Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з приймання локомотивів (вагонів) (дорожній)

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) (дорожній)

Завдання та обов’язки. Керує роботою інженерів з приймання локомотивів, вагонів депо, контролює їх роботу, проводить перевірки, інструктаж, наради і вирішує технічні питання, що пов’язані з якістю ремонту. Контролює діяльність працівників щодо забезпечення виконання Правил технічної експлуатації залізниць України, правил, інструкцій, наказів та вказівок органів вищого рівня з питань ремонту і обслуговування локомотивів, моторвагонного рухомого складу, вагонів, їх вузлів та деталей. Контролює якість всіх видів ремонту локомотивів, моторвагонного рухомого складу, вагонів, їх вузлів та деталей.

Виявляє порушення в обслуговуванні та ремонті локомотивів, моторвагонного рухомого складу, вагонів і вживає заходів до їх усунення, в необхідних випадках забороняє випуск їх з ремонту. Забороняє зарахування у виконанні плану ремонту локомотивів, моторвагонного рухомого складу, вагонів, які не прийняті інженерами з приймання локомотивів, вагонів, а також подання рахунків за ремонт. Складає план-графік проведення перевірок підрозділів, забезпечує їх виконання і подає звіт про проведену роботу.

Бере участь в розробленні заходів та пропозицій щодо поліпшення якості ремонту локомотивів, моторвагонного рухомого складу, вагонів, їх вузлів та деталей, а також удосконалення технологічних процесів, впровадження комплексної системи керування якості на базі затверджених стандартів. Контролює своєчасне подавання депо рекламацій заводам на неякісний ремонт локомотивів, моторвагонного рухомого складу, вагонів, які не витримали гарантійні строки експлуатації після ремонту або побудування, а також матеріали і запасні частини, що не відповідають технічним умовам.

Бере участь в атестації цехів депо. Проводить періодичні перевірки всіх виробничих дільниць локомотивного, вагонного депо технологічного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, правильне витрачання матеріалів і запасних частин, перевіряє технічну документацію, що відноситься до ремонту. Приймає екзамени у інженерів з приймання локомотивів, вагонів депо на право повного огляду колісних пар та ремонту візків. Контролює порядок вилучення вагонів. Забезпечує режим секретності і вживає необхідних заходів щодо захисту секретних і службових відомостей від розголошення.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України ; інструкції, нормативно-технічну документацію візків та деталей локомотивів, моторвагонного рухомого складу, вагонів; технологічні процеси роботи всіх підрозділів локомотивного, вагонного господарства; Положення про інженера з приймання локомотивів, вагонів (дорожнього); Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України, згідно з колом обов’язків; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, цивільну оборону та режимні заходи.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з приймання локомотивів (вагонів) (дорожній): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді інженера з приймання локомотивів (вагонів) I категорії: для магістра — не менше 1 року, спеціаліста — не менше 2 років.

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) (дорожній) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи на посаді інженера з приймання локомотивів (вагонів) II категорії — не менше 2 років.

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) (дорожній) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді інженера з приймання локомотивів (вагонів) — не менше 2 років.

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) (дорожній): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, молодший спеціаліст). Стаж роботи на посаді інженера з приймання локомотивів (вагонів) у депо для спеціаліста — не менше 1 року, молодшого спеціаліста — не менше 3 років.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору