Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Диспетчер району мереж

Диспетчер району мереж

Завдання та обов’язки. Здійснює оперативне керування районом мереж у зміні, а також підлеглим йому оперативним персоналом. Забезпечує надійне і безперебійне енергопостачання споживачів і найбільш економічне ведення режиму роботи. Підтримує величину напруги в мережі у встановлених межах. Дає розпорядження на ввімкнення в роботу, виведення з роботи або в резерв устаткування, що перебуває в його оперативному керуванні або веденні, і дозволяє проведення робіт на цьому устаткуванні під час своєї зміни.

Керує проведенням перемикань в електроустановках, що перебувають в його оперативному керуванні й веденні. Беззастережно виконує розпорядження диспетчера вищого рівня про введення графіків обмеження і вимкнення споживачів, забезпечує резервування живлення споживачів. Веде оперативний журнал та іншу оперативно-технічну документацію, відображає на мнемосхемі всі зміни, проведені в мережі. Проводить розрахунок змін настройки дугогасильної котушки (ДГК) на підстанціях під час перемикань у розподільній електромережі, віддає розпорядження черговому персоналу на зміну настройки ДГК. Віддає розпорядження на зміну уставок релейного захисту й автоматики.

Веде контроль за положенням накладок релейного захисту й автоматики. Здійснює оперативне керівництво усуненням пошкоджень у мережі 0,4... 10 кВ. Веде оперативні переговори за ступенем їх важливості. Організовує безпечне виконання робіт. Бере участь у загальномережних районних і диспетчерських протиаварійних і протипожежних тренуваннях, в підготовці і проведенні тренувань у районах електричних мереж. Організовує роботу щодо ліквідації аварій та інших відхилень у роботі енергоустаткування.

Повинен знати: директивні матеріали, накази й розпорядження, що стосуються оперативної роботи й роботи з персоналом; структуру і організацію диспетчерського керування мережі; розподільне устаткування в лініях електропередачі щодо способу диспетчерського керування згідно з Переліком розподілу устаткування за способами диспетчерського керування (Перелік); порядок і технологію проведення оперативних перемикань; порядок обмеження і вимкнення споживачів електроенергії; організацію підготовки робочих місць; порядок виведення устаткування, що перебуває в його оперативному управлінні або веденні, з роботи і резерву в ремонт і введення його в роботу; порядок ліквідації аварійних ситуацій, порядок підімкнення закінчених будівництвом і реконструйованих електроустановок; Правила безпечної експлуатації електроустановок ; Правила технічної експлуатації станцій та мереж; Правила влаштування електроустановок; Правила застосування і випробовування засобів захисту, використовуваних в електроустановках; схеми первинної комутації розподільних мереж 0,4... 10 кВ і підстанцій 35 кВ згідно з Переліком і джерела їхнього живлення; експлуатаційні характеристики основного устаткування і комутаційної апаратури мереж; тип, принцип роботи й правила експлуатації пристроїв релейного захисту й автоматики, телемеханіки і зв’язку, підвідомчих диспетчеру; електричні навантаження підвідомчого устаткування в нормальних і аварійних режимах; схеми електропостачання особливо відповідальних споживачів; Інструкцію про взаємовідносини диспетчера з підприємствами, що мають дизельні електростанції (ДЕС); диспетчерські інструкції; Правила користування електричною енергією ; Інструкцію з розслідування та обліку технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України (розділ, що стосується електричних мереж); положення про розслідування і облік нещасних випадків на виробництві; Правила проведення протиаварійних тренувань персоналу електричних станцій та мереж; інструкцію для організації протипожежних тренувань на енергопідприємствах; контрольно-вимірювальну, сигнальну і командну апаратуру диспетчерського щита; правила користування пристроями оперативного зв’язку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією на підприємстві електричних мереж: для спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору