Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Інспектор з контролю якості продукції (в закладах харчування)

Інспектор з контролю якості продукції (в закладах харчування)

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я споживачів, правових норм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Перевіряє якість виробів (товарів), сировини, напівфабрикатів, які використовуються для виготовляння кулінарної продукції, стан та умови їх зберігання. Здійснює у встановленому порядку відбір зразків (проб) кулінарної продукції для визначення відповідності якості вимогам сертифікатів, стандартів та іншої нормативно-технічної документації.

Проводить експертизу та радіометричний, хіміко-токсикологічний і фізико-хімічний контроль кулінарної продукції. Вживає заходів щодо вилучення з обороту небезпечної кулінарної продукції (товарів) і припинення їх необ’єктивної та недобросовісної реклами. Здійснює контроль з додержанням працівниками підприємств правил транспортування, приймання, відвантаження, пакування, зберігання кулінарної продукції (товарів) та термінів її реалізації. Готує експертний висновок про якість продукції (товарів) у разі виникнення розбіжностей між виробниками, постачальниками і покупцями (споживачами). Готує розпорядження щодо подальшого використання забракованої кулінарної продукції (товарів).

Передає відповідним органам матеріали проведеного контролю та експертного висновку. Веде облік виявлених порушень поставляння і продажу кулінарної продукції (товарів) неналежної якості; аналізує причини порушень прав споживачів, вносить пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Бере участь у проведенні вибіркових і разових перевірок додержання стандартів, рецептур і технологічних інструкцій у процесі виготовляння кулінарної продукції. Перевіряє виробничі та побутові приміщення, а також обладнання для виготовляння та реалізації їжі щодо відповідності їх екологічним та санітарно-гігієнічним умовам, правилам безпечного ведення робіт та протипожежним вимогам; створення умов і виконання працівниками підприємств санітарно-гігієнічних правил безпеки харчування. Бере участь у роботі дегустаційних, атестаційних та інших комісій, пов’язаних з оцінкою якості кулінарної продукції (товарів).

Повинен знати: законодавчі акти України, які регламентують діяльність підприємств та підприємництва, захист прав споживачів, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, правила роботи підприємств громадського харчування, правила продажу продовольчих товарів, порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення; порядок здійснення контролю якості сировини, кулінарної продукції (товарів), оформлення відповідної документації; порядок атестації, сертифікації, ліцензування кулінарної продукції (товарів) та іншу нормативно-технічну документацію; стандарти, показники якісної характеристики інспектованої продукції, порядок реєстрації і контролю додержання товарних знаків і правил обслуговування; встановлення цін в умовах ринку; методи визначення якості кулінарної продукції (товарів); вимоги до її транспортування, приймання, зберігання; терміни реалізації, порядок відбору і оцінки проб та зразків для лабораторного аналізу; порядок розгляду листів і заяв населення та вживання відповідних заходів; санітарно-гігієнічні правила безпеки харчування; порядок ведення контрольної, облікової і звітної документації; основи правового і трудового законодавства; основи економіки, товарознавства, бухгалтерського обліку, маркетингу, менеджменту, естетики; етику і психологію ділового спілкування і ведення переговорів; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інспектор з контролю якості продукції: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Торгівля” або “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією інспектора з контролю якості продукції I категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії “провідний інспектор”.

Інспектор з контролю якості продукції I категорії: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Торгівля” або “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування"); стаж роботи за професією інспектора з контролю якості продукції II категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

Інспектор з контролю якості продукції II категорії: повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки “Торгівля” або “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування"); для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інспектора з контролю якості продукції не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

Інспектор з контролю якості продукції: базова вища освіта (бакалавр) за одним з напрямів підготовки “Торгівля” або “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування"); без вимог до стажу роботи.

Створіть краще резюме всього за кілька хвилин і робота Вашої мрії знайдеться швидше!

Створити резюме

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору