліку та оцінки роботи релейного захисту і автоматики енергокомпаній.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації протиаварійної автоматики I категорії — не менше 2 років. Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики I категорії: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації протиаварійної автоматики II категорії: для магістра — не менше 1 року, спеціаліста — не менше 2 років. Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики II категорії: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації протиаварійної автоматики — не менше 1 року. Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору