UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Робітники
  4. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій

Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить розбирання, ремонт без розбирання механізму кінематики і рухомої системи з використанням готових запасних частин, складання, регулювання і випробовування нескладних контрольно-вимірювальних приладів і механізмів. Виконує нескладні слюсарні операції з обробкою деталей за 12 — 14 квалітетами (5 — 7 класами точності). Під керівництвом електрослюсаря вищої кваліфікації визначає несправності нескладних приладів, виконує нескладні монтажні роботи в схемах засобів теплотехнічного контролю і автоматики в умовах діючого тепломеханічного устаткування, а також прокладає і монтує лінії кабельних зв’язків, обробляє кінці кабелів, експлуатує кабельні потоки і кабельні напівповерхи.

Повинен знати: будову, призначення і принцип роботи засобів вимірювань і механізмів окремих елементів технологічних схем устаткування, що обслуговуються і ремонтуються; правила монтажу засобів вимірювань на теплових щитах керування і на тепломеханічному устаткуванні; призначення і будову слюсарного і електромонтажного інструменту; основні властивості струмопровідних матеріалів, способи вимірювання опору різних ланок електричного кола; правила користування електричними вимірювальними засобами, слюсарним контрольно-вимірювальним інструментом; умовні позначки в простих теплотехнічних і електричних схемах; основи електротехніки в обсязі виконуваних робіт; допуски, посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти); принцип дії регулювальної і функціональної апаратури, поняття про регулюючі органи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт. 1. Вентилі голкові — ревізія з набиванням сальникового ущільнення. 2. Вторинні прилади, пристрої реєстрації — заміна фарбувальних фетрів, запобіжників, капілярів, чищення пер, налагодження і заміна редукторів ППМ тощо. 3. Жили кабельні — лудіння і паяння. 4. Збірки клемні — ремонт і монтаж. 5. Кабелі контрольні — розкочування, зняття броні, прокладання, продзвонювання і підімкнення. 6. Кола електричні — продзвонювання. 7. Поверхні металеві — грубе обпилювання, очищення від іржі. 8. Прилади — установлення “механічного нуля”. 9. Термопари, термометри опору, манометри технічні тарування, складання і установлення на діючому устаткуванні. 10. Трубопроводи імпульсні — продування, ремонт, прокладання, пофарбування на місці установлення. 11. Шестерні, втулки, установлювальні кільця та інші деталі засобів вимірювань — штифтування на валиках, свердління, зенкування, нарізання різьби. 12. Щити, каркаси щитків — вирізання отвору, пофарбування.


3-й розряд

Завдання та обов’язки. Ремонтує засоби вимірювання, виконує складання, перевірку, регулювання, випробовування, юстирування. Проводить монтаж засобів вимірювань і вторинних приладів електромагнітної, електродинамічної, феродинамічної, диференціально-трансформаторної схем; перевіряє за поділками шкали, позначені цифрами, перевіряє баланс системи, вібрацію, усуває дрібні дефекти механізму кінематики, електричної і вимірювальної схем; здійснює регулювання кінематики, балансування, градуювання і перевірку; здійснює слюсарну обробку деталей за 11 — 12 квалітетами (4 — 5 класами точності) з підгонкою і доводкою.

Визначає несправності нескладних засобів вимірювань і виконує нескладні монтажні роботи в схемах засобів теплотехнічного контролю та автоматики в умовах діючого тепломеханічного устаткування, а також прокладає, монтує лінії кабельних зв’язків, обробляє кінці кабелів, займається експлуатацією кабельних потоків і кабельних напівповерхів. Перевіряє і здійснює правильне з’єднання кінців проводів клемників вторинних приладів і регуляторів з нескладною схемою з контролю витрат, тиску, температури, рівня і вмикає їх в роботу.

Повинен знати: призначення і принцип дії засобів вимірювань, авторегуляторів і схем керування, що ремонтуються; умовні позначки в схемах теплових, електричних засобів вимірювань і теплової автоматики; правила установлення звужувальних пристроїв, розділових і конденсаційних посудин, види прокладання імпульсних трубопроводів; призначення, будову й розташування теплових щитів керування, пультів, панелей, а також збірок РТЗО ЦТАВ (цеху теплової автоматики та вимірювань) і схеми їх живлення на основному устаткуванні технологічних цехів; вимірювання різних електричних величин точними засобами вимірювання; складання ескізів на окремі деталі; технологічну схему енергоблоку, схему системи вибіркового керування захисною арматурою (ВСК), принципові й монтажні схеми вузькопрофільних засобів вимірювань з перетворювачами і додатковими пристроями (блоками сигналізації); вимоги до ізоляційних матеріалів; принцип роботи електронних приладів та напівпровідникових засобів вимірювань; закони регулювання, показники процесів регулювання, органи настроювання авторегуляторів; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій


2-й розряд

Приклади робіт. 1. Амперметри, вольтметри, гальванометри, мілівольтметри, логометри, технічні манометри й вакуумметри, тягоміри — капітальний ремонт, регулювання і здавання до Держперевірки. 2. Апаратура комутаційна (АП-50, ПМО, ПТМ тощо) — ремонт, настроювання і монтаж в умовах діючого тепломеханічного устаткування. 3. Арматура — гідравлічне опресування. 4. Витратоміри механічні, сильфонні, поплавцеві — ремонт і регулювання. 5. Вторинні прилади типу КС, КСУ, РП-160 — заміна модулів. 6. Датчики — гідравлічне опресування і ремонт. 7. Деталі засобів вимірювань і авторегуляторів — виймання і заправляння втулок. 8. Електроприводи всіх типів — монтаж і налагодження на діючому устаткуванні. 9. Запальники ЗЗУ, ЗСУ — налагодження, заміна, перевірка на працюючому устаткуванні. 10. Кабельні зв’язки, вторинна комутація — монтаж і ремонт, паяння в умовах діючих цехів. 11. Котушки індукційні, трансформаторні, обмотки реле — перемотування. 12. Перетворювачі первинні тиску, рівня (механічна частина) - розбирання, ремонт із заміною вимірювальних блоків, чищенням вимірювальної камери, опресуванням і таруванням. 13. Прості схеми сигналізації — перевірка із заміною її елементів на діючому устаткуванні. Мнемосхеми — заміна сигнальної арматури зі зняттям напруги. 14. Тахометри механічні, електричні — ремонт.


4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує ремонт, монтаж, регулювання, випробовування, юстирування електромагнітних, електродинамічних та інших засобів вимірювань теплотехнічного контролю і автоматики середньої складності із розбиранням кінематики і рухомої системи, з підготовленням і доводкою відповідальних деталей і вузлів. Здає вищезазначені засоби вимірювання до Державної перевірки. Настроює і налагоджує пристрої релейних схем захисту й автоматики технологічного устаткування. Ремонтує засоби вимірювання і авторегулювання з розбиранням або заміною вимірювальної системи, регулюванням кінематики, градуюванням або переградуюванням.

Визначає дефекти засобів вимірювань теплотехнічного контролю, авторегулювання і керування та усуває їх. Робить розмітку і монтаж складних схем зчленувань і з’єднань деталей приладів, проводить обчислення абсолютної і відносної похибок під час перевірок і випробувань приладів. Складає дефектні відомості й заповнює паспорти та атестати на прилади й автоматичні пристрої. Здійснює слюсарну обробку деталей за 7 — 10 квалітетами (2 — 3 класами точності), складання зубчатих передач і черв’ячних зчеплень. Знімає розгінні характеристики нескладних об’єктів для автоматизації, витратні характеристики регулюючих органів.

Повинен знати: технічні умови на ремонт, складання, монтаж і налагодження засобів вимірювань, авторегуляторів і їх конструктивні особливості; схеми технологічної сигналізації; правила обчислення абсолютної і відносної похибок під час перевірок і випробувань засобів вимірювань; причини виникнення дефектів у роботі засобів вимірювань і автоматики, заходи щодо запобігання їм та усунення їх; електричні й кінематичні схеми манометрів всіх систем, гальванометрів, логометрів, електричних газоаналізаторів і солемірів; будову і тарування стрічкових і ковшових автоматичних і тензометричних вагів; пристрої на базі обчислювальної техніки; принцип дії і будову напівпровідникових елементів; позначення елементарних електронних схем; методи перевірки і настроювання авторегуляторів теплових процесів на місці установлення; поняття про статичні і динамічні характеристики об’єкта; методи настроювання автоматичної системи регулювання (АСР) із жорстким зворотним зв’язком; порядок організації роботи ланки; основи механіки і елементарної електроніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій


3-й розряд

Приклади робіт. 1. Авторегулятори одноімпульсні — перевірка настройки і налагодження на діючому устаткуванні. 2. Ваги автоматичні стрічкові і ковшеві — ревізія і налагодження. 3. Витратоміри з одним або двома вторинними приладами диференціально-трансформаторної схеми — монтаж і налагодження на діючому устаткуванні. 4. Діафрагми вимірювальні і типові відбірних пристроїв до рівнемірів — монтаж. 5. Електроприводи — ремонт, монтаж і налагодження типових схем, настроювання кінцевих вимикачів. 6. Засоби вимірювання регулювальні, електронні — ремонт. 7. Засоби вимірювання електронні вторинні диференціально-трансформаторної схеми — ремонт кінематики й вимірювальної схеми. 8. Комутація схем теплового контролю і електричних схем середньої складності — складання і монтаж на діючому устаткуванні. 9. Потенціометри й мости електронні — ремонт без розбирання механізму кінематики. 10. Пристрої відбірні — виготовлення і монтаж. 11. Реле всіх типів — ревізія, ремонт, регулювання. 12. Тахометри — ремонт і перевірка за зразковим тахометром.


5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує монтаж і ремонт складних засобів вимірювань і теплової автоматики. Виявляє і усуває дефекти в роботі засобів вимірювань і автоматики теплових процесів. Проводить слюсарну обробку деталей за 6 — 7 квалітетами (1 — 2 класами точності) з підгонкою і доводкою, складний ремонт механічної та електричної частини пристроїв засобів вимірювань і теплової автоматики. Налагоджує і проводить комплексне випробування після ремонту і монтажу схем теплового контролю, автоматики і захисту котлів, турбін та іншого технологічного устаткування. Здійснює ремонт кінематики, перевірку, переградуювання всіх видів приладів витрат, тиску і рівня киснемірів, pH-мірів, мостів і потенціометрів багатоточкових, а також здає їх до Держперевірки. Знімає розгінні характеристики об’єктів. Розраховує регулювальні органи. Веде ремонтну документацію. Проводить перерахунок і переробляє прилади на інші межі вимірювань.

Повинен знати: конструктивні особливості особливо складних різних засобів вимірювань і пристроїв автоматики теплових процесів, способи їх регулювання і юстирування, кінематичну схему самописних приладів всіх типів; будову точного вимірювального інструменту, мікрометра, індикатора. Статичний і динамічний розрахунок одноконтурної АСР, експериментальний метод настроювання двоконтурної АСР, схеми захисту, сигналізації електропривода; пристрої на базі засобів обчислювальної техніки; типи регулюючих органів і виконавчих механізмів; необхідну кількість і асортимент засобів вимірювань, що потрібні для експлуатації паросилових установок, і їх призначення; методи перевірки і настроювання авторегуляторів теплових процесів на місці установлення; порядок організації і роботи бригади; нормування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій


4-й розряд

Приклади робіт. 1. Авторегулятори та інша апаратура засобів вимірювань, авторегулювання систем централізованого контролю з електронними і напівпровідниковими схемами — огляд для визначення дефектів на устаткуванні перед ремонтом, ремонт і реконструкція, монтаж і налагодження на устаткуванні. 2. Витратоміри всіх типів — ремонт, підготовка і здавання до Держперевірки. 3. Засоби вимірювання газового аналізу (редуктори тиску, регулятори витрат, ротаміри, блоки контролю і очищення, блоки регулювання і фільтрування, блоки пробопідготовки), ємнісні сигналізатори — ремонт, регулювання. 4. Захисти від осьового зсуву ротора турбін, індикатори викривлення ротора, індикатори різниці розширень ротора й циліндра — налагодження всіх захистів. 5. Манометри типів ММЕ, МПЕ, дифманометри типів ДМЕ, ДМЕР, ДМЕ-М — ремонт напівпровідникових підсилювачів, магнітно-модуляційних перетворювачів. 6. Мости і потенціометри, міліамперметри, електронні самописні прилади — ремонт кінематики, електронних схем, переградуювання, налагодження і здавання в експлуатацію. 7. Перетворювачі первинні електронні витрат, рівня, температури з нормованим виходом — ремонт, налагодження. 8. Пускачі безконтактні — ремонт. 9. Системи авторегулювання живлення, температури пари тощо, дво- та триімпульсні схеми авторегуляторів — ремонт, налагодження. 10. Системи централізованого контролю та керування — ремонт релейних схем, блоків індикації, усунення дефектів. 11. Схеми електричного керування, схеми температурного контролю тепломеханічного устаткування — монтаж, ремонт, перевірка правильності монтажу, усунення дефектів, налагодження на діючому устаткуванні. 12. Термопари поверхневі й заглибні — монтаж та установлення на тепломеханічному устаткуванні. 13. Щити теплові, зборки РТЗО — установлення, комутація складних електричних схем, ремонт і налагодження в умовах діючого устаткування.


6-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює ремонт, монтаж, регулювання, налагодження, випробовування, юстирування і тарування особливо складної апаратури, засобів вимірювань, авторегулювання і систем централізованого контролю і керування, радіоактивних елементів, фотоелементів. Виявляє і усуває дефекти в роботі особливо складної апаратури теплотехнічного контролю і автоматики теплових процесів. Налагоджує і ремонтує особливо складну перевірну апаратуру, налагоджує і проводить комплексне випробування після монтажу схем теплового контролю і автоматики котлів, турбін та іншого тепломеханічного устаткування, складає схеми для перевірки засобів вимірювань теплотехнічного контролю і авторегулювання. Налагоджує запально-захисні пристрої пальників, акустичних виявників розривів труб поверхонь нагрівання котлів, захистів від згасання факела.

Повинен знати: електричні і теплові схеми засобів теплотехнічного контролю і авторегулювання устаткування; прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту, налагодження і монтажу особливо складних засобів вимірювань теплотехнічного контролю, авторегулювання, систем централізованого контролю і керування; класифікацію електронних підсилювачів; електронні генератори, мультивібратори, обмежувачі, тиристори; пристрої на базі засобів обчислювальної техніки; властивості металів, провідників, напівпровідників; характеристики електронних схем, фотодатчиків та інших елементів, що застосовуються в приладобудуванні і промисловій електроніці; номенклатуру матеріалів і запасних частин, необхідних для монтажу й ремонту засобів вимірювань і авторегуляторів; порядок організації і роботи бригади; нормування.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій


5-й розряд

Приклади робіт. 1. Авторегулятори, засоби вимірювання — усунення нетипових дефектів. 2. Блоки добування кореня БІК-1 — ремонт, налагодження, Держперевірка. 3. Блоки живлення 22БП-36 — ремонт, налагодження. 4. Засоби теплотехнічного контролю якісного аналізу (автоматичні газоаналізатори, калориметри, густиноміри газу, вмісту солі в парі та живильній воді (АК-310)) — ремонт, налагодження. 5. Магнітні підсилювачі — ремонт. 6. Перетворювачі первинні електронні з нормованим виходом всіх видів теплотехнічного контролю — ремонт, реконструкція, налагодження. 7. Підсилювачі електронні — ремонт, регулювання. 8. Прилади реєструючі РП-180 — обслуговування, ремонт, налагодження, Держперевірка. 9. Пристрої вимірювання і реєстрації А682 — обслуговування, ремонт, налагодження, Держперевірка. 10. Рівнеміри електронні та інші відбірні пристрої — вибір місця установлення, розмічання, установлення за принциповими схемами, усунення дефектів, налагодження на котлоагрегатах та інших посудинах, що працюють під тиском понад 6 МЛА (60 кгс/кв.см). 11. Системи централізованого контролю керування — усунення дефектів, ремонт, налагодження кіл живлення, електроніки, схеми виклику параметра в умовах діючого устаткування. 12. Термометри опору — ремонт з намотуванням активної частини і зварюванням місць обривів.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору