UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професiонали
  4. Економiст з договiрних та претензiйних робiт (будівництво)

Економiст з договiрних та претензiйних робiт (будівництво)

Завдання та обов’язки. Готує до укладання із замовниками та субпідрядними організаціями контракти (договори) та угоди; здійснює перевірку кошторисної документації на будівництво об’єктів та готує зауваження щодо її якості. Бере участь у підготовці та перевірці титульних списків. Разом з представниками субпідрядних організацій узгоджує з проектною організацією та замовником кошториси, калькуляції вартості матеріалів, транспортні схеми тощо. Виконує розрахунки вартості робіт. Веде облік робіт, виконаних та оплачених замовником.

Бере участь у контрольних обмірах виконаних робіт, визначенні планово-розрахункових цін на будівельні матеріали та конструкції, транспорт, комунальне й інше обслуговування, а також відпускних цін на продукцію підсобних підприємств. Складає кошториси витрат, що не передбачені розцінками та нормами накладних витрат, у разі потреби узгоджує їх із замовником. Виконує розрахунки щодо ефективності впровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Бере участь у підготовці претензійної документації для розглядання її в арбітражі.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо кошторисної роботи та ціноутворення в будівництві; перспективні напрями розвитку капітального будівництва; основи економіки, організації та технології будівництва; правила укладання контрактів (договорів); склад, зміст, порядок розроблення й узгодження кошторисів; діючі положення про фінансування і кредитування капітального будівництва; облікову документацію; організацію оперативного та статистичного обліку та звітності; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний економіст з договірної та претензійної роботи. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста з договірної та претензійної роботи і категорії не менше 2 років. Економіст з договірної та претензійної роботи I категорії. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією економіста з договірної та претензійної роботи II категорії не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років. Економіст з договірної та претензійної роботи II категорії. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією економіста з договірної та претензійної роботи не менше 2 років. Економіст з договірної та претензійної роботи. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору