UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Економіст служби режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу

Економіст служби режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу

Завдання та обов’язки. Узгоджує заявки на газ з промисловими підприємствами. Готує матеріали для оформлення планів газоспоживання. Готує матеріали для встановлення паливних режимів котельних. Розподіляє річні та квартальні фонди на скраплений газ по структурних підрозділах управління. Готує пропозиції щодо зміни розподілу фондів на скраплений газ і плану подавання природного газу. Забезпечує контроль за раціональним використанням газу, розробленням та впровадженням заходів щодо зниження втрат газу та економії паливно-енергетичних ресурсів.

Розробляє графіки обмеження постачання газу промисловим споживачам. Визначає потребу у матеріально-технічних засобах, що необхідні для нормального функціонування підрозділів управління. Забезпечує контроль за обліком газу, реалізацією природного та скрапленого газів по структурних підрозділах і надає практичну допомогу в організації цих робіт. Розробляє проекти нормативних документів та інструкцій з обліку газу. Готує довідки для керівництва управління з питань реалізації та економії газу. Забезпечує оперативний зв’язок зі службами режимів газопостачання підрозділів управління з питань додержання встановлених технологічних режимів газопостачання. Здійснює оперативний облік реалізації природного і скрапленого газів усіма споживачами. Здійснює контроль за добовими лімітами відпускання газу споживачам.

Здійснює контроль за графіком обмеження подавання газу промисловим споживачам та наявністю у них резервного палива. Складає баланс надходження і реалізації газу Забезпечує щоденне передавання газопостачальним організаціям відомостей про фактичні добові витрати газу основними споживачами. Готує щомісячно оперативні дані щодо реалізації мережевого та скрапленого газів. Здійснює контроль за своєчасною поставкою скрапленого газу газонаповнювальним станціям. Готує пропозиції щодо поліпшення газопостачання споживачів і раціонального використання газу. Веде встановлену звітну документацію згідно з нормативними документами і статистичну звітність.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються режимів газопостачання; інструкції з технічної експлуатації та ремонту газопроводів і споруд на них; технологічні режими газопостачання; технологію ремонту обладнання газового господарства; Правила безпеки систем газопостачання України ; правила обліку реалізації газу; правила експлуатації обчислювальної техніки; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги: Провідний економіст відділу режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста відділу режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу I категорії не менше 2 років. Економіст відділу режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією економіста відділу режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу II категорії не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років. Економіст відділу режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією економіста відділу режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу не менше 2 років. Економіст відділу режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору