UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Робітники
  4. Електромонтажник з розподільних пристроїв

Електромонтажник з розподільних пристроїв

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує найпростіші роботи під час монтажу розподільних пристроїв.

Повинен знати: основні марки проводів і кабелів; сортамент кольорових і чорних металів; основні матеріали, що застосовуються під час виготовлення та монтажу електроконструкцій; основні види кріпильних деталей і дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт. Найпростіші електричні схеми.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт. Установлювання та забивання деталей кріплення. Знімання верхнього джутового покриття кабелю вручну. Виготовляння дрібних деталей кріплення і прокладок, що не потребують точних розмірів. Закладання вручну електродів заземлення. Фарбування проводів, кабелів і шин. Пробивання гнізд, отворів і борозен за готовою розміткою вручну.


3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує прості роботи з монтажу розподільних пристроїв.

Повинен знати: основні види кріпильних деталей і арматури; основні властивості простих приладів, електроапаратів, електро- та пневмоінструменту, що застосовується; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування, що застосовується під час електромонтажних робіт, правила користування ним; правила комплектації матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових і адміністративних будинках.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи електромонтажником з розподільних пристроїв 2 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення стропальника (такелажника) у разі стропування вантажів: матеріалів, виробів, конструкцій.

Приклади робіт. Різання кабелю, розрахованого на напругу до 10 кВ, з тимчасовим оброблянням кінців. Установлювання дюбелів. Закладання проходів для всіх видів проводок і шин заземлення через стіни та перекриття. Розкочування проводів з установлюванням барабанів. Монтаж мереж заземлення та занулюючих пристроїв. Фарбування устаткування. Знімання розподільних пунктів (шаф) закритого або відкритого типу. Демонтаж простих апаратів і приладів (опорних ізоляторів, рубильників та перемикачів з важільним приводом, запобіжників, реостатів, трансформаторів струму та напруги тощо). Пробивання отворів механізованим інструментом. Установлювання відгалужувальних коробок для кабелів і проводів. Комплектування матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових і адміністративних будинках.


4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи середньої складності з монтажу розподільних пристроїв.

Повинен знати: основні види розподільних пристроїв; способи вимірювання опору ізоляції; електричні схеми середньої складності; способи з’єднування, обробляння кінців та приєднування проводів і жил кабелів усіх марок перерізом до 70 кв. мм; способи маркування стальних і пластмасових труб, кабелів і відводів; правила стропування та переміщання устаткування; будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням; будову монтажно-поршневих пістолетів і правила догляду за ними; будову вибухових камер для обпресування наконечників і рубання кабелю; призначення релейного захисту; принцип дії та схеми максимально струмового захисту; способи монтажу розподільних пристроїв; будову апаратури для сушіння та заливання масла; основні вузли та деталі трансформаторів; правила комплектації матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах і на інженерних спорудах.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з розподільних пристроїв 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. З’єднування, обробляння кінців та приєднування проводів, кабелів усіх марок перерізом до 70 кв. мм усіма способами, крім зварювання. Установлювання захисних пристроїв, кожухів та загорож. Маркування прокладених труб, кабелів і відводів. Закріплювання конструкцій та апаратів за допомогою монтажного поршневого пістолета. Обпресовування наконечників у вибуховій камері. Припаювання наконечників до жил кабелів і проводів. Перевіряння та регулювання електромагнітних реле струму та напруги. Установлювання скоб і металевих опорних конструкцій. Закріплювання конструкцій приклеюванням. Вимірювання опору ізоляції. Прокладання стальних і пластмасових труб у борозни, по підлозі, стінах, фермах і колонах. Прокладання кабельних лотків і перфораторних монтажних профілів.

Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт на промислових будовах та інженерних спорудах. Армування та встановлювання опорних ізоляторів, запобіжників, додаткових опорів, розрахованих на напругу більше 1 кВ. Установлювання плит з ізоляційних матеріалів і захисних каркасів, прохідних плит. Установлювання та підганяння до зварювання деталей відкритих та екранованих шинопроводів (компенсаторів, кожухів, екранів, контактних пластин, фланців тощо). Виготовляння маслопроводів. Намотування на бак трансформатора намагнічувальної обмотки. Гідравлічне випробовування ізоляторів для повітряних вимикачів. Заготовляння та згинання шин, спусків, петель і перемичок. Установлювання засувок, кранів, штуцерів, манометрів і термометрів. Взяття проб масла. Складання арматури й ізоляторів у ізолюючі підвіски для підстанцій розподільних пристроїв. Заливання масла в устаткування та зливання масла. Ревізія й встановлювання засувок на трубопроводах під час монтажу трансформаторів. Випробовування ізоляторів під напругою. Продзвонювання проводів і кабелів.


5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує складні роботи з монтажу розподільних пристроїв.

Повинен знати: електричні схеми; способи монтажу, передмонтажного огляду, сушіння та регулювання електроустаткування, розрахованого на напругу до 220 кВ; правила розмічання місць установлювання опорних конструкцій, устаткування, трас прокладання проводів, кабелів і шин; правила виконання вимірювань і складання ескізів окремих вузлів проводок, конструкцій, вузлів і блоків електроустаткування для виготовлення на стендах і в майстернях; правила збирання та кріплення екранованих шинопроводів; порядок фазування виконаної проводки та методи перевіряння виконаних схем; ізоляційні характеристики трансформаторів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з розподільних пристроїв 4 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Монтаж роз’єднувачів, відокремлювачів, короткозамикачів і заземлювачів, розрахованих на напругу до 220 кВ. Монтаж розрядників, розрахованих на напругу до 220 кВ. Установлювання вимикачів навантаження, ящиків із сигнальними апаратами та реле, замків блокування. Монтаж трансформаторів струму та напруги, розрахованих на напругу до 220 кВ. Монтаж силових трансформаторів та автотрансформаторів, розрахованих на потужність до 63 тис. кВА і напругу до 220 кВ та на потужність до 125 тис. кВА і напругу до 110 кВ. Монтаж реакторів масою до 3 т. Заготовлення та монтаж магістральних збірних та відгалужувальних шин, гнучких відводів і компенсаторів перерізом до 1000 кв. мм. Монтаж готових пакетів і блоків шин масою до 250 кг. Фазування пристроїв. Виконання вимірювань і складання ескізів під час монтажу устаткування.

Випробовування та монтаж радіаторів. Установлювання маслонасосів; шинопроводів з здвоєних алюмінієвих швелерів; опорних силумінових кілець на конструкції. Складання глухих вуглів шинопроводів під час попереднього заготовлення блоків. Прокладання шинопроводів з вивірянням за осями та кріпленнями. Установлювання кутових і трійникових кожухів екранів з кріпленням на замках. Монтаж устаткування високочастотного зв’язку, захисту та телемеханіки (крім фільтрів і резонансних загороджувачів). Монтаж установок типу “Суховій”, “Іній”. Монтаж екранованих токопроводів. Монтаж масляних вимикачів. Монтаж повітряних вимикачів, розрахованих на напругу до 110 кВ. Монтаж ошиновки апаратів алюмінієвими трубами. Розмічання і прокладання проводів усіх марок і перерізів (крім вибухонебезпечних зон).


6-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні роботи з монтажу розподільних пристроїв.

Повинен знати: способи обробляння та монтажу високовольтних, контрольних і спеціальних кабелів: конструкції розподільних щитів, пультів, щитів керування та захисту, вузлів станцій; електричні схеми, способи монтажу, ревізії та сушіння електроустаткування, розрахованого на напругу понад 220 кВ і методи його регулювання; способи монтажу проводів і тросів усіх марок; технічні характеристики трансформаторів; будову електротехнічних установок; технічні умови здавання об’єктів в експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах; основні поняття про релейний захист.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з розподільних пристроїв 5 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Розмічання осей місць установлювання устаткування. Вимірювання та складання ескізів установлювання окремих вузлів устаткування. Установлювання та регулювання комплектних розподільних пристроїв, окремих блоків і вузлів. Монтаж повітряних вимикачів, розрахованих на напругу понад 110 кВ. Монтаж роз’єднувачів, відокремлювачів, короткозамикачів і заземлювачів, розрахованих на напругу понад 220 кВ. Монтаж силових трансформаторів і автотрансформаторів, розрахованих на потужність понад 63 тис. кВА, напругу понад 220 кВ та на потужність понад 125 тис. кВА і напругу до 110 кВ. Монтаж трансформаторів струму та напруги понад 220 кВ. Монтаж реакторів масою більше 3 т. Монтаж і ревізія особливо складного устаткування. Установлювання електроустаткування масою більше 3 т. Заготовляння та монтаж магістральних, збірних і відповідальних шин, гнучких відводів і компенсаторів перерізом понад 1000 кв. мм. Монтаж готових пакетів і блоків шин масою більше 250 кг.

Монтаж резонансних загороджувачів і фільтрів приєднання. Монтаж опорних конструкцій під відкриті й екрановані шинопроводи. Стикування під час монтажу секцій шинопроводів (прямих і під кутом). Випробовування гідравлічних і повітряних приводів. Монтаж батарей статичних конденсаторів. Складання та перевіряння болтових контактних сполучень. Контрольне прогрівання та сушіння трансформаторів. Перевіряння схем з’єднання обмоток трансформаторів. Монтаж систем охолодження трансформаторів. Виконання вимірювань і складання ескізів монтажу особливо складних силових проводок, приладів, апаратів і окремих вузлів електроустаткування.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору