Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер служби ліній енергопідприємства

Інженер служби ліній енергопідприємства

Завдання та обов’язки. Складає плани й організовує проведення капітальних ремонтів високовольтних ліній напругою 35 кВ і вище. Здійснює періодичні обходи й огляди ліній. Бере участь у розробленні і впровадженні нових методів ремонту і технічного обслуговування ліній. Бере участь у розслідуванні аварій і відмов у роботі високовольтних ліній. Проводить аналіз причин аварій і пошкоджень, розробляє заходи щодо підвищення надійності й економічності експлуатації устаткування високовольтних ліній, контролює якість і своєчасне проведення ремонтів та намічених заходів.

Бере участь у роботі комісій з приймання нових високовольтних ліній. Складає нові і переглядає застарілі інструкції з питань ремонту й технічного обслуговування високовольтних ліній, розробляє технологічні карти проведення відповідних робіт. Підготовляє технічні умови, розглядає проекти нових і реконструйованих високовольтних ліній, готує висновки до них у частині питань, що входять до компетенції служби. Веде паспорти високовольтних ліній. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

Повинен знати: постанови, накази органів вищого рівня, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації і ремонту високовольтних ліній; Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; Правила Держнаглядохоронпраці; положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування; будівельні норми й правила (у межах для даної посади); Правила влаштування електроустановок; Правила застосування і випробовування засобів захисту, використовуваних в електроустановках; обсяги й норми випробувань електроустаткування; принципову електричну схему мереж напругою 35 кВ і вище; передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера служби ліній енергопідприємства I категорії — не менше 2 років.

Інженер служби ліній енергопідприємства I категорії: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера служби ліній енергопідприємства II категорії: для магістра — не менше 1 року, спеціаліста — не менше 2 років.

Інженер служби ліній енергопідприємства II категорії: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера служби ліній енергопідприємства — не менше 1 року.

Інженер служби ліній енергопідприємства: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору