Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер служби розподільних мереж

Інженер служби розподільних мереж

Завдання та обов’язки. Складає плани й організовує проведення перевірок технічного стану устаткування розподільних мереж. Складає графіки проведення ремонтів розподільних мереж, бере участь у розподілі матеріалів та устаткування по районах електричних мереж у відповідності до графіка ремонтів. Бере участь у розробленні і впровадженні методів ремонту і технічного обслуговування устаткування розподільних мереж та заходів щодо вдосконалення схеми електричних мереж. Надає допомогу районам електричних мереж у розробленні та впровадженні заходів щодо підвищення надійності роботи устаткування розподільних мереж. Бере участь у роботі комісій з приймання устаткування з капітального ремонту й монтажу.

Розробляє експлуатаційні інструкції, технологічні карти проведення відповідних робіт і надає допомогу персоналу районів електричних мереж у розробленні місцевих інструкцій. Бере участь у розслідуванні аварій і відмов у роботі устаткування розподільних мереж. Розглядає проекти нових і реконструйованих об’єктів розподільних мереж і підготовляє технічні умови на проектування. Контролює ведення робітниками районів електричних мереж технічної документації. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

Повинен знати: накази органів вищого рівня; розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з ремонту й технічного обслуговування устаткування розподільних мереж; Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; правила Держнаглядохоронпраці; будівельні норми й правила (у межах для даної посади); Правила влаштування електроустановок; Правила застосування і випробування засобів захисту, використовуваних в електроустановках; положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування; принципові схеми розподільних мереж; принципові схеми і принципи роботи релейних захистів, автоматичних і регулювальних пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, засобів сигналізації і зв’язку; передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер служби розподільних мереж: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера служби розподільних мереж I категорії — не менше 2 років.

Інженер служби розподільних мереж I категорії: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера служби розподільних мереж II категорії: для магістра — не менше 1 року, спеціаліста — не менше 2 років.

Інженер служби розподільних мереж II категорії: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера служби розподільних мереж — не менше 1 року.

Інженер служби розподільних мереж: повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору