Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Інспектор з актово-претензійної роботи

Інспектор з актово-претензійної роботи

Завдання та обов’язки. Організовує службове розслідування випадків несхоронності вантажів за заявленими претензіями, розрахунковими та актовими справами, що надходять від інших залізниць. Дає оцінку заходам, які прийняті згідно з матеріалами розслідування випадків крадіжок, загублення, пошкодження, недостачі вантажу з метою визначення їх повноти, а також відшкодування матеріальної і моральної шкоди винними. Розглядає акти експертизи, комерційні акти, висновки спеціалістів інших служб та інші нормативні документи з метою визначення відповідальності залізниць за несхоронність вантажу, а також розмежування відповідальності між причетними залізницями та віднесення збитків на станції та залізниці.

У разі потреби забезпечує підбір та підготовку матеріалів для оперативних розглядів випадків несхоронності вантажів, а також для оформлення протоколів розгляду та для підготовки проектів керівних розпоряджень. У межах своїх обов’язків контролює розслідування випадків несхоронності на місцях, а також відшкодування збитку за рахунок винних осіб. У разі необхідності (на підставі аналізу стану несхоронності вантажів, що перевозяться) готує пропозиції до розроблення нормативних та керівних документів для підрозділів залізничного транспорту щодо поліпшення організації і технології процесу перевезень.

Готує необхідні матеріали для захисту інтересів залізниці під час розглядання справ в арбітражному суді, а також для здійснення розрахунків між залізницями за сплаченими претензіями та позовами. Проводить роботу з удосконалення технології розслідування і розглядання комерційних актів і претензій. Впроваджує прогресивні методи праці з актово-претензійної роботи. Перевіряє і контролює актово-претензійні та розшукові роботи на залізниці. Розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення збереження вантажів, що перевозяться, та поліпшення актово-претензійної роботи на залізниці.

Впроваджує засоби механізації і автоматизації у технологію актово-претензійної та розшукувальної роботи, а також завдання, які вирішуються за допомогою ЕОМ. Здійснює ревізорський контроль за виконанням вказівок Укрзалізниці, управління залізниці і дирекції залізничних перевезень, у межах своїх обов’язків. Проводить технічні навчання та інструктує працівників станції та дирекції залізничних перевезень у межах своїх обов’язків.

Повинен знати: Закон про залізничний транспорт України ; Статут залізниць України ; Правила технічної експлуатації залізниць України ; Технічні умови навантаження і кріплення вантажів; Державні стандарти на перевезення продукції; Угоду про міжнародне залізничне вантажне сполучення ; Інструкцію з актово-претензійної роботи на залізницях України; порядок розглядання і регулювання претензій з несхоронніх перевезень вантажів на залізницях України та в міжнародному вантажному сполученні залізницями; інструкцію з передавання вантажів іншим організаціям; Правила комерційного огляду поїздів і вагонів; Інструкцію з ведення станційної і комерційної звітності; Інструкцію з обліку навантаження і вивантаження вантажів під час перевезень залізничним транспортом; Інструкцію з перевезень негабаритних і навантажених на транспортери вантажів на залізницях України; діючу технологію взаємодії митних органів і залізниць під час митного оформлення вантажів, що перевозяться залізничним транспортом; Положення про порядок охорони вантажів та об’єктів на залізничному транспорті; стандарти на умови транспортування та пакування вантажів; порядок приймання, навантаження, вивантаження, зберігання, видавання та обслуговування на шляху прямування вантажів; порядок оформлення перевізних вантажних документів; форми складання комерційних актів у випадку несхоронності вантажів; терміни доставляння вантажів та правила розрахунку термінів доставляння; норми природного зменшення вантажів під час перевезень залізницями; пакування та способи укладання вантажів у вагони; номенклатуру вантажів, що перевозяться залежно від пори року; технічні норми завантаження вантажів та вимоги до вагонів під час перевезення вантажів; пристрої, вантажні характеристики та оснащення критих вагонів, піввагонів, платформ, рефрижераторного та змішаного рухомого складу; звітну та облікову документацію щодо перевезень вантажів; накази, вказівки, інструктивно-нормативні матеріали та інші керівні документи, за колом своїх обов’язків.

Кваліфікаційні вимоги. Старший інспектор з актово-претензійної роботи: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовку (спеціаліст або бакалавр), підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інспектора — не менше 3 років. Інспектор з актово-претензійної роботи: повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Створіть краще резюме всього за кілька хвилин і робота Вашої мрії знайдеться швидше!

Створити резюме

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору