Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Електромеханік

Електромеханік

Завдання та обов’язки. Забезпечує справний стан, безаварійну та надійну роботу пристроїв і обладнання, що обслуговується, правильну їх експлуатацію, своєчасний якісний ремонт і модернізацію відповідно до інструкцій з технічного обслуговування, затверджених креслень та схем, діючих технічних умов і норм. Вивчає умови роботи пристроїв, виявляє причини передчасного спрацювання, вживає заходів щодо їх запобігання та усунення. Інструктує працівників, що користуються цими пристроями, з правил їх експлуатації.

Керує роботою електромонтерів, контролює якість робіт, що виконуються, дотримання технології, правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки. Бере участь в ліквідації несправностей в роботі пристроїв, їх ремонті, монтажі та регулюванні, електротехнічних вимірюваннях і випробуваннях. Забезпечує робочі місця матеріалами, сировиною, запасними частинами, вимірювальними приладами, засобами захисту, інструментом, пристроями, технічною документацією. Освоює і впроваджує прогресивні методи технічного обслуговування, ремонту, монтажу та інших робіт закріпленого типу пристроїв. Бере участь в розробленні заходів з підвищення надійності, якості роботи закріплених технічних засобів, в освоєнні і модернізації діючих пристроїв.

Бере участь в складанні замовлень на матеріали, запасні частини, інструмент і забезпечує їх економне і раціональне витрачання. Бере участь в розслідуванні причин пошкоджень обладнання і розробленні заходів до запобігання аварій і виробничого травматизму, у проведенні оглядів стану колії щомісяця, стрілочних переводів, пристроїв сигналізації, централізації, блокування (СЦБ). Бере участь в проведенні технічного навчання, в тому числі з робітниками суміжних служб (служби перевезень, колії, локомотивної) згідно з колом питань за профілем роботи.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України ; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України згідно з колом обов’язків; накази, розпорядження, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпоряджувальні документи, що регламентують роботу електромеханіка, старшого електромеханіка, будову, принцип дії, технічні характеристики і конструктивні особливості приладів та обладнання; правила і порядок випробувань пристроїв та електротехнічних вимірів; характерні види пошкоджень та способи їх усунення; організацію і технологію виконання електромонтажних робіт; порядок складання принципових схем згідно з новими зразками пристроїв та обладнання; основи електротехніки, радіотехніки, телемеханіки; передовий досвід з експлуатації, ремонту і обслуговування; норми витрат матеріалів, запасних частин і електроенергії; основи трудового законодавства України; правила внутрішнього трудового розпорядку; положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту України; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Старший електромеханік: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді електромеханіка — не менше 3 років. Електромеханік: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, молодший спеціаліст) і стаж роботи електромонтером вищого розряду — не менше 1 року.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору