Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з управління та організації перевезень

Інженер з управління та організації перевезень

Завдання та обов’язки. Розробляє план техніко-економічних показників експлуатаційної діяльності залізниці. Розробляє заходи щодо виконання планів перевезень вантажів, пасажирів, багажу і поліпшення використання локомотивів, вантажних, пасажирських вагонів, місткості та вантажопідйомності вантажних вагонів. Готує пропозиції з удосконалення правил перевезень вантажу у змішаному сполученні, експортно-імпортних та інших вантажів, що потребують особливих умов перевезень. Розробляє схеми формування вантажних, пасажирських поїздів і готує пропозиції щодо змін строків призначення, відміни і періодичності курсування пасажирських поїздів відповідно до пасажиропотоків, які складаються.

Організовує впровадження засобів автоматизації виробничих процесів, електронно-обчислювальної техніки і нової технології під час перевезень вантажів і пасажирів. Бере участь у підготовці пропозицій з удосконалення нормативних та перевізних документів і впровадження засобів оргтехніки в процесі перевезень та у комерційну роботу. Контролює виконання Статуту залізниць України, правил перевезень і тарифів з перевезень, технічних умов навантаження і кріплення вантажів, виконання міжнародних залізничних угод, забезпечує своєчасне відправлення вантажних маршрутів та їх просування, виїзд пасажирів зі станцій та зупинкових пунктів. Контролює раціональне використання вагонного парку.

Контролює роботу квиткових кас, камер схову, багажних відділень, довідкових бюро, кімнат відпочинку пасажирів, роботу носіїв, санітарний стан приміщень вокзалів і привокзальних територій. Перевіряє правильне визначення показників експлуатаційної діяльності, використання рухомого складу та інших технічних засобів. Складає план експлуатаційної роботи, використання рухомого складу, технічних засобів, оцінку рівня виконання графіка руху поїздів, плану формування поїздів дільничної швидкості, пробігу вагонів та готує пропозиції з виявлення резервів в експлуатаційній діяльності.

Контролює правильне складання технологічних процесів роботи станцій та технічно-розпорядних актів. Складає статистичну звітність. Надає методичну допомогу з питань техніко-економічного аналізу, впровадження автоматизованих систем керування на базі інтегрованого оброблення первинних документів. Бере участь в розробленні програм, положень та інструкцій з організації процесу перевезень, перевезень вантажу, пасажирів і аналізу експлуатаційної діяльності залізниць.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління процесами перевезень і аналізу експлуатаційної діяльності; Правила технічної експлуатації залізниць України ; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; інструкції з оперативного керування поїзною та вантажною роботою, з обліку виконання графіка руху поїздів; Статут залізниць України ; план формування поїздів; технічно-розпорядні акти і технологічні процеси роботи підрозділів; методи техніко-економічного аналізу і контрольно-ревізійної роботи; нормативні документи з організації оперативного, статистичного обліку і складання звітності; засоби обчислювальної техніки і можливості їх застосування для механізації обліково обчислювальних робіт і аналізу інформації, що обробляється; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з управління та організації перевезень: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді інженера з управління та організації перевезень I категорії — не менше 2 років.

Інженер з управління та організації перевезень I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за посадою інженера з управління та організації перевезень II категорії: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

Інженер з управління та організації перевезень II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи на посаді інженера з управління та організації перевезень — не менше 2 років.

Інженер з управління та організації перевезень: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) — без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору