Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з експлуатації технічних засобів залізниць

Інженер з експлуатації технічних засобів залізниць

Завдання та обов’язки. Організовує технічну експлуатацію, обслуговування і ремонт рухомого складу, апаратури, обладнання, систем теплопостачання та інших пристроїв відповідно до правил і інструкцій технічної інформації та інших нормативних документів. Вживає заходів до забезпечення якості робіт, що виконуються, надійної експлуатації пристроїв. Розробляє перспективні і річні плани технічного обслуговування, ремонту і випробування обладнання, апаратури та інших технічних засобів, а також графіки їх планово-запобіжного ремонту і модернізації.

Організовує і проводить технічні огляди та всі види вимірювань систем теплопостачання та інших технічних засобів, а також ремонтно-регулювальні і налагоджувальні роботи електричних машин, апаратів і захисних засобів локомотивів, моторвагонного рухомого складу, електропоїздів. Наглядає за роботою обладнання, безперебійним постачанням споживачів. Перевіряє технічний стан обладнання, вносить необхідні записи в експлуатаційно-технічну документацію, контролює усунення несправностей. Наглядає за безперебійним електропостачанням споживачів.

Враховує і аналізує показники використання і якості рухомого складу, обладнання і пристроїв, готує пропозиції з їх раціонального використання. Оформляє встановлену документацію і складає звітність. Бере участь у розгляданні випадків збою руху поїздів через несправності рухомого складу, пошкодження пристроїв і обладнання, виявляє причини браку та відмов в роботі технічних засобів і розробляє заходи до їх запобігання та усунення. Бере участь у складанні замовлень на обладнання, вимірювальні прилади, запасні частини, матеріали. Контролює підтримання оптимального рівня їх запасів на складі і проводить роботу до запобігання утворення залишків. Виявляє на підприємстві наявність зайвого і морально застарілого обладнання і запасних частин та вживає заходів до їх реалізації.

Бере участь в розробленні інструкцій з водіння поїздів, з експлуатації і ремонту обладнання, а також технологічних карт на обслуговування технічних засобів. Проводить необхідні розрахунки, складає схеми, креслення та іншу технічну документацію. Узагальнює і розповсюджує передові методи праці і організовує школи передового досвіду. Бере участь у впровадженні нової техніки, в розгляданні та впровадженні раціоналізаторських пропозицій, проведенні організаційно-технічних заходів, які сприяють зниженню витрат на обладнання, матеріали, паливо, електроенергію. Проводить технічні навчання і інструктаж працівників.

Повинен знати: правила і норми, що встановлені чинним законодавством, нормативними актами, які застосовуються на залізничному транспорті; накази, вказівки керівників підприємств, організацій та об’єднань залізничного транспорту; конструктивні особливості, державні та галузеві стандарти, технічні характеристики, режим роботи залізничної техніки, що обслуговується (експлуатується); технологію виробничого процесу, терміни періодичності технічного обслуговування та ремонту пристроїв і апаратури згідно з колом обов’язків; принципи конструювання і розрахунку деталей і механізмів; перспективи розвитку виробництва; розрахунки норм часу, нормативів витрат робочої сили, матеріалів під час технічного обслуговування і ремонту обладнання; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; основи економіки, організації виробництва і управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту; основи трудового законодавства; положення про розслідування та облік нещасних випадків; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з експлуатації технічних засобів залізниць: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді інженера з експлуатації технічних засобів залізниць I категорії не менше 2 років. Інженер з експлуатації технічних засобів залізниць I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді інженера з експлуатації технічних засобів залізниць II категорії: для магістра — не менше 2 років; спеціаліста — не менше 3 років. Інженер з експлуатації технічних засобів залізниць II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи на посаді інженера з експлуатації технічних засобів залізниць не менше 2 років. Інженер з експлуатації технічних засобів залізниць: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору