Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з приймання локомотивів (вагонів) у депо

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) у депо

Завдання та обов’язки. Здійснює приймання всіх відремонтованих деповським, капітальним ремонтом локомотивів (вагонів). Контролює якість капітального і поточного видів ремонту і технічних обслуговувань вагонів, локомотивів, електросекцій та дизель-поїздів (моторвагонного рухомого складу — МРВС), а також окремих їх вузлів, утримання випробувальних стендів, контрольно-вимірювальних приладів, вимірювального інструменту, спеціальних шаблонів, дефектоскопів і іншого обладнання на відповідність паспортним характеристикам і технічним умовам, виконання правил і інструкцій з ремонту вагонів, локомотивів і моторвагонного рухомого складу, їх вузлів і деталей.

Приймає вузли і агрегати як в процесі ремонту, так і після його закінчення, вагони, локомотиви і моторвагонний рухомий склад, які пройшли капітальний та поточний ремонти або технічне обслуговування. Оглядає комісійно два рази на рік (весною та восени) локомотиви, вагони і моторвагонний рухомий склад. У разі наявності несправностей, нестійкої роботи обладнання, виключених пристроїв або апаратів, а також відхилень від норм припустимих розмірів вузлів і деталей, забороняє випуск локомотивів, вагонів та моторвагонного рухомого складу.

Перевіряє технологічну підготовку і метрологічне забезпечення ремонтних дільниць, відділень та цехів, у разі порушень призупиняє ремонт або технічне обслуговування тягового рухомого складу, вузлів та агрегатів. Аналізує якість капітального і поточного ремонтів локомотивів, вагонів та моторвагонного рухомого складу. За результатами аналізів відмов вузлів і обладнання локомотивів, вагонів та моторвагонного рухомого складу розробляє пропозиції щодо їх зменшення. Контролює виконання обов’язкового обсягу робіт, що передбачений правилами та технологією ремонту, інструкціями, вказівками, а також затвердженим технологічним процесом. Контролює якість відремонтованих локомотивів, вагонів та моторвагонного рухомого складу.

Бере участь в інженерній роботі депо, в обкатуванні локомотивів, вагонів і моторвагонного рухомого складу, в розслідуванні випадків псувань, несправностей, відчеплень і непланового ремонту локомотивів, вагонів і моторвагонного рухомого складу, в підготовці технічних заходів, що направлені на поліпшення якості ремонту і утримання технічних засобів. Оформляє за встановленим порядком відповідні повідомлення, акти, облікові форми і книги ремонту локомотивів, моторвагонного рухомого складу, вагонів, контролює своєчасне подання претензій. Подає квартальні, місячні письмові звіти про роботу згідно з колом обов’язків. Організовує свою роботу з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати: Закон про залізничний транспорт України ; Статут залізниць України ; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Правила технічної експлуатації залізниць України ; постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з технологічної підготовки і організації виробництва з технічного обслуговування і ремонту локомотивів, вагонів та електрорухомого складу; основне технологічне устаткування, принцип його роботи, взаємодію всіх вузлів тягового рухомого складу, який знаходиться в експлуатації і ремонті, правила капітального, поточного ремонту і технічного обслуговування локомотивів, вагонів та моторвагонного рухомого складу, порядок обслуговування і догляду за ним у процесі експлуатації; технологію ремонту; систему і методи технічного контролю; порядок подання рекламацій щодо якості ремонту, правила ремонту, інструкції та накази з ремонту та експлуатації тягового рухомого складу; контрольно-вимірювальні прилади та інструменти, технічну документацію, яка відноситься до ремонту; порядок обліку простою тягового рухомого складу та вагонів; основи трудового законодавства; основи економіки, організації праці і управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила виробничої і трудової дисципліни; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з приймання локомотивів (вагонів) у депо: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді інженера з приймання локомотивів (вагонів) у депо I категорії — не менше 2 років

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) у депо I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи на посаді інженера з приймання локомотивів (вагонів) у депо II категорії — не менше 2 років.

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) у депо II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді інженера з приймання локомотивів (вагонів) у депо: для спеціаліста — не менше 1 року, для молодшого спеціаліста — не менше 2 років.

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) у депо: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, молодший спеціаліст). Для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи у депо не менше 1 року.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору