Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з під’їзних колій

Інженер з під’їзних колій

Завдання та обов’язки. Організовує підготовку матеріалів, що необхідні для укладання і переукладання договорів залізниць з підприємствами, організаціями та установами на подавання, прибирання вагонів і на експлуатацію під’їзних колій. Контролює виконання залізничними станціями, підприємствами, організаціями і установами умов договорів на експлуатацію під’їзних колій і на подавання та прибирання вагонів, Статуту залізниць України, Правил перевезень вантажів і інших положень та інструкцій в частині, що стосується експлуатації під’їзних колій.

Вживає заходів щодо повного використання місткості та вантажності вагонів. Контролює розроблені підприємствами організаційно-технічні заходи з питань зниження простою вагонів і розвитку під’їзних колій. Організовує і проводить обстеження під’їзних колій для укладання або переукладання договорів згідно з планом, а також у разі виявлення змін, що виникли в технічній оснащеності на під’їзних коліях. Бере участь в роботі комісій з розроблення єдиних технологічних процесів роботи під’їзних колій та станцій примикання, з приймання під’їзних колій у постійну експлуатацію.

Інструктує працівників станцій та підприємств, організацій і установ з питань виконання умов договору щодо експлуатації під’їзних колій, подавання і прибирання вагонів, Статуту залізниць України, Правил перевезень вантажів, положень та інструкцій в частині, що стосується експлуатації під’їзних колій. Щомісячно готує матеріали і контролює правильність даних з питань простою вагонів на під’їзних коліях, що передаються в обчислювальні центри, за встановленою формою та аналізує їх. Бере участь в розгляданні розбіжностей у договорах на експлуатацію під’їзних колій і на подавання, прибирання вагонів, підготовці матеріалів з спірних питань для передавання їх у арбітражні суди, розгляданні справ у арбітражних судах згідно з дорученням залізниці.

Проводить аналіз використання вагонів на під’їзних коліях, вивчає причини невиконання встановлених норм простою вагонів і готує пропозиції щодо їх усунення. Вивчає, узагальнює і готує пропозиції з розповсюдження передових методів роботи станцій і під’їзних колій з питань поліпшення використання вагонів і скорочення їх простою на під’їзних коліях. Бере участь в розгляданні пропозицій з розвитку і технічного оснащення залізничного господарства.

Повинен знати: Закон про залізничний транспорт України ; Статут залізниць України ; Правила перевезень вантажів; Технічні умови навантаження і кріплення вантажів; Єдині технологічні процеси роботи станцій і під’їзних колій підпорядкованої дільниці; автоматизовані системи керування вантажної і комерційної роботи; Правила комерційного огляду поїздів і вагонів; схему мереж залізниць України; Правила технічної експлуатації залізниць України ; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії під час вантажно-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті; правила безпеки та порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами під час перевезень їх залізницями; Інструкцію з обліку навантаження і вивантаження вантажів під час перевезень залізничним транспортом; Інструкцію з перевезень залізницями України негабаритних та навантажених на транспортери вантажів; Інструкцію про порядок використання, обліку та ремонту піддонів залізницями; накази, вказівки і розпорядження, інструктивно-нормативні матеріали та інші керівні документи відповідно до кола своїх обов’язків; оформлення перевізної документації; єдині технологічні процеси роботи станцій примикання з під’їзними коліями промислових підприємств; порядок оформлення договорів з підприємствами і організаціями на подавання і прибирання вагонів; технологічні процеси роботи транспортних цехів і основних підрозділів підприємств і організацій; технічні характеристики, режими роботи і призначення навантажувально-розвантажувальних машин і механізмів; стандарти на умови транспортування та пакування вантажів; номенклатуру вантажів, що перевозяться, способи їх перевезень, залежно від пори року; технічні умови завантаження вагонів та вимоги до вагонів для перевезення вантажів; пристрої, вантажні характеристики та оснащення критих вагонів, піввагонів, платформ, рефрижераторного і спеціального рухомого складу; звітну і облікову документацію з перевезень вантажів; економіку і організацію виробництва.

Кваліфікаційні вимоги: Провідний інженер з під’їзних колій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді інженера з під’їзних колій I категорії — не менше 2 років.

Інженер з під’їзних колій I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи на посаді інженера з під’їзних колій II категорії — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Інженер з під’їзних колій II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, бакалавра — стаж роботи на посаді інженера з під’їзних колій — не менше 2 років.

Інженер з підвізних колій: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору