Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Інспектор торговельний

Інспектор торговельний

Завдання та обов’язки. Здійснює систематичний контроль за діяльністю торгових підприємств, торгових відділів, секцій та інших структурних підрозділів, додержанням правил торгівлі, наданням додаткових послуг покупцям у необхідному обсязі, правильним застосуванням роздрібних цін на товари та послуги. Контролює раціональне використання торгових площ, забезпечення торговельного процесу торговельно-технологічним обладнанням відповідно до існуючих норм та правильну експлуатацію торговельно-технологічного обладнання, вагових та вимірювальних приладів.

Сприяє впровадженню нових форм торгівлі та методів продажу товарів. Контролює наявність в “Куточку покупця” інформації про товари, що є у продажу, Книги відгуків та пропозицій, правильне оформлення цінників на товарах та доступність для покупця контрольних вагів, інших вимірювальних приладів. Розглядає скарги покупців на порушення правил торгівлі, визначає їх обгрунтованість та вносить пропозиції щодо їх усунення. Бере участь в організації конференцій покупців, виставок-продажів товарів, ярмарків, базарів.

Забезпечує постійний контроль щодо виконання працівниками відповідних санітарних та естетичних вимог (формений або інший одяг, зовнішній вигляд тощо). Контролює додержання режиму роботи підприємства, а в разі потреби, вносить пропозиції щодо його зміни. Перевіряє дотримання працівниками графіків виходу на роботу, виконання ними передбачених посадовою інструкцією виробничих функцій. Контролює відповідність санітарного стану торговельних, складських приміщень та прилеглої території вимогам санітарних норм та правил.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг в торгівлі; правила торговельного обслуговування населення; призначення та види торгово-технологічного обладнання відповідно до типорозмірів підприємств торгівлі, методи оцінки ефективності використання їх торгової та складської площі; принципи формування асортименту і контролю якості товарів; основи етики та психології в торгівлі; основи трудового законодавства; форми і методи організації та оплати праці; основи менеджменту; правила використання засобів зв’язку, комп’ютерної та обчислювальної техніки; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інспектор торговельний: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи для магістра або спеціаліста за професією інспектора торговельного I категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії “провідний інспектор”.

Інспектор торговельний I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля"; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інспектора торговельного II категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

Інспектор торговельний II категорії: повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля"; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інспектора торговельного не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

Інспектор торговельний: базова вища освіта (бакалавр) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля"; без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору