Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з релейного захисту і електроавтоматики

Інженер з релейного захисту і електроавтоматики

Завдання та обов’язки. Організовує і проводить роботи з експлуатації, налагодження і поточного ремонту пристроїв релейного захисту й електроавтоматики, засобів вимірювань підприємства. Складає виконавчі схеми захисту й автоматики, вчасно вносить необхідні зміни. Проводить перевірку пристроїв релейного захисту і автоматики нових підстанцій.

Бере участь у ремонті реле та іншої апаратури вторинних кіл і в роботах із реконструкції релейного захисту і електроавтоматики. Перевіряє на об’єктах правильне виконання захисту устаткування і ліній електропередачі. Приймає в експлуатацію нові пристрої захисту, автоматики й вимірювань. Веде облік роботи пристроїв захисту й автоматики, аналізує їх дію. Проводить розрахунки, необхідні для правильного настроювання пристроїв захисту. Веде карти селективності роботи пристроїв захисту. Складає річні і місячні плани профілактичних робіт, поточного і капітального ремонтів пристроїв захисту й електроавтоматики.

Бере участь в розслідуванні і аналізі аварій та відмов у роботі. Здійснює перевірки правильності роботи контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і захисту устаткування. Вчасно переглядає і змінює виробничі інструкції та схеми пристроїв релейного захисту, електроавтоматики й електровимірювань. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

Повинен знати: постанови, накази органів вищого рівня; розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації, налагодження і ремонту пристроїв релейного захисту і електроавтоматики, засобів вимірювань; Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; Правила Держнаглядохоронпраці (у межах для даної посади); принцип роботи пристроїв захисту, електроавтоматики і електровимірювань, конструкції реле, програми та інструкції щодо налагодження і планових перевірок реле і пристроїв захисту, контролю засобів вимірювань; електричні схеми первинної і вторинної комутації; технічні характеристики устаткування, засобів вимірювань; Правила застосування і випробовування засобів захисту, використовуваних в електроустановках; Правила влаштування електроустановок; передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності; основи економіки, організації виробництва, праці й управління, основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з релейного захисту і електроавтоматики I категорії — не менше 2 років.

Інженер з релейного захисту і електроавтоматики I категорії: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з релейного захисту і електроавтоматики II категорії: для магістра — не менше 1 року, спеціаліста — не менше 2 років.

Інженер з релейного захисту і електроавтоматики II категорії: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з релейного захисту й електроавтоматики — не менше 1 року.

Інженер з релейного захисту і електроавтоматики: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Створіть краще резюме всього за кілька хвилин і робота Вашої мрії знайдеться швидше!

Створити резюме

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору