Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з налагодження й випробувань

Інженер з налагодження й випробувань

Завдання та обов’язки. Організовує налагодження та випробовування і бере участь в налагодженні та випробовуванні устаткування, пристроїв захисту, автоматики, контрольно-вимірювальних приладів, що знаходяться у веденні відповідної служби або лабораторії, систематизує результати випробовувань. Проводить випробовування і налагодження нового устаткування, пристроїв, приладів, апаратів та надає допомогу в їх освоєнні, у проведенні заходів, спрямованих на підвищення надійності та економічності роботи устаткування.

Бере участь у розробленні експлуатаційних інструкцій з обслуговування устаткування, пристроїв захисту, автоматики, приладів; режимних карт устаткування, програм випробовування устаткування і пристроїв, планів ремонту устаткування і пристроїв; принципових схем установок і у визначенні характеристик пристроїв захисту, автоматики і телемеханіки. Бере участь у розслідуванні аварій, відмов у роботі, пошкоджень устаткування та розробці протиаварійних заходів. Бере участь у прийманні в експлуатацію нових типів приладів і пристроїв захисту, автоматики і телемеханіки.

Бере участь в роботі комісій з перевірки знань персоналом підприємств Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та правил безпеки. Бере участь у розгляді і погодженні проектних завдань для об’єктів, що будуються або розширюються. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

Повинен знати: розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань налагодження та випробовування устаткування, пристроїв захисту, автоматики, контрольно-вимірювальних приладів (у мережах для даної посади); Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; типові, місцеві інструкції; схеми, конструкції, характеристики та особливості всього устаткування, пристроїв, приладів і апаратури, що обслуговуються та випробовуються; схеми, конструкції, характеристики та особливості устаткування, контрольних приладів та пристроїв, що застосовуються для випробовування, налагодження та перевірки устаткування та пристроїв, що обслуговуються; методи проведення випробувань, налагодження та методи проведення відповідних аналізів і лабораторних досліджень; передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з налагодження й випробувань: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з налагодження й випробувань I категорії — не менше 2 років.

Інженер з налагодження й випробувань I категорії: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з налагодження й випробувань II категорії: для магістра — не менше 1 року, спеціаліста — не менше 2 років.

Інженер з налагодження й випробувань II категорії: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з налагодження й випробувань — не менше 1 року.

Інженер з налагодження й випробувань: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору